Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Історія педагогіки та освіти

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Середня школа

У Західній Європі і США в XIX в. відбувається становлення національних систем середньої освіти. Середня школа повинна була реалізувати установки класичного і сучасного освіти. Останньому приділялася все більше уваги. Відповідно, розроблявся механізм біфуркації середньої освіти.

Особливі розбіжності викликала доля класичної освіти. Спільний знаменник полеміки досить точно визначив Г. Спенсер, який пропонував модернізувати класичну освіту. Трактування модернізації розрізнялися. Так, французька педагогіка схилялася до моделі, де пріоритетом залишалися латинь і література Стародавнього Риму. Інші варіанти пропонувалися в Німеччині, де "суперечка про древніх мовах", за словами І. Ф. Гербарта, також лежав в основі дискусії про повноцінний навчанні. На думку Гербарта, греко-латинське освіту придатне обмеженому числу учнів. Учні середньої школи, вважав він, потребують класичній освіті, але не менше - в природничо-наукових знаннях.

В еволюції середньої освіти простежувалася спільність цілей, змісту і методів. Західна педагогіка не відмовилася від ідей класичної освіти, успадкованих від попередньої епохи. Створювалися навчальні заклади класичного і сучасного освіти. Останні набували все більшого поширення, ставши знаменням Нового часу. Разом з тим в окремих країнах розвиток середньої освіти мало свої особливості.

В Англії основним типом середньої освіти була граматична школа. З порівняно доступною в минулому граматична школа перетворилася в установу для заможних верств. Серед граматичних шкіл і раніше виділялися публічні школи - дорогі навчальні заклади-пансіонати для еліти. Зазвичай вони розташовувалися в сільській місцевості. У програму входили класичні дисципліни, особливо давні і нові мови, математика. На рубежі 1860-1870-х рр. в публічних школах намітився відхід від виключно класичної освіти. Так, в публічній школі Гарроу (поблизу Лондона) в 1869 р відкривається сучасне відділення.

Основну частину граматичних шкіл складали так звані тижневі школи, яких в 1860-х рр. налічувалося близько 3 тис. Програми та навчальні плани цих навчальних закладів відрізнялися один від одного. Використовувалися два основні варіанти: класичне і сучасне освіту. Більше уваги, ніж в публічних школах, приділялася сучасній освіті: англійської мови та літератури, природним і фізико-математичних наук.

У Пруссії в сфері середньої освіти співіснували два основні типи шкіл: гімназія та міська школа (реальне училище). На початку XIX ст. набуває поширення гімназія неокласичного (негуманістіческого) освіти. Перший план такий гімназії затверджений в 1816 р В його основі - вивчення древніх мов і літератури, а також німецької мови і літератури. Порівняно велика була частка уроків математики. Зате в явному нехтуванні залишалися природознавство, фізика, хімія, малювання і спів, вважалися другорядними предметами. У 1837-1838 рр. був розроблений перший обов'язковий навчальний план неокласичної гімназії. Відповідно до нього був збільшений обсяг класичних дисциплін, в першу чергу давніх мов. У порівнянні з планом 1816 в новому документі вивчення латині займало на 10 год більше, а математики - на 27 год менше. До середини століття в Пруссії налічувалося 120 гімназій.

Паралельно з гімназіями росла мережа міських шкіл (реальних училищ). Ці навчальні заклади давали сучасна освіта. У програму входили релігія, німецька мова, математика, фізика, географія, історія, французька мова, малювання, співи, гімнастика.

Навчальні заклади сучасної освіти спочатку традиційно вважалися другорядними і менш престижними, ніж гімназії. Однак протягом першої половини XIX ст. реальні училища поступово почали витісняти гімназії. Така тенденція дещо ослабла в 1850-і рр., Але потім знову посилилася. В результаті конкуренції в 1859 р був вироблений своєрідний компроміс. Встановилися 3 типи середніх навчальних закладів: неокласична гімназія, реальне училище і школа змішаного виду. В останньому з них програма сучасної освіти була доповнена латинською мовою. У 1870-і рр. відбуваються зміни в законодавстві, що призвели до вирівнювання статусу сучасної і класичної шкіл: розширені права випускників сучасної школи під час вступу до вищих навчальних закладів, свідоцтво про закінчення реального училища прирівняне до гімназичного диплома. Посилення інтеграції класичного і сучасного освіти відбилося в навчальних планах середньої школи (1882). У гімназіях збільшувався обсяг викладання природничо-наукових і фізико-математичних предметів, а в школах сучасної освіти - обсяг викладання латинської мови. У 1900 р було встановлено рівноправність випускників гуманітарної і реальної шкіл під час вступу до вищих навчальних закладів. Тим самим був створений зразок, якому пішла середня школа Німеччини вже в XX ст.

Пруссія - одна з перших країн Західної Європи, де були створені поряд з приватними громадські заклади жіночої середньої освіти. Перша державна жіноча середня школа була відкрита в Берліні в 1810 р Через 10 років в Пруссії налічувалося 22 таких установ, а в 1840 р - 34. Розвиток жіночої середньої школи йшло тими ж шляхами, що і розвиток гімназій і реальних училищ: початкове першість класичної освіти, посилення сучасної школи, виникнення біфурцірованного освіти. Цей процес, однак, протікав в рамках інших програм навчання. Наприклад, в класичної жіночої гімназії програма базувалася на викладанні сучасних мов (німецької та французької), а не латиною і давньогрецького, як у відповідній чоловічій школі.

Мережа середньої освіти в Німеччині збільшувалася. У 1872 р вона налічувала тисячі сорок-одна заклад з 177,3 тис. Учнів. Темпи зростання учнів особливо посилилися в останню чверть XIX ст .: з 183 тис. В 1875 р до 246 тис. В 1895 р У зв'язку з появою порівняно масового середньої освіти імущі класи створювали додаткові гарантії для збереження своїх привілеїв на повноцінну освіту. З 1872 р стали засновуватися навчальні заклади з високою платою за навчання. Вони призначалися для заможних кіл і готували до навчання в університеті.

Свою історію мала система середньої освіти у Франції (ліцеї і колеж). У 1808 р законодавчо визначилася структура державних ліцеїв. Курс ліцейського освіти складався з двох підготовчих, шести основних і одного випускного класу. Після закінчення останнього класу ( "клас філософії") ліцеїсти тримали іспит на ступінь бакалавра. Аналогічну структуру мали муніципальні колеж. В основі програм ліцеїв і коледжів лежало класичну освіту.

У 1852 р структура і програми ліцеїв і коледжів зазнали чергові зміни. Курс навчання був поділений на три відділення: елементарне, граматичне і вища. У вищому відділенні вводилася біфуркація - створювалися дві секції - наукова і літературна. Частина програми в цих секціях була однаковою. Інша частина відрізнялася: в літературній секції більше місця відводилося стародавніх мов і предметів гуманітарного циклу, в науковій секції - природознавства і фізико-математичних дисциплін. Бакалаври по літературній секції могли продовжувати освіту в університетах. Бакалаври з наукової секції - в промислових, комерційних, медичних, природничо-наукових вищих школах.

Наступна реформа відбулася в 1860 р Обидві секції вищого відділення були скасовані. Відтворювався єдиний тип класичної освіти. Перебудовувалася програма. Більше уваги приділялося викладання історії, французької мови. Ці предмети ставали обов'язковими в усіх класах. Живі іноземні мови почали викладати протягом всього курсу. Зріс обсяг викладання стародавніх мов (25-30% навчального часу). Обов'язковими предметами протягом усього терміну навчання стали малювання, музика і релігія. Кілька зросла кількість навчальних годин на природно-наукове і фізико-математичну освіту. У такому вигляді програма класичної освіти зберігалася практично до кінця XIX в. За Законом 1860 р випускник "класу філософії" міг претендувати тільки на ступінь бакалавра літератури. Щоб отримати ступінь бакалавра наук, треба було успішно закінчити додатковий річний "клас математики" або відділення "середньої спеціальної освіти" при ліцеях і коледжах. На цьому відділенні, де основу програми становили предмети природничо-наукового і фізико-математичного циклу, в 1876 р навчалося близько 23 тис. Учнів.

Досягненням французької системи освіти можна вважати і створення в 1880-і рр. державних жіночих середніх шкіл. Вони давали сучасна освіта, в програмах цих шкіл були відсутні стародавні мови і література.

У США середні школи створювалися за зразком англійської граматичної школи. У 1827 р влади штату Массачусетс видали закон про повсюдне відкритті в містах середніх шкіл. Цей закон став свого роду еталоном для інших штатів. На початку XIX ст. в США головним типом навчального закладу середньої освіти була академія. Програми академій виходили за рамки класицизму. Між окремими академіями були відмінності в програмах (наприклад, вивчався різний набір живих іноземних мов), різними були і терміни навчання (від 3 до 5 років). Наприклад, академії в м Екзетер (штат Нью-Йорк) мала два відділення: класичне і англійське. У першому відділенні в центрі вивчення лежали давні мови і література. У другому - сучасна освіта, курс якого був розрахований на 3 роки. Протягом першого року учні навчалися англійської мови та літератури, математики, алгебри, географії. Протягом другого року - англійської мови та літератури, геометрії, креслення, давньої історії, логіки, риторики. На третьому році вивчали топографію і навігацію, фізику, хімію, нову історію (насамперед США), мораль, філософію, ораторське мистецтво.

З середини XIX в. місце академій поступово почали займати виростали над початковими школами вищі додаткові навчальні заклади ( хай скул). Якщо академії були переважно дітищем приватної ініціативи, то навчальні заклади середньої освіти нового типу створювалися зусиллями влади штатів. Мережа середніх шкіл в США помітно збільшувалася. Поступово хай скул і інші заклади середньої освіти перетворювалися в масові, що істотно відрізняло становище в освіті в порівнянні із Західною Європою.

 
<<   ЗМІСТ   >>