Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестиції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Лізинг

Поява терміну "лізинг" відноситься до останньої чверті XIX сторіччя, коли телефонна компанія "Белл" прийняла рішення не продавати телефонні апарати, а здавати їх в оренду. Поштовхом же до масового розвитку лізингу стало створення компанії "Юнайтед Стейтс Лізинг Корпорейшн" в Сан-Франциско.

Зараз під лізингом розуміють довготермінову оренду машин і устаткування на термін від 3 до 20 років, куплених спеціально для орендаря і переданих в оренду на певних умовах при збереженні права власності на них. За економічною сутністю лізингова операція - це операція кредитна, оскільки має місце передача майна в користування на умовах платності, строковості, повернення. Фактично це товарний кредит в основні фонди користувача. Лізинг розглядається як специфічний метод фінансування інвестицій, здійснюваний спеціальними компаніями, які, купуючи для інвестора машини й устаткування, як би кредитують його.

Так як в лізингу беруть участь кілька суб'єктів, більш точно його економічний сенс відображає розуміння цього явища як комплексу майнових відносин, що складаються у зв'язку з передачею майна у тимчасове користування. Цей комплекс крім власне договору лізингу включає й інші договору (договір купівлі-продажу, договір найму). Але відносини з передачі майна є визначальними.

Виникнення лізингу обумовлено потребою в інвестиціях в умовах НТП і неможливістю їх повного задоволення за рахунок традиційних методів фінансування - використання власних, позикових та інших засобів. Як показала світова практика, з чисто фінансової сторони лізингові операції вигідні не тільки лизингодателям, але й лизингополучателям.

Предметом лізингу можуть бути підприємства й інші майнові комплекси, будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інше рухоме і нерухоме майно, яке можна використовувати для потреб виробництва. Не можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та інші природні об'єкти, також майно, заборонене федеральними властями для вільного обігу.

Суб'єктами лізингу є:

 • - Лізингодавець - фізична або юридична особа, яка купуєте власність майно для надання його в тимчасове користування на певних умовах без переходу права власності;
 • - Лізингоодержувач - фізична або юридична особа, яка зобов'язана прийняти предмет лізингу в тимчасове користування відповідно до договору лізингу;

_ Продавец- фізична або юридична особа, яка за договором купівлі-продажу продає лізингодавцю майно, що є предметом лізингу.

Основними видами лізингу є фінансовий, оперативний і поворотний листинги.

Фінансовий лістінг- вид лізингу, при якому лізингодавець зобов'язується придбати необхідне лізингоодержувачу майно і передати його користувачеві на певних умовах. Термін, на який предмет лізингу передається в користування, дорівнює терміну амортизації майна або перевищує його. Сума виплат за користування повинна бути така, щоб після закінчення терміну договору або навіть раніше вартість предмета лізингу була оплачена, і він переходить у власність лізингоодержувача. По суті це покупка потрібного обладнання в кредит, що припускає використання його з дня укладення договору.

При цьому виді лізингу лізингоодержувач визначає вид необхідного майна та його виробника (продавця). Лізингодавець купує це майно для передачі його у користування. Відповідальність перед користувачем майна (за якість, за комплектність поставки і інш.) Несе виробник. Після передачі купленого майна в користування ризик випадкової загибелі майна, його втрати і псування з моменту передачі предмета користувачеві переходить до нього. Після закінчення терміну дії угоди орендар може повернути предмет лізингу лізингодавцю, укласти нову угоду на оренду даного обладнання, купити об'єкт лізингу за залишковою вартістю.

Оперативний лізинг-це вид лізингу, при якому лізингодавець купує якесь майно без погодження з лізингоодержувачем. Строк лізингу встановлюється договором, але він, як правило, коротше терміну амортизації вироби. Після завершення терміну предмет лізингу повертається власнику, і користувач не має права вимагати передачі власності йому. Цей лізинг особливо вигідний виробникам, яким необхідно періодичне використання сезонного обладнання. Тоді немає необхідності купувати його, а можна брати в оренду на необхідний термін.

Зворотний лізинг лізинг, при якому продавець предмета лізингу одночасно виступає як лізингоотримувач. Іншими словами, власник устаткування продає його в лізинговій фірмі і одночасно бере це обладнання в неї в оренду. В результаті цієї операції продавець стає орендарем. Зворотний лізинг застосовується у випадках, коли власник об'єкта угоди відчуває гостру потребу у грошових коштах і за допомогою даної форми лізингу поліпшує свій фінансовий стан.

У російській практиці найбільшого поширення набув фінансовий лізинг. Його можна класифікувати за такими ознаками:

 • - За складом учасників лізингової операції У цьому випадку виділяють прямий лізинг, коли лізингодавцем виступає безпосередній виробник продукту, що знижує супутні витрати при оформленні і спрощує процедуру оформлення лізингової угоди. Друга форма - непрямий лізинг, здійснюваний за участю посередників, якими виступають, як правило, лізингові компанії;
 • - По регіональній приналежності лізинг буває внутрішній і зовнішній. Внутрішній лізинг буває, коли учасниками угоди виступають резиденти даної країни, а зовнішній - коли в ній беруть участь представники різних країн;
 • - За формами лізингових платежів виділяють грошовий, компенсаційний і змішаний лізинг. Перший вимагає платежів тільки в грошовій формі, другий проводить оплату в формі поставок продукції, виробленої на обладнанні, переданому в лізинг, а третій дозволять виробляти оплату і в тій, і в іншій формах; - За характером фінансування об'єкта лізингу виділяють індивідуальний лізинг, при якому лізингодавець повністю фінансує виробництво або придбання переданого в оренду майна, і роздільний лізинг, при якому активи купуються з використанням власного і позикового капіталу. В окремих випадках лізинг може використовуватися не просто як додатковий, а як основне джерело фінансування інвестицій. Це можливо в тих випадках, коли підприємству для організації нового виробництва необхідно отримати нове обладнання в користування, а грошей (а такі заходи вимагають дуже великих сум) на ці цілі немає або не вистачає. У цьому випадку допомагає лізинг, коли без повної оплати це обладнання можна отримати в користування. Нерідко підприємство хоче поставити нове, дороге обладнання, але не впевнене в його якісних характеристиках. У цьому випадку лізинг допоможе випробувати устаткування до його повної оплати, тобто до придбання у власність.

Закупівля необхідного обладнання при лізингу відбувається за оптимальними ринковими цінами, що важливо як для лізингоодержувача, так і лізингодавця. Крім того, лізингоодержувачу надається широкий спектр супутніх товару послуг з налагодження та обслуговування придбаного устаткування.

І лізингодавцю, і лізингоодержувачу лізинг забезпечує певні податкові висновки. По-перше, орендна плата користувача устаткування в лізинговій угоді належить на витрати виробництва і, відповідно, знижує оподатковуваний прибуток, а значить, і розмір податку, що стягується до бюджету. По-друге, податкове законодавство передбачає для лізингових угод прискорену амортизацію, тобто систему додаткових пільг не лише орендареві, а й орендодавцю.

Але у лізингу є і деякі недоліки. Він може бути більш дорогим, ніж банківський кредит на покупку такого ж майна. Через це і тому що лізинг передбачає більш швидку, а виходить, і більшу в кожен період амортизацію, відбувається подорожчання собівартості продукції. Правда, прискорена амортизація може бути введена тільки за згодою орендодавця, що обмежує можливості підприємства у формуванні власних ресурсів. Взявши обладнання в довгострокову оренду, лізингоодержувач не може при необхідності модернізувати це обладнання без згоди орендодавця.

Враховуючи всі позитивні і негативні сторони лізингу, інвестор приймає рішення про його використання.

Процес розробки політики залучення фінансового лізингу складний і складається з декількох послідовних кроків:

 • - Виходячи з необхідності використання лізингу для конкретних інвестиційних операцій, підприємство виробляє вибір об'єкта фінансового лізингу з урахуванням оцінки їх інноваційних якостей;
 • - Різноманіття видів фінансового лізингу ставить підприємство перед проблемою вибору найбільш адекватного. Критеріями такого вибору можуть бути: країна-виробник і ринкова вартість об'єкта лізингу, що склалася практика здійснення лізингових операцій та її регіональні особливості, можливості ефективного використання лізингованого активу. При цьому лізингоотримувач на свій розсуд може або самостійно вибрати об'єкт лізингу, а лізингоодержувач його оплатити і здати в оренду; або передати функції вибору активу лізингодавцю.

Після вибору об'єкта і виду фінансового лізингу сторони лізингової операції приступають до узгодження умов лізингової угоди. Такими умовами є:

 • - Термін лізингу (зазвичай визначається періодом амортизації);
 • - Сума лізингової операції, яка, з одного боку, повинна забезпечити лізингодавцю відшкодування витрат з придбання активу, кредитного відсотка за відволікає грошові ресурси, комісійна винагорода, відповідне операційних витрат з обслуговування лізингової операції, податкові платежі, що забезпечують отримання чистого прибутку; а з іншого - бути не нижче рівня рентабельності діяльності підприємства;
 • - Умови страхування лізингованого майна, яке, як правило, здійснює лізингоодержувач на користь л з ин го дат їв я;
 • - Форма лізингових платежів;
 • - Графік лізингових платежів: вони можуть здійснюватися рівномірним, прогресивним, регресивним, нерівномірним потоками;
 • - Система штрафних санкцій за прострочення лізингових платежів, зазвичай пеня за кожний день прострочення;
 • - Умови розірвання лізингового договору. Він може бути розірваний лізингоодержувачем, якщо лізингодавець не виконав умови придбанні та поставки майна. При банкрутстві лізингоодержувача і розірвання договору винна сторона сплачує суму закриття угоди, до якої включаються: невиплачена частина загальної суми лізингових платежів, сума пенею за прострочення платежів, неустойка, визначена договором.

Оцінка ефективності лізингової операції проводиться шляхом порівняння теперішньої вартості грошових потоків при лізинговій операції і при банківському кредиті.

 
<<   ЗМІСТ   >>