Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Історія педагогіки та освіти

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Перетворення середньої школи

Вчений комітет підготував три проекти (1860, 1862, 1864), які лягли в основу нового статуту середніх шкіл (1864). Статутом відкидалася класово-станова дискримінація навчання. Відповідний пункт був такий: "У гімназії і прогімназії навчаються діти всіх станів незалежно від професій або вірувань їх батьків". Визначальною умовою для вступу в гімназію ставало майновий стан. Учні зобов'язані були вносити плату за навчання. Від плати звільнялися діти незаможних батьків (кількість звільнених нс могло перевищувати 10% від загального числа учнів). Передбачалася які раніше не практикувалася видача одноразових грошових допомог і стипендій, які особливо відзначилися гімназистам.

Статут 1864 р оголошував про створення гімназій класичного і сучасного освіти з семирічним курсом навчання. Були узаконені три типи середньої школи: 1) класична гімназія з двома древніми мовами; 2) класична гімназія з латинською мовою; 3) реальна гімназія без древніх мов. Засновувався новий тип неповної середньої освіти - прогімназія з чотирирічним курсом навчання за програмами класичного або сучасного освіти. Затверджувався пріоритет класицизму, тобто відбулося повернення до шкільної політиці 30-40-х рр. XIX ст. У середніх школах неодмінно повинні були навчати Закону Божому, історії, географії, російської мови та літератури, математики. Крім цих предметів, в класичних гімназіях передбачалося викладання древніх або сучасних європейських мов, а в сучасних (реальних) гімназіях - викладання природничих наук і креслення.

Статут 1864 р вносив зміни, що стосувалися статусу повітових училищ (в 1865 р в 416 повітових училищах навчалося близько 24 тис. Учнів). Передбачалося перетворити одну частину повітових училищ в прогімназії, а іншу - в дворічні парафіяльні початкові школи.

Реформи 1860-х рр. привели до заснування жіночих гімназій.

Протягом 1866-1880 рр. зроблені були заходи по відновленню класичної системи середньої освіти на основі загальноєвропейської традиції і особливо античної міфології. У 1871 - 1872 рр. вийшли два нових закону щодо середніх навчальних закладів. Згідно з цими документами в програму всіх гімназій включалися стародавні мови. Міністерство визначало перелік дозволених навчальних посібників, контролювало всю діяльність викладачів. Створювався новий тип неокласичної реальної) гімназії. У цьому навчальному закладі отримували технічну освіту юнаки з середніх соціальних верств. Вони могли далі навчатися у вищих технічних школах (доступ до університетів для них був закритий).

За наполяганням Побєдоносцева було обмежено навчання в класичній гімназії дітей з малозабезпечених верств. В результаті в 1887 р з'явився циркуляр міністра І. Делянова про істотне збільшення плати за навчання в гімназії та прогімназії. Обмовлялося, що слід перешкоджати допуску в гімназії представникам низів (дітям кухарок, селян, прачок і ін.) Внаслідок цього протягом 1882-1895 рр. число учнів класичних гімназій скоротилося з 65,7 тис. до 63,9 тис., а частка учнів з дворянських і чиновницьких станів збільшилася з 47 до 56%. Потік малозабезпечених переправлявся в реальні гімназії, де кількість учнів росло в першу чергу за рахунок цієї верстви населення. Протягом 1882-1895 рр. число учнів реальних гімназій зросла з 17,5 тис. до 26 тис .; відповідно частка вихідців з недворянських міських станів - з 40 до 44%.

Вигідно відрізнялися від державних гімназій деякі приватні середні навчальні заклади, організовані на початку 1880-х рр. Так, в школі А. С. Грачевского (Одеса) в молодшому відділенні йшло спільне навчання хлопчиків і дівчаток; було організовано трудове навчання (швейна справа - для дівчаток, столярство - для хлопчиків). У жіночій гімназії Μ. Н. Стоюніна (Петербург) програма ділилася на чотири основних цикли: наукові дисципліни, іноземні мови, мистецтво, фізичне виховання. Головний тягар занять падала на роботу в класі, домашні завдання були скорочені, в школі відмовилися від традиційних цифрових оцінок знань. Для гімназисток регулярно організовували екскурсії на промислові підприємства, в село.

Реформи вищої освіти

Реформи вищої освіти не були послідовними, будучи результатом протистояння демократичних і консервативних устремлінь в російській суспільстві.

У листопаді 1855 були прийняті нові правила вступу та навчання в університетах. Правилами відмінилися обмеження числа вступників до вузів. Правила, однак, не влаштували студентів і професорів. Студенти наполягали на праві створювати незалежні корпорації. Університети разом з освіченим суспільством чекали глибоких соціальних реформ і демократизації освіти на їх основі. У червні 1863 був затверджений новий університетський статут. Університети отримали значно більші права на автономію, ніж за Статутом 1804 року Відділ університетів передавалося радам професорів. Поради, в свою чергу, повинні були вибирати ректорів і нових викладачів. Міністру освіти надавалося формальне право затверджувати або скасовувати рішення рад, яким Головнін - ініціатор реформи - однак, в подальшому фактично не користувався. Були скорочені повноваження університетських інспекторів, піклувальників навчальних округів. У 1866- 1880-х рр. міністр освіти Д. А. Толстой, опираючись академічних свобод, урізав автономію університетів, прагнув встановити жорсткий урядовий контроль над університетами та іншими навчальними закладами. Змінив Д. А. Толстого міністр освіти І. Д. Делянов свою діяльність почав з репресій проти студентства, прийняття нового університетського статуту (1882), який поклав край автономії університетів, студентським свободам. Управління університетами було зосереджено в Міністерстві освіти. Делянов за пропозицією Побєдоносцева ввів правила, що перешкоджали навчання євреїв в університеті. Уряду, проте, не вдавалося приглушити рух за демократизацію університетів. В кінці 1880-х рр. посилилися вимоги студентів з приводу автономії. Всупереч Статуту 1882 р студенти об'єднувалися в організації у вигляді земляцтв.

Реформи призвели до появи вищої жіночої освіти. У Москві в 1872 р були відкриті Вищі жіночі курси. Незабаром подібні установи з'явилися в Петербурзі (Бестужевські курси), Києві і Казані.

 
<<   ЗМІСТ   >>