Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Історія педагогіки та освіти

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Інновації 1950-1980-х рр.

Інновації в загальну освіту в 1950-1970-і рр. багато в чому були продовженням новаторських ідей радянської педагогіки 1920-1930-х рр. Так, Едуард Георгійович Костяшкін у створеній в Москві школі для важковиховуваних підлітків (1955), творчо використовуючи досвід А. С. Макаренка, відмовився від жорсткої лінії заборон і обмежень у відносинах з вихованцями, організовував для дітей повну цікавих справ життя, оточив їх теплом і увагою. Володимир Абрамович Караковский, який очолив в 1963 р челябінську школу № 1, застосував Комунарський методику виховання, побудувавши стиль відносин дорослих і дітей на співробітництво і зацікавленості. Основною формою організації життєдіяльності шкільного колективу було проведення неформальних, що мали педагогічний сенс творчих справ: аукціони знань, наукові експедиції, Комунарський збори і т.д. Михайло Петрович Щетинін в сільській школі-комплексі в селищі Ясні Зорі (Білгородська область) в 1974-1979-их рр. застосував ущільнені (35 хв) уроки з контрастною зміною діяльності за інтересами.

На рубежі 1980-1990-х рр. стався черговий сплеск експериментальної педагогічної діяльності, який виглядав як спроба знайти вихід з кризи освіти.

У цей період в початковій освіті тривала апробація методик розвивального навчання В. В. Давидова, Д. Б. Ельконіна, Л. В. Занкова. Особливістю методик є облік не загальноприйнятих критеріїв навчальних успіхів (сформованість знань, умінь і навичок), а фактора розвитку школяра. Підручники, завдання, способи подачі навчального матеріалу і форми навчання орієнтувалися на ідеї розвиваючого навчання. Відповідно до системи Занкова урок залишається основною формою навчання. У його підготовці важлива роль відводиться самим дітям, проте першу скрипку грає досвідчений вчитель. Зазвичай вчитель заздалегідь повідомляє дітям тему уроку і ставить завдання підготувати для нього матеріал. Учні часто самі пропонують план роботи. На уроці відразу починаються обговорення, обмін думками. Домашні завдання різноманітні і виключають перевантаження. Позначок особливого значення не надається. У методиках Ельконіна - Давидова спосіб розвитку мислення перш за все дедуктивний - від загального до конкретного. Наприклад, школярам дають відрізок і кажуть, що з його допомогою можна робити різні виміри.

Активний пошук вдосконалення викладання вели в 1980 - початку 1990-х рр. авторські школи і окремі вчителі-новатори. Так, оригінальний експеримент здійснили навчальні заклади, які розділили концепцію діалогу культур В. С. Біблера. Її автор виходив з посилки про інтенсивний зближенні (зустрічі) виховних та освітніх цінностей різних культур. Цей процес, що відбивається в свідомості, побуті кожної людини Землі, повинен пронизувати шкільне навчання і виховання. Модель школи діалогу культур намагалися відтворити близько 10 навчальних закладів. Серед них одна з шкіл в Красноярську. Діти в 1-2-х класах, освоюючи лист, читання, математику, природознавство, історію, включалися в так звані точки подиву (що таке число? Що таке слово? Що таке звук? Що таке температура? Що таке байка? І т. п.). В ході навчальних діалогів учні і вчитель будували фантастичні образи (образи-монстри) числа, звуку, слова, події, казки, міфу і т.д. Таким способом передбачалося заронити в дитячу свідомість зародки різних культур мислення. У 3-4-х класах предметом навчальної діяльності ставала антична культура. Дітей занурювали в античність, знайомлячи на уроках математики з фрагментами вчення Піфагора, читаючи на заняттях з історії твори Плутарха і Геродота і т.п.

Методика випереджаючого початкового навчання Софії Миколаївни Лисенкова (рід. 1924) передбачала, що важкі для дітей теми вивчалися раніше, ніж в обумовлені програмою годинник. Велася так звана перспективна підготовка, яка здійснювалася на кожному уроці в малих дозах. Методика колективного способу навчальної роботи (КСВ) (В. К. Дьяченко, А. С. Соколов та ін.) Пропонувала дати можливість школярам розширювати свої знання за допомогою товаришів. Заняття по "колективного способу навчальної роботи" могли виглядати так. На класній дошці вчитель виписує кілька (10-14) нових понять. Кожен школяр обирає одне поняття і опитує товаришів, що їм про нього відомо. Потім "господарі" одного поняття збираються в малі групи і намагаються дати йому спільну характеристику. Результат записується і здається вчителю.

Російський варіант альтернативної школи запропонував московський приватний ліцей "Ключ" (1990). Діти займалися у двох групах по 15 осіб у кожній. У кожній групі працювали два педагога-вихователя, що дозволяло, за задумом організаторів школи, будувати діалогічну модель спілкування і спільне освоєння дітьми картини світу. Крім двох вихователів, з дітьми займалися фахівці-майстра. Організовувалися виїзні заняття. Батьки були активними і зацікавленими учасники життя "Ключа". Вони допомагали при звичайних і виїзних заняттях. Викладання велося в різновікових групах. Ось, наприклад, як виглядав день молодшого школяра. Він починався з ритуалу зустрічі, що включав ігрову розминку, ритмічні вправи, обговорення предстоявших подій дня. Систематичне викладання стандартних загальноосвітніх дисциплін передбачалося лише з 13 років.

Диференціація загальної освіти.

Після 1987 на базі загальноосвітніх муніципальних закладів зусиллями педагогів-новаторів (А. С. Бубман, А. Каспржак, С. А. Померанцев, E. С. Токалер, А. II. Тубельскій, А. М. Чікіров, Е. Ямбург та ін.) були створені ліцеї, гімназії та коледжі. Перші такі пілотні школи в основному знаходилися в столиці (на початок 1990-х рр. - Близько 20). Їх новизна полягала в першу чергу в диференційованих програмах. У школах практикували систему профільних навчальних курсів понад обов'язкової програми. Було організовано спеціальне навчання талановитих і найбільш здібних учнів. Так, в гімназії Київського району м Москви в старших класах поряд з обов'язковою програмою пропонувалися поглиблені курси на вибір (фізика, хімія, математика, іноземні мови та ін.). У Московському класичному ліцеї поєднання обов'язкового і елективного освіти починалося раніше - з 6-го класу. У числі курсів за вибором - інформатика, маркетинг, латинь. У Московському ліцеї Теплого Стану в 8-11-х класах навчали за стандартними і нетрадиційним програмами (медицина, біологія, історія, література та ін.). У початкових класах Московської гімназії вводилося навчання музиці і живопису, в старших класах - вивчення замість однієї іноземної мови - двох. У ліцеї Північного Чертаново (Москва) понад звичайну програми були введені філософія, психологія, історія релігії та інші нетрадиційні шкільні дисципліни.

До кінця XX в. в організації диференціації освіти важливий досвід був придбаний при роботі з талант лівимі дітьми. Всесвітню популярність отримала, наприклад, дитяча математична школа в Новосибірському відділенні АН СРСР (керівник - А. Н. Колмогоров). Значний досвід диференціації освіти був також накопичений в системі спеціальних шкіл для дітей з відхиленнями у розвитку. Звичайно подібні школи для дітей з вадами у розумовому та фізичному розвитку розташовувалися в лісових зонах, неподалік від міст (лісові школи). Для частини учнів регулярні заняття проводилися відповідно до звичайних програмами. Решта дітей та підлітки навчалися за полегшеним загальноосвітніми програмами з акцентом на професійну підготовку. Робилися спроби впроваджувати в цих школах новітні методики. Так, в 1989 р в м Набережні Челни був відкритий Медико-біологічний центр для дітей з патологією органів слуху. Розділи програми були складені з урахуванням дефектів слуху і мали корекційну спрямованість. Дітей навчали за методикою, суть якої полягає в тому, що в процес мовної комунікації залучаються залишки слуху і інші органи чуття.

 
<<   ЗМІСТ   >>