Повна версія

Головна arrow Етика та Естетика arrow Психологія і етика ділового спілкування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Ділове спілкування та психологія колективу

Характеристика поняття "колектив" і його функції

Ділове спілкування - це перш за все спілкування між співробітниками в рамках одного колективу фірми, підприємства, організації. І процес спілкування, і його результати багато в чому залежать від тих людських відносин, того морально-психологічного клімату, який встановлюється в колективі. На ці взаємини можна впливати, оптимізувати їх, формуючи в колективі атмосферу, найбільш сприятливу для досягнення успішних результатів. Але для цього необхідно насамперед знати, що являє собою колектив, яка його структура, функції і закономірності взаємин, що складаються між співробітниками, а також між керівником і підлеглими.

Колектив - це група людей, об'єднана спільним і цілями і близькими мотивами спільної діяльності, що лежать в руслі суспільних інтересів (наприклад, у сфері виробництва, бізнесу, освіти і т.д.).

Кожен колектив незалежно від характеру своєї діяльності виконує такі функції:

 • - Здійснення певного виду праці - продуктивного, підприємницького, навчального та ін. (Виробнича функція);
 • - Включення особистості через працю в життя суспільства (соціальна функція);
 • - Формування в особистості якостей, необхідних для даного виду діяльності і для суспільства в цілому (виховна функція).

Колектив - це вища стадія розвитку групи. Її відмінними ознаками є:

 • - Наявність загальної та суспільно-значимої мети спільної діяльності;
 • - Особистісна значимість спільної мети для всіх членів групи;
 • - Наявність особливої структури відносин між членами групи, яка опосередковується змістом спільної діяльності, її цінностями, принципами, цілями і завданнями.

Показники рівня зрілості колективу

Рівень зрілості колективу визначається як здатність групи ставити актуальні і реалістичні загальні цілі, що відповідають індивідуальним цілям кожного члена колективу, будувати і в разі необхідності змінювати структуру взаємин і взаємодій для досягнення поставлених цілей з максимальною ефективністю.

В якості основних показників рівня зрілості колективу найчастіше називають наступні:

 • - Згуртованість колективу (збіг оцінок і установок членів групи по відношенню до суттєвих сторонам спільної цілеспрямованої діяльності);
 • - Організованість колективу (здатність створювати і зберігати стійкої свою структуру в ситуаціях невизначеності, поєднуючи різноманітність думок і форм ініціативного поведінки з єдністю дій його учасників);
 • - Спрямованість колективу (соціальна значимість поставлених цілей, мотивів діяльності, ціннісних орієнтацій і норм);
 • - Емоційна ідентичність (здатність групи до співпереживання з будь-яким її членом);

спрацьованість колективу (максимально можлива продуктивність спільної діяльності при мінімальних емоційно-енергетичних витратах на взаємодію, що супроводжується високою суб'єктивної задоволеністю);

- Інтелектуальна комунікативність (здатність створювати оптимальні шляхи взаємоінформування у визначенні спільних позицій, суджень, прийнятті групових рішень).

Згідно з сучасними науковими уявленнями, структура відносин у кожному колективі є багаторівневому.

Перший рівень - це формальні, регламентовані відносини. Характер взаємин на цьому рівні обумовлений:

 • а) поділом праці між членами групи, їх офіційними обов'язками і правами;
 • б) особливостями виробничого процесу;
 • в) адміністративно-правовою регламентацією, зафіксованої в офіційних положеннях, інструкціях, наказах і інших нормативних актах.

Другий рівень - це ставлення членів колективу до реалізованої виробничої мети, мотивація їх трудової діяльності, її соціальний і особистісний сенс для кожного працівника.

Третій рівень - це міжособистісні відносини, опосередковані змістом виробничого процесу, його цілями, завданнями, прийнятими в колективі принципами і ціннісними орієнтаціями, "неписаними" моральними вимогами і традиціями.

Четвертий рівень - це міжособистісні відносини, не пов'язані з змістом спільної діяльності, засновані на особистій симпатії чи антипатії, повазі або неповазі і т.д.

Важливо приділяти належну увагу розвитку і зміцненню всіх рівнів відносин. Але при цьому слід пам'ятати, що перші три рівня мають потенційну доцентровою силою і їх зміцнення сприяє згуртуванню колективу і підвищенню ефективності його діяльності. А четвертий рівень відносин несе в собі відцентровий заряд, і якщо акцент робиться саме на його розвитку (наприклад, за допомогою корпоративних вечірок, неформального спілкування і т.д.), це може призвести до ослаблення, видозміні, а іноді і розриву відносин на перших трьох рівнях. І тоді порушення трудової дисципліни, недбале ставлення до виконання своїх обов'язків, кругова порука і т.п. стають нормою життя трудового колективу (адже "ми всі свої люди"), а справа страждає.

Іншими словами, можна стверджувати, що перші три рівня характеризують формальну (офіційну) структуру групи, а четвертий - неформальну (неофіційну).

 
<<   ЗМІСТ   >>