Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Історія педагогіки та освіти

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕДАГОГІКА І ШКОЛА НА ЗАХОДІ ПОЧАТКУ НОВОГО ЧАСУ І ОСВІТИ

Ми шукаємо спосіб, щоб не було людини, який не зміг би після навчання осягнути всесвіт і все мислиме під небом.

Я. А. Коменський (1592-1670)

Педагогічна думка початку Нового часу

Нові підходи до людини, виховання та навчання зароджувалися поволі, в попередню епоху. У XVII ст. подібні нові тенденції проявилися цілком виразно.

На шляху нових ідей стояла схоластика, традиції якої особливо завзято захищала педагогіка єзуїтів. Єзуїти прагнули за допомогою компромісу з нетрадиційними установками в вихованні та навчанні зберегти середньовічну, релігійно-авторитарну суть педагогіки. Педагогічна формула ордена св. Лойоли зводилася до трьох установок: знати, спостерігати, долати. Перша значила насамперед вивчати стародавні мови, друга - знайомити з культурою Античності, третя - вчити переконувати в опорі на схоластику. Ідейні противники єзуїтів розуміли і засуджували задум консервувати традиції середньовічної педагогічної думки. Так, французький педагог Б. Ламі (1640-1715), полемізуючи з прихильниками збереження в педагогіці провідну роль схоластики, заявляв, що максими (вислови) схоластів "вивертають світ навиворіт".

Пошук компромісу між середньовічної та нової педагогікою характерний був нс тільки для єзуїтів. Так, французькі педагоги, які отримали назву "гурток Пор-Рояль", вишукуючи шляхи поліпшення виховання і навчання, виходили з постулатів католицизму і одночасно раціоналізму. Вони вважали, що дитина - істота слабка, зіпсоване від природи, що "розум його затьмарений гріхом", а сам він "раб пристрастей". Стверджувалося, що "диявол захоплює дитячу душу вже в утробі матері". Щоб боротися з природними вадами, вихователю слід постійно спілкуватися з дітьми і відвертати їх від проступків, нездорового суперництва, виховувати розсудливе мислення: "Немає нічого ціннішого, ніж здоровий глузд і правильне судження".

У педагогічних трактатах намічалася інша, світська модель виховання. Наприклад, в анонімному праці французького автора "Максими про виховання молодого сеньйора" (1690) запропоновано здійснювати одночасно "аскетичне і політичне виховання". Перша умова трактувалося як необхідність заохочувати самовиховання, подолання поганих пристрастей. Підмогою такого виховання пропонувалося привчання до фізичних вправ, скромності в їжі і пиття. Друга умова означало, що мова йде про виховання суспільної і мислячої особистості ( "для людини так само важливо бути істотою настільки ж громадським, як і розумним"). Подібне виховання слід мати на увазі при навчанні музики і танців, поведінки за столом, бесід та епістолярного стилю.

XVII століття виявилося епохою раціоналізму і індивідуалізму, що виявилися у відповідному осмисленні природи людини і виховання. Наростає роль освіти в процесі входження особистості в суспільство, що також відтворено в педагогічній думці. Нова педагогіка, на відміну від колишньої гуманістичної освіченості, прагнула засновувати висновки на даних експериментальних досліджень. За очевидність приймалася значна роль природно-наукового, світського освіти. Приклад прояву зазначених тенденцій - творчість групи видних європейських мислителів.

Так, англійський учений Френсіс Бекон (1561 - 1626) метою наукового пізнання вважав освоєння сил природи шляхом послідовних експериментів. Проголосивши влада людини над природою, Ф. Бекон разом з тим бачив його частиною навколишнього природного світу, тобто фактично визнавав принцип природосообразного пізнання і виховання.

Німецький педагог Вольфганг Ратке (1571-1635) також відстоював природосообразность навчання, яку трактував як дедуктивний рух від простого і відомого до складного і непізнаного. У роботі "Загальне наставляння" Ратко проводив думку про створення демократичних навчальних закладів. Він підкреслював необхідність педагогічних знань для кожної людини як умови щасливого існування. Ратко створив нову науку - методологію освіти. Вчений встановив критерії, за якими слід було будувати наукові педагогічні дослідження і зміст освіти. Він розширив предмет дидактики як науки про формування особистості. В "Франкфуртському меморіалі" - пам'ятної записці (1612) Ратко формулював педагогічні вимоги в дусі Нового часу і ідеї об'єднання Німеччини: особливу увагу приділив навчання рідної мови в початковій школі, перетворенню школи єдиного спільної мови в основу системи освіти.

Новий погляд на природу і людину був яскраво виражений французькими філософами. Так, П'єр Шаррон (1541-1603) наполягав на першорядності усвідомленого морального виховання: "розвивати здатність судження, замінювати роботу пам'яті уявою і фантазією, використовувати навчання моралі, політиці, економіці, історії для того, щоб навчити правильно жити". Шаррон відкидав чисту науку як мета навчання: "наука ще й необхідна, повинна служити", тобто вивчатися з користю.

Французький мислитель Рене Декарт (1596-1650) виявив і систематично розглянув проблему конкретного змісту апріорного знання і розуміння цього знання. Декарт вніс в педагогіку дух раціоналізму. Філософ поставив під сумнів педагогічні установки Відродження про безумовному пріоритеті гуманітарного культурної спадщини Античності. Одночасно відкидався сенсуалистской принцип пізнання, який, зокрема, відстоював Ф. Бекон. Слід "розглядати помилковим все, в чому можна сумніватися" - таке раціоналістичний кредо Декарта. У подібній перспективі заперечувалася скільки-небудь істотна педагогічна значущість чуттєвого пізнання, античної літератури і міфології; єдино вірними шляхами досягнення знання оголошувалися "інтуїція розуму і дедукція". Ключем до таємниць природи називалася математика з її точними законами, використання яких дозволяє пізнати очевидні істини. Р. Декарт сприймав природу як якийсь механізм, закони якого можна осягнути лише розумом. Свідомість народжену дитину - чиста дошка (tabula rasa ), і виховання є перш за все уявне освоєння світу - "Cogito ergo sum" ( "Мислю, отже, існую"). Декарт вважав, що якщо навколишня людини природа (світова матерія) підпорядкована універсальним законам механіки і математики, то людина - не тільки матеріальне, а й мисляче, духовна істота, похідне від Бога. При вихованні, отже, потрібно враховувати такий дуалізм людини. Крім того, Р. Декарт розрізняв в людській душі дві складові: вищу і нижчу. Нижча - перш за все рефлективна і освоює матеріальний світ. Вища - збагачується за допомогою теоретизування, абстрагування, ідеального моделювання.

В ході виховання, вважав Декарт, необхідно долати витрати дитячої уяви, при якому предмети і явища бачаться нс такими, якими вони є насправді. Подібні властивості дитини йдуть проти норм моральності, стверджував він, коли писав: "Ми стільки разів випробовували в нашому дитинстві, що плачу, наказуючи тощо., Ми підпорядковуємо собі наших годувальниць і отримуємо речі, яких бажаємо, так що непомітно набуваємо переконання в тому , що світ існує тільки заради нас і що все належить нам ". Одначе ми переконані в моральному і інтелектуальному шкоду дитячого егоцентризму, Декарт радив докладати максимум зусиль для розвитку в учнів здатності суджень (самостійного і вірного осмислення власних вчинків і навколишнього світу).

Декарт навчався в коледжі ордена св. Лойоли і виніс звідти глибоку неприязнь до єзуїтським принципам виховання. Його педагогічним ідеалом був розвиток ясного доказового мислення. Він проголосив природне рівність людських умів і вважав, що нерівність в інтелектуальному розвитку людей - наслідок нерівності можливостей освіти. Навчання, заснованого на рутинному заучуванні, протиставлялися свобода думки і раціональне прагнення до знання.

 
<<   ЗМІСТ   >>