Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Історія педагогіки та освіти

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Тенденції розвитку освіти

Принцип становості, успадкований від Середньовіччя, відповідно до якого найкращі школи призначалися для дворянства і духовенства, ставав все більш відчутним чинником зниження інтелектуального потенціалу нації. Заходи, що вживаються в XVII-XVIII ст. спроби реформувати освіту на світських засадах наштовхувалися на опозицію церкви, що залишилася духовним і організаційним центром шкільної справи. Проте розширювалися масштаби освіти першого і другого станів, а також верхів третього стану. В результаті суперництва католицької та протестантської церков ускладнюються завдання і програми, підвищується ефективність діяльності навчальних закладів. Основним видом навчального закладу в системі підвищеного освіти стала школа класичного типу, все більше відрізнялася від колишніх навчальних закладів. Її пріоритетом поступово став перегляд змісту освіти на користь предметів реального циклу.

Підвалини середньовічної феодальної школи поступово руйнувалися. Збільшувався приплив до навчальних закладів дітей третього стану (селян і городян). У Франції, наприклад, така категорія склала до середини XVII ст. половину учнів загальноосвітніх закладів. Посилився вплив світської освіти, що знайшло вираження в розширенні програм "мирських дисциплін", успішному суперництві общинних шкіл з церковними. Так, в 1672 р в Парижі налічувалося понад 160 муніципальних початкових (малих) шкіл і тільки 40 парафіяльних закладів елементарного навчання.

Розвиток початкової освіти

Розвиток установ початкового навчання представляло складну картину боротьби нового зі старим. Початкова школа не справлялася зі своїми завданнями. Основна маса населення (насамперед селяни) залишалася неписьменною. Правлячі класи нехтували просвітою народу. Так, в Німеччині, де доля початкових шкіл фактично повністю залежала від покровительства великих землевласників і церковної влади, питання про скільки-небудь систематичної підготовці вчителів, ліквідації неписьменності навіть не ставилося. В результаті до кінця XVIII ст. читати і писати вміли трохи більше третини населення Німеччини; незважаючи на едикти, які веліли віддавати дітей в школу, в дійсності в кращому випадку її відвідував лише кожна друга дитина. У застої перебувало і освіту в Англії, де в кінці XVIII в. на 1712 жителів в середньому припадало лише 1 учень. Чи не краще виглядала ситуація у Франції. Королівські влади не виділяли жодної су на школи для нижчих верств населення. У більшості провінцій не вистачало початкових навчальних закладів. Навіть в порівняно благополучному Орлеанського окрузі в 1750 р на 106 комун припадало лише 50 установ елементарної освіти. Не вистачало професійних викладачів. Кількість навчальних закладів для підготовки викладачів початкової школи обчислювалася одиницями. Число випускників було вкрай незначним. Так, єдина на всю Францію семінарія св. Шарля в кінці XVII ст. випускала щорічно 20-30 вчителів, що було краплею в морі.

При всіх недоліках масштаби і ефективність початкового навчання, проте, неухильно підвищувалися. Звернемося для прикладу до даних по Франції. У ряді провінцій кількість початкових навчальних закладів збільшилася протягом XVII в. майже в п'ять разів. Грамотність чоловічого міського населення під кінець XVII в. коливалася в межах 40-80%. Особливо високий був рівень грамотності серед першого і другого станів: у чоловіків - до 100%, у жінок - до 70%. В результаті до кінця XVIII ст. 47% чоловіків і 26% жінок у Франції були грамотними.

В Англії, Північній Америці і Німеччині цілющу струмінь в організацію шкіл початкового навчання внесла Реформація. Під егідою англіканської церкви створювалися благодійні та недільні школи для бідняків. Втім, рівень підготовки в цих навчальних закладах був вкрай низьким: лише деякі випускники могли насилу читати релігійні тексти на рідній мові. У громадах пуритан в Північній Америці перші школи початкової освіти з'явилися в XVII в. У 1647 р в колонії Массачусетс був прийнятий перший закон, що регламентував програму і діяльність таких шкіл в дусі Реформації. Яскравий зразок програми створювалися діячами Реформації елементарних шкіл - Готський шкільний статут (1642), який став каноном для багатьох навчальних закладів Німеччини. Документ був вироблений під помітним впливом ідей Я. А. Коменського і В. Ратко. Статутом планувалося навчання в трьох класах: нижчому, середньому і старшому. У перших двох класах по катехізису навчали рідної мови (читання, письмо), рахунку, церковного співу. У старшому класі до цього додавали "мирські предмети": вивчення звичаїв, почав природознавства, місцевої географії. Останні містили знання про природу (чому блискавка видна раніше, ніж чується грім, і т.п.), про ведення господарства (поради хліборобові), перші відомості про судочинство і власності (що таке межа між приватними володіннями і ін.). Викладати "мирські предмети" належало, спираючись на наочність і спостереження; учитель повинен був домагатися досягнення учнями певного рівня підготовки. Початковий вік учня визначався Готським статутом в п'ять років; вчитися школяр міг до тих пір, поки не здавав іспит (але не довше, ніж до 14 років). Заняття йшли цілий рік, 5 днів на тиждень (за винятком середи та суботи), по 6 годин щодня. У сільських школах передбачалися шеститижневі літні канікули, в міських - чотиритижневі. Усіх предметів, крім мирських, навчав один учитель - Шульмейстер. "Світські предмети" викладали спеціальні вчителі. Передбачалося підняти соціальний статус вчителя шляхом створення спеціальних установ підготовки Шульмейстера, введення постійної оплати вчительської праці.

У свою чергу, католицькі монархії і римська церква в XVII-XVIII ст. помітно активізували свою діяльність в сфері елементарної освіти. В значній мірі це було викликано прагненням протистояти впливу Реформації. Приклад такої політики - початкова школа Франції. Під натиском католиків у Франції було зірвано дотримання Нантського едикту 1508 г. (скасований в 1685), внаслідок чого гугеноти втратили можливість створювати свої навчальні заклади. Одночасно королівські влади і католицький клір насаджували католицькі початкові школи. Була заснована згадана семінарія св. Шарля, яка готувала викладачів для шкіл будинків. З'явилися допомоги, адресовані цим вчителям: " Християнські моральні думки для освіти дітей", "Парафіяльна школа, або Спосіб навчати в малих школах" і ін. В кінці XVII ст. з'явилися перші статути католицьких початкових шкіл. Ці документи пронизані авторитарним і консервативним духом: забороняються змішані школи, підкреслюється необхідність тілесних покарань ( "різка необхідна, бо народжує мудрість"). Але в них відчувається і вплив нових дидактичних ідей ( "діти засвоять добре текст лише тоді, коли прочитають його самостійно").

Керівництво католицької церкви у Франції підхопило ідею поширення освіченості. В одному з кардинальських послань (1 698) проголошувалася необхідність для всіх французів (для знаті - обов'язковість) навчання. У документі регламентувалися підзвітність церковних шкіл елементарного навчання, щорічні суми винагороди вчителям - жінкам і чоловікам. Французький єпископат, піклуючись про свій вплив на виховання і навчання, закликав віруючих зміцнювати в дітях релігійні почуття.

Активну діяльність в сфері елементарної освіти у Франції розгорнула католицька конгрегація Братів християнських шкіл. Перша школа конгрегації з'явилася у Франції в 1679 р Через 40 років подібні школи діяли в 22 містах. До 1789 в навчальних закладах "Братів ..." налічувалося до 36 тис. Учнів в 116 містах. Навчання було безкоштовним. У класах займалося до 100 учнів. Замість індивідуального застосовувався метод фронтального навчання. Вони оволодівали началами читання і письма французькою мовою, правилами арифметики, заучували псалми, іноді вчилися читати по латині. Втім, далеко не всі освоювали подібну програму, тому тих школярів, які опановували мистецтвом виводити букви, нагороджували гучним титулом "письменника".

 
<<   ЗМІСТ   >>