Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Історія педагогіки та освіти

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Питання про право па освіту

На Заході в XIX столітті була підхоплена ідея Просвітництва і Французької революції про право на освіту всіх суспільних страт і класів. Прихильник цього права А. Дистервег, виступаючи в Гамбурзькому парламенті, проголосив рівність дітей від народження і необхідність слідувати природі, "з'єднавши юнацтво всіх станів в одних навчальних закладах".

Підтримана багатьма великими педагогами ідея права на освіту, проте, натрапила на серйозний опір. Так, учасники комісії але утворення англійського парламенту (1807) заявляли, що "дати освіту робочим означало б нанести шкоду їх власного благополуччя і моральності", бо вони "будуть зневажати свій спосіб життя і перестануть бути добрими слугами і працівниками". Противники розширення освіченості серед населення прагнули усунути з нормативних державних документів навіть згадка про загальне право на освіту. В англійській палаті громад двічі (1807, 1820) були провалені проекти повсюдного створення початкових шкіл. Аналогічно діяли і консерватори у Франції: вони відкинули план організації початкових навчальних закладів у всіх комунах (1800); виключили з тексту Конституції пункт про право на освіту (1818).

При створенні національних шкільних систем юридично все суспільні класи набували право на освіту. Безумовно, це було прогресом у порівнянні з принципами колишньої станової школи. Однак принципи рівного доступу до повного утворення залишалися декларацією. Насправді використання права на повну освіту було вкрай утруднено для малозабезпечених верств суспільства. Освіта для більшої частини населення обмежувалося рамками початкової школи. Середня школа розглядалася в правлячих колах і багатьма педагогами як установа, доступ до якого забезпечено лише дітям заможних класів і невеликого числа здатних вихідців з низів. Надходження в середню школу утрудняли висока плата за навчання, неузгодженість програм початкової та середньої школи, існування особливих підготовчих класів при середніх навчальних закладах.

В результаті утворення на Заході розвивалося без скільки-небудь органічних зв'язків між масовою початковою школою і нечисленними середніми навчальними закладами. Це породжувало істотне протиріччя. Воно виявлялося в формальній рівності прав на освіту і фактичної дискримінації вихідців з низів - школярів масових начальних закладів.

Питання про обов'язкове навчання

Важливою частиною проблеми права на освіту було питання про обов'язкове навчання. Вимога обов'язкового навчання підтримували в ліберальних громадських і педагогічних колах. На користь реформи наводилися насамперед аргументи економічного порядку. Стверджувалося, що обов'язкове навчання - умова індустріального прогресу і успіхів в торгівлі, оскільки забезпечить промисловість та комерцію необхідними кадрами. Пропонувалося враховувати і те, що реформа дозволить ефективніше готувати майбутніх солдатів, тобто стане важливим гарантом національної безпеки.

Загальним пунктом у поглядах прихильників обов'язкової освіти була вимога обмежити обов'язковість початковою школою. Рішення проблеми передбачалося двояке. Частина педагогів наполягала на безкоштовному обов'язкове навчання. Більшість прихильників обов'язкового початкової освіти схилялося, втім, до збереження плати за навчання. Ілюстративний в зв'язку з цим варіанти шкільних реформ в Англії (1833) і Франції (1860).

У ряді країн ідея обов'язкового навчання аж до кінця XIX ст. не користувалася підтримкою громадських сил, від яких залежало її втілення. Промовці від цих сил педагоги і політики відкидали таку ідею. Так, наприклад, надходили члени "партії порядку" у Франції, торі і більшість вігів в Англії, відхиляючи проекти обов'язкового навчання.

 
<<   ЗМІСТ   >>