Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Історія педагогіки та освіти

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Писемні пам'ятки педагогічної думки

У Київській Русі пробуджується помисел про виховання моральної відповідальності перед вітчизною нарівні з релігійними святинями. Виховання на героїчних традиціях предків, вірності величі і незалежності Русі розглядається як державне завдання: "Похвалимо ж і ми нашого вчителя і наставника Володимира, його діда Ігоря і батька Святослава, які мужністю і хоробрістю уславилися"; "і поки стоїть світ, що не передай нас в руки чужинців", - пише митрополит Києва Іларіон (XI ст.) в "Слові про Закон і Благодать".

Натхненним джерелом патріотичного виховання виявилася "Повість временних літ" (XI - початок XII ст.), Автори якої закликали князів до єднання. Про високі ідеали виховання, зародження почуття народної єдності в Стародавній Русі свідчить чудовий пам'ятник культури - "Слово о полку Ігоревім " (кінець XII в.). "Слово" вражає не тільки літературними достоїнствами, але і пронизливою силою любові до загального батьківщині.

Зростає і зміцнюється шанобливе ставлення до освічених людей: "Вже ти, гой еси Добринюшка Микитович діте ... У тебе рука легка і перо гостро". Народна педагогіка свідчить про ідеальний образ грамотних богатирів, які не тільки вміли читати і писати, а й володіли іноземною мовою, грали в шахи. Прославляються навчені книжковоїмудрістю люди. Як писав Данило Заточник: "Очі мудрого в розумі, а безумного очі як у темряві дивляться. Мудра людина - розумний друг, а нерозумний - недруг ... Посилаючи в шлях мудрого, мало його наставляй, а посилаючи дурного, сам не лінуйся піти" . Виникає і інший ідеальний образ жінки - розумною, освіченою, привабливою, побожною: "Ви ішшіте мені невістонька хорошу, ви хорошу і пригожу, штоб особою красна і розумом сверстних, штоб вміла російську грамоту і четью-петью церковному".

Проблеми пізнання, виховання і навчання в світлі православ'я ретельно вивчалися першими російськими книжниками. Ними ставляться завдання виховання високих моральних якостей, ідеалів служіння рідній землі. Так, Кирило Туровський (бл. 1130-1182) в "Притчі про людську душу і тіло", звернувшись до старозавітного вислову "не хлібом єдиним живе людина, але кожним словом, що виходить з божих уст", стверджує силу божественного знання і запевняє, що успіх виховання заснований на вірі в Бога. Туровський орієнтується на психологію, почуття людини, показує різноманітність людської поведінки. Він каже, що знання набуваються за допомогою "людських уд" (почуттів). Побудувавши педагогічні погляди на боротьбі в людині двох начал - добра і зла, Туровський викриває моральні пороки одних сучасників і вихваляє чесноти інших. Основним мірилом вихованості він вважає правдивість: "Коли почне в правді перебувати людина, то сприймає старейшинство над ним божественна сила". Туровський був пристрасним поборником книжкового освіти: "Як крапля камінь точить, так і читання книг з розумом позбавить від гріховних пут".

Климент Смолятич (пом. Після 1 164), за свідченням сучасників, мав дар учительства і володів великими знаннями. Він вважав, що витоками пізнання повинні бути одночасно Біблія і природа - творіння божественної мудрості. Закликаючи до навчання, Смолятич відстоював право на вивчення античної літератури і філософії, представники якої "серед грецьких стовпів найславнішими були". Смолятич наполягає на ролі життєвого досвіду і силі розуму в становленні людини: "Думай, милий, думати слід і знати, як все існує, і управляється, і вдосконалюється силою Божою".

Почала учительства, виховання високої моралі пронизують "Повість временних літ". У літописі ставлення до минулого виявляється способом повчальних уроків для сучасників. Людині надається можливість вибору між добром і злом. Ці поняття цілком конкретні. Зло - все, що несе руйнування рідної землі, носії його - ті князі, хто затівають усобиці, призводять "поганих" на Русь. Добро - те, що примножує славу і благополуччя Русі, християнську освіту. Носіями добра названі Володимир Святославич, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах, перші руські князі Олег, Ігор, Святослав.

Дидактизмом, прагненням виховати певні якості в людині, позбавити його від гріха відрізнялися "Слова" або "Повчання". Їх автори пояснювали "перетвореним" християнам обов'язки по відношенню до бога, правила поведінки в храмі і в побуті та ін. В одному з перших російських пам'ятників учительській літератури - "Повчанні Луки Жидяти" (XI ст.) Автор наставляє азам нової віри, говорить про необхідності доброго ставлення один до одного, милосердя: "любов майте до всякого людині", "прощайте брат брату і будь-якій людині". Лука засуджує святенництво, злопам'ятність, зарозумілість, лихослів'я, грубі язичницькі звичаї.

Чи не першим педагогічним твором на Русі було "Слово про читання книг", складене 1076 р київським книжником Іваном. У "Слові" зазначено, що віра - не єдиний критерій вихованості людини: "віра без діла мертва є, так само як і справу без віри". В Ізборнику засуджуються "неіаучающіеся", вважаються благочестивими нс тс, хто невпинно молиться, дотримується постів, відвідує храм, а ті, хто творить богоугодні справи. Головним засобом вдосконалення названа книга. Значення книг для людини порівнюється зі зброєю для воїна, з ветріламі (вітрилом) для корабля.

Важливі відомості про виховних ідеалах містять повчання київських князів. Як зразки можна вказати на "Ізборник Святослава" (1076) і "Повчання Володимира Мономаха дітям " (1096). Один з головних пунктів "Ізборника" Святослава - вихваляння учення книжного. "Ізборник" був першою спробою викласти візантійський курс вільних мистецтв: поетики, риторики, історії, філософії, природничих наук. Давалися матеріали для запам'ятовування і відповіді, що вводили в коло християнських ідей і уявлень. Курс був коротким і порівняно доступним. Володимир Мономах (1053-1125) гідними наслідування вважає тих, хто "володів вченням книжковим". Одним з головних засобів виховання названо освіту. Він наводить як приклад свого батька - князя Всеволода, вивчила п'ять мов. Сам Мономах, судячи з "Повчання", був вельми начитаний і освічений для свого часу. Князь ввів в педагогічний обіг придбаний запас книжкової мудрості. "Повчання" вимагає виховання любові до Бога і страху божого, суворого виконання церковних обрядів. У документі підтверджується патріархально-сімейна педагогічна традиція: шанування старших, батько як найвищий авторитет і головний зразок для наслідування. Мономах спонукає до практичного мислення, діяльності. Багаторазово повторюються ради не ухилятися від роботи, творити добро, вести діяльне життя, вчитися, чи не переступати клятви, не забувати убогих, не вбивати ні правого, ні винного. Пафос моральнопедагогіческой проповіді Мономаха - праця й любов до людей. Мономах далекий від ідеалів аскетичного виховання. Князь пише: пам'ятайте, що "не пост, що не усамітнення, що не чернецтво рятує вас", а лише добрі справи.

 
<<   ЗМІСТ   >>