Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Історія педагогіки та освіти

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Станіслав Теофілович Шацький

Станіслав Теофілович Шацький (1878-1934) - велика постать російської педагогіки XX століття. Теоретик і практик, він вніс свій внесок в розвиток ідей соціального виховання, створення експериментальних навчально-виховних установ: Сеттльмент, Бадьора життя, Перша дослідна станція. У цих установах проходили перевірку ідеї самоврядування учнів, виховання як організації життєдіяльності дітей, лідерства в співтоваристві школярів та ін. С. Т. Шацького глибоко цікавила проблема входження дитини в сферу культурних досягнень людської цивілізації. На становлення його наукових поглядів вплинули ідеї представників вітчизняної і зарубіжної педагогіки, особливо Л. М. Толстого, А. Ф. Фортунатова, Д. Дьюї.

С. Т. Шацький був одним з організаторів страйку Всеросійського вчительського союзу в 1917-1918 рр., Став проти руйнування більшовиками шкільної системи. Надалі Шацький, прагнучи служити на благо дітей і освіти, пішов на співпрацю з Наркомпросом.

Джерело розвитку педагогічної науки Шацький бачив в аналізі організованого виховного процесу та обставин, що лежать поза такого процесу (вплив вулиці, сім'ї та ін.). Він вважав, що головний вплив на розвиток дитини мають нс генетичні задатки, а соціально-економічне середовище: "Ми не повинні розглядати дитину саму по собі ... а повинні дивитися на нього як на носія тих впливів, які в ньому виявляються як йдуть від довкілля". Такий підхід різко контрастував з біологізмом педології. Він висловлював сумніви щодо правомірності створення педології як нової галузі знання за допомогою математичних методів. Разом з тим Шацький погоджувався, що спроби обійтися без експериментальних педагогічних досліджень приречені на невдачу. Шацький відкидав спрощений соціальний підхід до дитини, вважаючи божевіллям "ламати" дитячу природу і "кувати" нової людини в ім'я прекрасного завтра.

Шацький сформулював важливі цілі навчання і виховання: відповідність соціальним замовленням та одночасний облік індивідуальних особливостей особистості; формування у дітей вміння об'єднувати зусилля при досягненні спільної мети (наприклад, через самоврядування); підготовка викладача, який володіє вміннями вчити, заохочувати соціально сприятливу дію на дитину, що володіє методами дослідження дітей; облік макро- і мікросоціального оточення дитини.

Залишаючи за школою основну роль у виховній роботі з дітьми, Шацький підкреслював, що навчально-виховний заклад має бути тісно пов'язаний з життям, бути центром і координатором виховного впливу середовища. Головними факторами діяльності дитини в процесі виховання і навчання Шацький називав творчість і самостійність. Основна мета навчання - не придбання знань, а розвиток мислення, виховання розуму. Розглядаючи питання про місце продуктивної праці у вихованні, Шацький підкреслював, що не можна прагнути зробити таку працю способом заповнення витрат на освіту.

Антон Семенович Макаренко

Антон Семенович Макаренко (1888-1939) - видатний вітчизняний педагог, який творчо переосмислив класичне педагогічну спадщину, взяв активну участь в педагогічних пошуках 1920-1930-х рр., Визначивши і розробивши ряд нових проблем виховання. Спектр наукових інтересів Макаренка поширювався на питання методології педагогіки, теорії виховання, організації виховання. Найбільш докладно він встиг представити свої погляди, які стосуються методики виховного процесу.

У педагогічну науку А. С. Макаренка прийшов як блискучий практик: в 1917-1919 рр. він завідував школою в Крюкові; в 1920 р прийняв керівництво дитячої колонією під Полтавою (надалі - колонія ім. Горького); в 1928-1935 рр. працював в дитячій комуні ім. Дзержинського в Харкові. З другої половини 1930-х рр. Макаренко фактично був відсторонений від педагогічної практики і в останні роки життя займався науковою і письменницькою працею. З-під його пера вийшли стали класикою педагогічні твори: "Педагогічна поема", " Прапори на баштах", "Книга для батьків", "Марш тридцятого року" та ін.

А. С. Макаренка розробив струнку педагогічну систему, методологічною основою якої є педагогічна логіка, що трактує педагогіку як "перш за все практично доцільну науку". Такий підхід означає необхідність виявлення закономірного відповідності між цілями, засобами і результатами виховання. Вузловий пункт теорії Макаренко - теза паралельного дії, тобто органічної єдності виховання і життя суспільства, колективу і особистості. При паралельному дії забезпечуються "свобода і самопочуття вихованця", який виступає творцем, а не об'єктом педагогічного впливу. Квінтесенцією методики системи виховання, за Макаренком, є ідея виховного колективу. Суть цієї ідеї полягає в необхідності формування єдиного трудового колективу педагогів і вихованців, життєдіяльність якого служить живильним середовищем для розвитку особистості і індивідуальності.

Творчість Макаренко прийшло в протиріччя з офіціозної педагогікою, насаждавшей ідею виховання люди- ни-гвинтика в гігантській соціальної машині. Макаренко сповідував ідею виховання самостійного і діяльного члена суспільства, з огляду на специфіку дитинства і природи дитини: "Дитина - це жива людина. Це зовсім не орнамент нашого життя, це окрема повнокровна і багате життя. За силою емоцій і тривожності, і глибині вражень, по чистоті і красі вольових напружень дитяче життя незрівнянно багатшим життя дорослих ".

 
<<   ЗМІСТ   >>