Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Історія педагогіки та освіти

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Навчання грамоті

У Київській Русі склалася певна традиція елементарного навчання грамоті. Батьки, які цим опікувались навчанні дітей грамоті, розглядалися як зразки для наслідування: "А і буде Волхв семи років, віддавала його матінка грамоті вчитися, а грамота Волхву в наук пішла".

Нащадки князя Володимира постійно займалися пристроєм навчання грамоті. Поступово це стала робити переважно церква. У Новгороді, як свідчить літопис 1028 р "вчилися книгам" до 300 дітей. Протягом X-XIII ст. навчати грамоті стали не тільки в Києві і Новгороді, а й за багатьма іншими містами: Берестя, Володимир-Волинському, Володимирі-на-Клязьмі, Галичі, Звенигороді, Изяславле, Москві, Муромі, Нижньому Новгороді, Переславлі, Полоцьку, Ростові, Суздалі, Чернігові та ін.

Початкове навчання виглядало як особливі форми суспільно-педагогічної практики. Школярі ділилися на невеликі групи, по 6-8 учнів. Як правило, дитина починала вчитися з семи років. Батьки платили за навчання (давали мзду). Викладали майстри грамоти, які займалися з дітьми всіх станів. Навчали на князівських, церковних і монастирських подвір'ях. Вчилися в основному хлопчики. Організовували навчання та для отроковиць. Так, в одному з монастирів Києва (+1089) при заступництві княгині Анни Всеволодівни отримували початку грамоти і домоводства близько 300 юних послушниць. Ігуменя Єфросинія Полоцька навчала грамоті послушниць монастиря в Полоцьку (+1143).

Дітей навчали церковного читання, письма, співу, займалися моральним вихованням ( "вчили честі"), "Млада дівчат" навчали "писання, ремеслам, співу, шиттю та іншим корисним ремеслам". Спочатку вчили писати і вимовляти букви, потім - читати молитви за Псалтирю. При навчанні читання дотримувалися певного темпу, правила триразового повторення тощо.

Про те, чому і як вчили майстри грамоти, побічно свідчать берестяні грамоти новгородського хлопчика (XIII в.). Підліток володів 26-буквеним алфавітом, достатнім для запису мови, ведення торговельних і ділових документів. На грамотах зображені фігурки воїнів з різною кількістю пальців на руках. Швидше за все це своєрідний посібник з навчання рахунку.

Школи учення книжного

Поява шкіл учення книжного - навчальних закладів підвищеного типу було викликано потребами держави і церкви. У міру розвитку інститутів князівської влади росла потреба в освічених служивих людей. У містах і селах стали з'являтися церковні храми. Для них слід організувати навчання священнослужителів.

Володимир Святославич, Всеволод Ярославич, Володимир Мономах, Ярослав Мудрий, Ярослав Галицький, Костянтин Всеволодович, інші руські князі протегували ченцям - послідовникам Кирила і Мефодія, вченим людям, які приходили із Західної Європи, збирали і читали книги, заводили училища. Першим книжковим центром навчання могла бути християнська церква їв. Іллі на Подолі в Києві (X ст.). Турботами князів з'явилися школи учення книжного. Перша з них була заснована в Києві в 988 р в храмі Софії Володимиром Святославичем (пом. 1015).

Спочатку вчення книжкове викликало негативне ставлення в масі населення, який віддавав перевагу традиційне домашнє сімейне виховання. Як свідчить літопис 988 р, матері, що віддавали чад в навчання книжкове, "як по трупах плакали". Поступово ставлення до внесемейное навчання змінюється. Билини вихваляють героїв, які пройшли книжкову науку ( вежество вчене).

Поява палацової школи в Києві передувало швидкий розквіт освіти на Русі. Важливими центрами освіти, крім Києва і Новгорода, виявилися Суздаль, Галич, Ярославль, Володимир, Ростов.

Якщо Володимир Святославич зорав грунт для освіти, то Ярослав Мудрий (бл. 978-1054) посіяв всюди вчення книжне. Він організував бібліотеку і особливий перекладацький центр при школі учення книжного в київському Софійському соборі. Ярослав Мудрий наказав ставити по містах і селах нові церкви, а їх священикам - "вчіть людей". Він "побратим літописців безліч", які "написали ... багато книг, за якими віруючі люди вчаться", - говорить літопис. Перекладачі зробили безліч блискучих багатством і гнучкістю мови перекладів з грецької: " Хроніки " Георгія Амартола і Синкелла, "Історія Іудейської війни " Йосипа Флавія, "Повість про Акіра Мудрого" та ін.

Школи учення книжного були відкриті в Києві, Новгороді, Курську, Переславлі, Смоленську, Суздалі, Турові, Чернігові, Володимирі-Волинському та інших містах давньоруських князівств. Заклади носили елітарний характер; учнями зазвичай були діти представників вищих станів. Застосовувалися програми і методи навчання, співзвучні антично-візантійської традиції. Книжкова мудрість освоювалася по "Ізборнику" (свого роду хрестоматій) енциклопедичного характеру.

У школах учення книжного давалося елементарне і підвищене утворення. Учні разом з вивченням латинської та грецької, "мови словенска" на 43-буквеному алфавіті отримували знання з юриспруденції, математики, історії різних країн, а також відомості про природу (флорі і фауні). Так, до складу викладання арифметичних дій входили нумерація, подвоєння, роздвоєння, додавання, віднімання, множення і ділення. Про рівень навчання математики свідчить, наприклад, " Російському Правда" (XI-XII ст.), Де дано набір своєрідних математичних задач. Наприклад: "А від 200 овець і від двох приплоду на 12 років 90000 овець і 100 овець і 12 овець, а баранів 90000 і 100 і 12 баранів, а всього баранів і овець на 12 років 180000 і 200 і 24".

У книзі "Вчення ведати людині числа всіх років" Кирика Новгородці (XII ст.) Дано інформацію про одиниці часу, теоретичні основи календаря, дрібних розподілах числа, календарно-математичні поняття: сонячний круг, місячний круг, високосний рік і т.д. У трактаті витримані важливі дидактичні принципи: послідовності, зв'язку нового і відомого, ілюстрація прикладами абстракцій, узагальнення.

Як посібників використовували писані на пергаменті книги, а також покриті воском дощечки, на яких вирізали тексти. Як розхожий писальний матеріал використовувалася береста. Перші берестяні грамоти відносяться до X- XI ст. Букви, слова і фрази на дощечках та бересті видряпували гостро заточеним писалом. Дітей багатих батьків писати навчали на пергаменті чорнилом, виготовленими із суміші сажі і клею або з дубових горішків і вишневого клею. При навчанні математики вдавалися до образних прикладів, пальцевому рахунку. Вважали усно і на абаці.

 
<<   ЗМІСТ   >>