Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Історія педагогіки та освіти

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Тенденції розвитку систем загальної освіти

Майже у всіх провідних країнах світу освіту - пріоритетний об'єкт фінансування. Шкільні асигнування в цих країнах у другій половині XX ст., Утвердившись як одна з основних статей бюджету, росли швидше, ніж національний дохід в цілому. Важливі тенденції проявляються при реформуванні управління освітою. Позначилися прагнення створити компроміс між жорсткою централізацією і широкою автономією при управлінні шкільним справою.

У другій половині XX століття в провідних зарубіжних країнах прокотилася хвиля реформ, в результаті яких системи освіти зазнали істотних змін. Збільшилися терміни обов'язкового безкоштовного освіти, діє проміжна ступінь між початковою і повною середньою школами. По завершенні початкового і неповної середньої освіти учні розподіляються за трьома основними навчальним потокам: повна загальноосвітня школа, яка орієнтує на теоретичну підготовку і подальше навчання в університеті; середня школа з упором на підготовку до навчання в технічному вузі; професійні навчальні заклади. Значною мірою покінчено з формальними інструментами селекції учнів за соціальним станом. Шкільні системи стали більш гнучкими і відкритими як по горизонталі, так і по вертикалі.

Питання про взаємини церкви і школи

У більшості провідних країн світу навчальні заклади відокремлені від церкви і релігії. Одночасно визнається свобода віросповідання і релігійної освіти. У ряді держав Ісламського світу мусульманське освіта є обов'язковою. Для шкільних систем характерно існування громадських і приватних навчальних закладів. Багато приватних шкіл належать конгрегаціям різних церков. У світських державах склалася певна система відносин з перебувають у віданні церков школами, а також заходів, що гарантують свободу релігійного навчання. У цих країнах у відносинах з церквою, що стосуються шкільної сфери, намітився відмова від конфронтації або міцного союзу і перехід до лояльному співпраці.

Світське шкільне законодавство розглядає навчання релігії приватною справою громадян. У більшості країн Заходу, Індії, Китаї, Японії обов'язкові уроки релігії в загальноосвітніх навчальних закладах заборонені. Присікаються спроби перегляду цього правила. Показова в цьому сенсі конфліктна ситуація, що виникла в Норвегії, де в 2006 р в школах були введені обов'язкові уроки християнства. Реформа викликала рішучий протест громадськості і була опротестована в Європейському суді. В результаті реформу скасували.

Разом з тим світськість освіти не передбачає накладення заборони на викладання релігій. Батьки мають право давати дітям релігійну освіту. У США такі заняття проходять за стінами навчальних закладів. В Англії та ФРН богослов'я включено в стандартні програми загальної освіти. В англійських школах релігійне навчання проводиться на уроках в класах. У Німеччині особи, яким довірено виховання, має право вирішувати, чи буде дитина отримувати релігійну освіту. В Японії законом дозволено включати релігійне навчання в програму приватних навчальних закладів. В Індії Комісія з розвитку освіти (1964) рекомендувала "заохочувати толерантне вивчення всіх релігій" і давати відомості про основні конфесії індійців в курсах загальної освіти.

Релігія продовжує займати своє місце у вихованні. Але це місце аж ніяк не однаково в різних країнах. Якщо Іслам - основа морального виховання учнів на мусульманському Сході, то в школах Заходу міцні позиції зберігає антирелігійна традиція. На підкріплення світськості освіти в 2007 р Рада Європи прийняла рішення про виключення зі шкільних програм теорії про божественне походження світу.

Західна педагогіка, однак, не відкидає гуманні ідеали, закладені в релігії. Як пише, наприклад, американський педагог Д. Ховард, в школі мова йде не стільки про організацію релігійного навчання, як про виховання прихильності євангельським заповідям добра. Класичний зразок такого ставлення до релігійного навчання - Франція. Право дітей на релігійне освіта не ігнорується. Учні можуть долучатися до релігії, згідно тієї чи іншої конфесії. Батькам надано можливість в вільні від занять дні (зазвичай по середах) давати своїм дітям релігійну освіту за межами шкільних будівель.

 
<<   ЗМІСТ   >>