Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестиції

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Венчурне фінансування

Сьогодні головним джерелом економічного зростання країни є НТП і розвиток інноваційного бізнесу. Для впровадження досягнень науки і техніки у виробництво потрібен чималий капітал. У цьому зв'язку одним з основних джерел фінансування інноваційних проектів стає венчурний капітал. Поняття "венчур" в перекладі з англійської означає "ризик", тому венчурне фінансування ще називають ризиковим фінансуванням.

Венчурний (ризиковий) капітал являє собою особливу форму вкладення капіталу в об'єкти інвестування з високим рівнем ризику в розрахунку на швидке отримання високої норми доходу. Таким чином, венчурне фінансування полягає у фінансуванні інвестицій в нові форми діяльності, тому воно супроводжується високим ризиком в обмін на отримання значного доходу.

Венчурним вважається підприємство (зазвичай невелике), діяльність якого пов'язана з розробкою нових видів продукції, послуг, технологій, які ще не відомі споживачеві, але мають великий ринковий потенціал, що пов'язано з великим ступенем ризику їх просування на ринку. Саме інноваційність їх діяльності забезпечує отримання високого доходу.

Венчурне фінансування ґрунтується на попередній оцінці інвестиційного проекту, діяльності та фінансового стану компанії, що реалізує даний інноваційний проект Найчастіше венчурне фінансування здійснюється у формі акціонування.

Для фінансування венчурів створюються венчурні фонди. Інвестиційні ресурси венчурного фонду призначені для венчурних компаній, у яких великі шанси вирости у великі прибуткові підприємства. Однак ці шанси поєднуються з високим ризиком.

Тому для венчурного фонду характерно розподіл ринку між ініціаторами проекту та інвесторами. Ризик розподіляється наступним чином. По-перше, кошти венчурного фонду розподіляються між декількома проектами, причому на різних стадіях розвитку (реалізації). По-друге, власники венчурного капіталу прагнуть розподілити фінансові вкладення по різних галузях. По-третє, як правило, для контролю за діяльністю венчурного фонду призначають висококваліфікованого керуючого, що займається розподілом фінансових ресурсів фонду та пошуком перспективних джерел для фінансування інвестиційних проектів. По-четверте, сам венчурний фонд створюється шляхом об'єднання фінансових коштів різних інвесторів, які в разі програшу постраждають лише своєю частиною вкладеного капіталу. По-п'яте, відбір проектів для фінансування здійснюється на основі їх ретельного аналізу та оцінки на спроможність і прибутковість. По-шосте, диверсифікація вкладень у різні високоприбуткові інвестиційні проекти забезпечує компенсацію можливих втрат від одних проектів надприбутком, отриманої від інших проектів.

Одним з основних способів захисту від інвестиційних ризиків було і залишається страхування. Повною мірою це відноситься і до венчурного фінансування. Механізми організації страхування і гарантій залучаються інвестиційних ресурсів під венчурні проекти повинні включати створення системи державного страхування ризиків венчурних інвесторів. Необхідність цього полягає в тому, що саме інноваційні проекти є основною економічного зростання країни.

Страховий захист венчурних проектів може здійснюватися за такими основними групами ризиків:

  • - Ризики, пов'язані зі зміною ринкової кон'юнктури, надійністю партнерів по венчурному бізнесу;
  • - Класичні типи ризиків (стихійні лиха, пожежі, крадіжки і т.д.);
  • - Специфічні ризики, пов'язані із здійсненням певних видів діяльності;
  • - Ризики неплатежу при кредитуванні.

На жаль, страхові компанії сьогодні йдуть на страхування тільки класичних ризиків.

Основними принципами роботи венчурного фонду є:

  • 1. Створення фонду венчурного капіталу у формі товариства, в якому організатор несе повну відповідальність за використання коштів фонду. Для цього розробляється бізнес-план.
  • 2. Розміщення коштів венчурного фонду за різними проектами зі ступенем ризику не більше 25% і з терміном віддачі вкладень не перевищує, як правило, 3-5 років.
  • 3. "Вихід" венчурного капіталу з венчурного підприємства шляхом його перетворення в акціонерне товариство відкритого типу з подальшим розміщенням акцій венчурного підприємства на фондовій біржі або їх продажу великої корпорації.

Для реалізації механізму венчурного фінансування в Росії була створена Російська асоціація венчурного інвестування. У Росії створено безліч таких фондів. На кінець 2008 р загальний обсяг коштів, зосереджений в них, склав 7 млрд дол., Але близько 75% цих коштів вкладається в компанії з іноземним капіталом. Ця тенденція виникла разом з виникненням цих фондів, та досі подолати її не вдалося.

 
<<   ЗМІСТ   >>