Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Історія педагогіки та освіти

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Приватна освіта

У Західній Європі і США склалися стійкі системи приватної освіти, які так чи інакше перебували під державним контролем. Разом з тим положення приватної освіти в різних країнах складалося неоднаково.

У США і Англії приватні навчальні заклади займали міцні позиції. У США в розряд приватних навчальних закладів входило безліч навчальних закладів, відкритих за підтримки громад. У Британії їх діяльність багато в чому залежала від коштів приватних осіб. Шкільне законодавство залишало великий простір приватній ініціативі. Школу вправі був відкрити будь-який британець, який гарантував навчання певного числа учнів. Від засновників та працівників приватних шкіл були потрібні свідчення про педагогічну підготовку. До 1832 р установою приватних початкових шкіл займалися благодійні конфесійні організації. Вони відкривали школи для бідних, недільні школи тощо. Закон 1832 р підтвердив, що приватна ініціатива в освіті не буде порушуватися. Закон 1870 р передбачав виділення державних кредитів на приватні школи. Середні навчальні заклади, по суті, були приватними. З 1860-х рр. відбувається якесь "одержавлення" сфери середньої освіти, що знайшло вираження в кредитуванні граматичних шкіл з комунальних і урядових фондів. Але програму, розпорядок діяльності цих установ, як і раніше визначали організатори.

У Пруссії держава енергійно втручалася в роботу приватних навчальних закладів. З 1794 р тут діяло законодавство, за яким усі школи, включно з приватними, підлягали урядовому контролю. Контроль здійснювався через інспекторів і передбачав дотримання стандартних програм, статутів та ін.

У Франції діяльність приватних (вільних) шкіл була гарантована законами 1850-1880-х рр. У приватних навчальних закладах діяв контроль у вигляді урядової інспекції. Аж до прийняття законів 1880-х рр. на приватні школи відпускалися громадські кошти (комунальні та загальнодержавні). Наявність у Франції системи приватної освіти було істотним фактором трансформації складу учнів громадських навчальних закладів. Так, в середині XIX в. число учнів муніципальних і загальнонаціональних коллежей і ліцеїв скоротилося через перехід багатьох учнів в приватні навчальні заклади. При цьому змінився і соціальний склад учнів громадських середніх шкіл: збільшилася частка вихідців з дрібної і середньої буржуазії і, навпаки, скоротилося число молодих людей, батьки яких ставилися до вищих кіл. Переважна кількість приватних навчальних закладів у Франції перебувало в руках представників різних конфесій і церков. Позиції церкви в системі освіти, особливо приватного, залишалися досить міцними.

Управління освітою

При вирішенні проблем управління освітою зіткнулися дві орієнтації: на централізацію і децентралізацію. Свою роль зіграли сформовані традиції. Пропонувалися різні рішення. У Франції сходилися переважно на думці про необхідність централізованої шкільної системи. В Англії і США - про доцільність місцевого самоврядування. У Німеччині йшла полеміка між захисниками централізації і тими, хто відстоював автономію шкільного справи. Так, ідея незалежності освіти від центральної влади Пруссії знайшла відображення в Проекті 1813 р передбачав для державних навчальних закладів свободу вибору в питаннях внутрішнього життя.

В результаті організація управління освітою в країнах Заходу відбувалася при прояві тенденцій централізації і децентралізації. У Пруссії і у Франції децентралізацію освіти гальмували традиції, успадковані від епохи абсолютизму. В Англії і США, не обтяжених цими традиціями, навпаки, управління освітою здійснювалося при наявності значних прав регіонів і окремих шкіл. Прерогативи Департаментів за освітою в Англії і США зводилися насамперед до координації загальнонаціональної шкільної політики.

У Пруссії заохочувався централізований режим управління освітою. Так, актами 1850-1870-х рр. була різко посилена роль урядових шкільних органів. Громадам ставилася обов'язок виконувати приписи центру, які були настільки регламентовані, що школа своїми порядками швидше нагадувала армію. Ініціатива вчителів була обмежена. Керівництво освітою знаходилося в руках Міністерства освіти. Всі без винятку навчальні заклади підлягали державному контролю. Вчителі громадських шкіл вважалися державними службовцями і призначалися урядом. У навчальних закладах розпоряджалися інспектори, які підпорядковувалися безпосередньо міністру освіти. У провінції вищу владу над школою мав губернатор, який очолював шкільний земельну рада, призначав за поданням міністра інспекторів. Шкільний земельну рада затвердила кандидатури вчителів, які пропонували шкільні ради громад.

У Франції управління школою перебувало у віданні владних структур на чолі з міністром освіти. На місцях в управлінні брали участь впливові особи з заможних верств: комунальні і кантональних делегати. Країна була поділена на педагогічні округу (академії). Ректори академій підпорядковувалися міністру освіти, який через них здійснював свої функції. Крім міністерства, діяв також Рада але утворення. Щоб зламати корпоративний дух академій, Міністерство освіти неодноразово перетасовував склад навчальних округів. В результаті інспектори бачили своїм начальником НЕ ректора, а главу місцевої адміністрації - префекта. Ініціатива на місцях була строго обмежена. Централізація посилювалася шляхом підвищення ролі міністерства, ректорів академій, префектів.

В Англії шкільне законодавство надавало важливі права і функції місцевим органам. Школи Лондона, наприклад, мали власні статус і адміністрацію. В округах обиралися шкільні комітети, які складали шкільні статути, стягували податок на освіту, відкривали навчальні заклади. У структурі англійських середніх шкіл не було якесь однаковість. Кожен навчальний заклад діяв але з власним статутом.

У США управління освітою складалося в особливих умовах, коли державність тільки формувалася і штати мали значну самостійність. Шкільні закони окремих штатів були багато в чому схожі. У штатах і графствах діяли навчальні округу (дистрикти) під керівництвом обраного жителями директора (інтенданта). У дистрикту відкривалися навчальні заклади. Поступово у всіх штатах були засновані шкільні комітети і посади суперінтендантів, координувати шкільну політику в штаті. Шкільний комітет складався з губернатора і віце-губернатора штату, а також суперінтенданта. Безпосереднє керівництво навчальних закладів здійснювали ради, обрані громадою. Округу і школи, фактично, не залежали від федерального Департаменту освіти і підпорядковувалися владі штату. Штати зберігали за собою права контролю діяльності шкіл, визначення принципів освіти, типів навчальних закладів, термінів і програм навчання, змісту освіти, установи органів шкільного управління, розподілу коштів на освіту. Чиновники дистриктів стягували шкільний податок, призначали викладачів, складали навчальні програми та плани.

 
<<   ЗМІСТ   >>