Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Історія педагогіки та освіти

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВІТЧИЗНЯНА ПЕДАГОГІКА І ШКОЛА РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ

Ми повинні ... навчитися так організовувати виховання, щоб наші досягнення характеризувалися вдосконаленням системи даної особистості в цілому.

А. С. Макаренка (1881-1939)

Напрями та ідеї в педагогічній науці

Офіційна педагогіка 1920-1930-х рр.

Офіційна педагогіка декларувала амбітний ідеал - формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості. За подібною формулою ховалися певні ідеологічні та прагматичні цілі. Провідним напрямком офіційної педагогіки був переклад на мову виховання і навчання марксистсько-ленінської доктрини, політики комуністичної партії. Виховання розглядалося в першу чергу як політико-ідеологічна формування підростаючих поколінь. Основними принципами педагогіки проголошувалися комуністична партійність, культ вождя. Єдино вірною методологією педагогіки оголошувалося марксистсько-ленінське вчення.

У 1920-1930-і рр. офіційну педагогіку представляли ряд теоретиків і організаторів освіти, перш за все А. В. Луначарський, Н. К. Крупської, Μ. Н. Покровський. Перший радянський глава шкільного відомства Анатолій Васильович Луначарський (1875-1933) займався пропагандою комуністичних ідей виховання та здійсненням більшовицьких реформ школи. Він з усією визначеністю підкреслював доцільність формування людини в інтересах суспільства. Луначарський заохочував використання сучасних ідей, форм виховання та освіти, накопичених російської і зарубіжної педагогікою. Надія Костянтинівна Крупська (1869-1939) була провідником ідей комуністичного виховання молодого покоління. Крупської належать статті і брошури з питань трудового навчання, політехнічної освіти, педагогічної освіти, дошкільного та позашкільного виховання, змісту і методів навчання. Вона визначала виховний процес як цілеспрямоване і систематичне виховання громадянина. Була теоретиком дитячого піонерського руху. Михайло Миколайович Покровський (1868-1932) виступав за академізм освіти. Основною метою школи вважав формування "діалектико-матеріалістичного світогляду войовничого комунізму і марксизму". Ратував за ідеологічні чистки старої професури, був одним з ініціаторів ліквідації автономії університетів.

Офіціоз, по суті, прагнув до придушення плюралізму педагогічних ідей і концепцій. Викорінення інакомислення призвело до того, що до середини 1930-х рр. ідеї педології були оголошені шкідливими і прожектерскімі. Постанова "Про педологічні перекручення в системі Наркомпросів" (1936) поклало початок переслідувань і розгрому вчених-педологів. Був нанесений удар по науці, прапором якої було повагу особливостей, інтересів і здібностей дітей. Тоді ж опустився "залізна завіса", фактично відрізав вітчизняну педагогіку від світового педагогічного співтовариства.

Була сформульована офіційна концепція взаємозалежності виховання, етнокультурного різноманіття і загальнонаціональної культури у вигляді розвитку "національних за формою, соціалістичних за змістом" культур. Концепція увійшла в суперечність між деклараціями перспективи виникнення нової культурної спільності - радянського народу і курсом на асиміляцію, знищення самобутності окремих національних культур. При розгляді освіти в багатоетнічних і полікультурному радянському суспільстві домінували ідеї асиміляції. Вони обгрунтовували монокультурну спільність, будучи продуктом світоглядних установок "єдиний народ, єдина мова, єдина країна, єдина культура". Головна ідея злиття націй в радянський народ складалася в припущенні, що нормативна культура більшості неминуче поглинає мови і культури меншин і що розвиток радянського суспільства може йти тільки в напрямку згладжування відмінностей, до спрощення.

Радянська педагогіка, незважаючи на тиск офіціозу, не перетворилася на ідейний марксистський моноліт. Ряд педагогів фактично йшов врозріз партійним установкам про виховання молодого покоління. Прикладами служить творчість Π. П. Блонського, С. Т. Шацького, А. С. Макаренка, які відіграли велику роль у розвитку вітчизняної педагогічної науки.

 
<<   ЗМІСТ   >>