Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Історія педагогіки та освіти

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Тенденції розвитку загальної освіти

Розвиток загальної освіти на Заході в XIX столітті вступило в нову фазу. Школа розглядалася як інститут суспільної стабільності і важливий фактор національного розвитку. В освіті бачили запорука процвітання. "Народ, який має кращі школи, - перший народ; якщо він не такий сьогодні, він стане таким завтра", - писав видатний діяч французького освіти Жюль Симон (1814-1896).

Центральними в освіті були такі проблеми: громадська роль і функції освіти; створення національних систем школи і пов'язані з цим принципи загального, обов'язкового, світського навчання; організація громадських навчальних закладів початкового і середнього рівнів; взаємини між ступенями і типами навчальних закладів. Перехід до нової школи зажадав зміни завдань, обсягу, змісту виховання і освіти. Пропонувалися інші принципи, масштаби, структура освіти. При наявності загальних підходів до всіх цих питань виникали істотні відмінності, в залежності від умов кожної країни і прихильності тим чи іншим педагогічним поглядам.

Участь держави

Загальним було розширення участі держави в шкільній справі: управлінні, взаєминах приватної і суспільної школи, вирішенні питання про відокремлення школи від церкви.

У Пруссії Загальним положенням про школах ( 1794) всі навчальні заклади були оголошені державними. У 1798 р було створено Вищу раду за освітою. У 1808 р Рада замінили відділом Міністерства внутрішніх справ з питань освіти.

У Франції запровадження державного шкільного законодавства фактично почалося в роки Наполеоновской імперії. Тоді визначився статус державних середніх шкіл (ліцеїв), була створена система шкільних округів. У 1801 р прийнятий Закон про організацію комунальних початкових навчальних закладів. У 1816 р заснували кантональних комітети, які могли виділяти невеликі суми для підтримки початкових шкіл. У 1824 р засновано Міністерство освіти, а в 1833 р прийнято перше державне законодавство з початкової освіти, яким передбачався порядок відкриття і фінансування комунальних шкіл, а також нагляду за цими навчальними закладами. Указом 1835 р утворена система шкільної інспекції. В подальшому законодавство з управління школою, її взаєминам з церквою неодноразово доповнювалося і змінювалося (закони 1850-1880-х рр.).

У Англії в 1830 р парламент вперше фінансував школу. У 1847 р був виданий Закон про державний інспектуванні навчальних закладів. У 1860-1890-з рр. розроблені і прийняті документи, що склали Звід законів про загальні принципи шкільної системи. Комітет із освіті (створений в 1839 р) був перетворений в Департамент по утворенню і отримав функції виконавчої влади. Цими ж документами створені урядові комітети зі спостереження за відвідуваністю навчальних занять. Департамент по утворенню регулярно виступав з законодавчими ініціативами і щорічно готував навчально-методичні рекомендації - Шкільні кодекси.

У США розробка державного шкільного законодавства почалася відразу після завоювання незалежності. Протягом XIX століття в окремих штатах видані акти і постанови, законодавчо, що визначили діяльність навчальних закладів. Майже всюди за зразок бралося законодавство Повой Англії. У 1867 року у Вашингтоні створюється Федеральний департамент (Бюро) народної освіти.

На Заході всюди посилилася роль держави в розвитку шкільної системи. Створювалася наявність розгалуженої мережі інспекції та нагляду. У Пруссії і у Франції ці функції взяли на себе міністерства освіти, в Англії і США - департаменти за освітою. Контроль набував все більш бюрократичні форми. Так, у Франції Указом 1835 була створена особлива система шкільної інспекції. Інспекції діяли в кожному департаменті країни. Керівники інспекцій призначалися безпосередньо міністром освіти (з 1854 р інспектори підпорядковувалися головному інспектору місцевої академії).

Важливим інструментом державного контролю з'явилися субсидії школам. Державне субсидування строго регламентувалося. В Англії в 1839 році для розподілу шкільних субсидій створено спеціальний комітет. З 1846 р субсидії стали виділятися не тільки на будівництво і обладнання навчальних закладів, а й допомоги для учнів (остання стаття витрат в 1853 р склала, наприклад, третина загальної суми). З 1862 р посібники розподіляли за результатами іспитів серед тих учнів, які претендували на них. Субсидії нужденним учням розподіляв Департамент освіти, а стверджував парламент. Фінансова підтримка шкіл проводилася державою вибірково. Перевага віддавалася тим навчальним закладам, де плата за навчання була порівняно низькою і де були вище успішність і рівень відвідуваності учнями занять.

На народну освіту уряду виділяли мізерні кошти. Проте, як не малі були кошти, які відпускаються на школу, вони виглядали рухом вперед в порівнянні з попереднім часом, коли уряду фактично усувалися від матеріального забезпечення освіти,

 
<<   ЗМІСТ   >>