Повна версія

Головна arrow Етика та Естетика arrow Психологія і етика ділового спілкування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Культура мовного спілкування

У якій би формі не здійснювалося ділове спілкування, воно завжди включає в себе монологи і діалоги учасників, маленькі чи великі публічні промови. Публічна мова є засобом досягнення ділових цілей і повинна відповідати ряду вимог, які роблять її переконливою, красномовною, доказової, логічною, продуманої, а то й просто красивою.

Грамотність, логічність і емоційне забарвлення мови сьогодні є обов'язковими умовами будь-якого ділового спілкування. Ділові люди повинні володіти технікою безпосереднього контакту і вміти поводитися зі словом. Ця здатність є складовою частиною загальної культури людини, її освіченості.

Виступ на нараді, укладення договору, посередницька та рекламна діяльність - все це вимагає красномовства, тобто вміння ясно і переконливо висловлювати свої думки. Недорікуватому бізнесменові важко зробити кар'єру. Один відомий американський фахівець з ділової риториці писав: "Не допускайте того, щоб через ваші мовні недоліки співрозмовники намалювали неправдиву картину ваших здібностей. Примусьте вашу мову працювати на вас".

Сьогодні багатьом діловим людям, на жаль, не вистачає таких знань і умінь. І ділова риторика орієнтована на те, щоб ознайомити їх з правилами вірного поведінки зі словом, з технікою його використання не тільки і публічному виступі, але і в процесі слухання, і в ході полеміки, спору.

У результаті вивчення матеріалу даної глави студент або зацікавлений читач повинен:

 • - Знати основні нормативи ділової риторики, специфіку мовної комунікації та психологічні механізми впливу на партнера;
 • - Вміти працювати з інформацією, вибудовувати діалогічності спілкування з партнерами і переконувати в суперечці;
 • - Володіти навичками публічного виступу, активного слухання, ділової полеміки та усунення бар'єрів спілкування.

Культура мовлення ділової людини

Поняття і складові культури мовлення

Мова часто називають інструментом спілкування, а мова порівнюють з грою на цьому інструменті. Скільки людей, стільки і виконавців. Слова - це оболонка думок, і якщо слова обрані невдало, найцінніші думки так і залишаться у їх автора.

Тому культура усного мовлення полягає у свідомому відборі та використанні тих мовних засобів, які допомагають спілкуванню.

Підбираючи слова для вираження думок, ми керуємося такими міркуваннями: по-перше, чи підходить слово за змістом; по-друге, чи правильно ми його вживаємо; по-третє, чи доречно воно в даній ситуації; і нарешті, виразно воно.

Тому мова повинна відповідати таким вимогам.

1. Правильність мови, тобто її відповідність прийнятим літературно-мовним нормам. Д. І. Писарєв писав: "Неправильне вживання слів веде за собою помилки в області думки і потім в практиці життя". Варто виступаючому спотворити слово, змінити наголос, неправильно побудувати речення і аудиторія моментально реагує.

Доводиться іноді чути таку думку: "Що зміниться, або мене не зрозуміють, якщо я скажу" кошти ", а не" кошти ""? Тут ми отримуємо наступний психологічний ефект. Коли ми чуємо слово у незвичній формі, процес сприйняття переривається (потрібен додатковий час на її усвідомлення). Якщо помилки зустрічаються часто, це дратує.

Важливу роль відіграє і словниковий запас людини. Так, за даними психологів дитина використовує 3600 слів, 14-річний підліток - 9000, дорослий середнього освітнього рівня - 11700, а людина, яка вважається вельми інтелігентним, - до 13500 слів. Словник мови О. С. Пушкіна становить 21200 слів.

Тому заглянути в словник перед виступом так само обов'язково, як подивитися в дзеркало перед виходом на вулицю.

 • 2. Точність мови, тобто се відповідність думкам мовця. К. А. Федін стверджував: "Точність слова є не тільки вимогою здорового смаку, але насамперед - вимогою сенсу". Щоб промова була точною, потрібно вживати слова у відповідності з тими значеннями, які за ними закріплені.
 • 3. Ясність мови, тобто її доступність розумінню слухача. Квінтіліан, римський вчитель красномовства, наставляв своїх підопічних: "Говори так, щоб тебе можна було не зрозуміти".
 • 4. Логічність мовлення, тобто її відповідність законам логіки. Недбалість мови обумовлюється нечіткістю мислення.
 • 5. Простота мови, тобто її безискусственность, природність, відсутність химерності, "красивості" складу. Л. Н. Толстой говорив: "Під пихатістю і неприродністю фрази ховається порожнеча змісту".
 • 6. Стислість мови означає, що мовець не зловживає часом і терпінням слухача. Кожне слово і вираз служить однією співали: по можливості точніше і коротше викласти суть справи. Багатослівність в діловому спілкуванні виглядає, щонайменше, непристойно.
 • 7. Доступність мови вимагає від виступаючих викладати свої думки якомога простіше і зрозуміліше. А для цього рекомендується використовувати приклади - найбільш ефективний і дохідливий прийом мовлення, за допомогою якого вдається як би наблизити предмет до слухача. Істотне якість прикладу - конкретність. Приклади можуть бути короткими або докладними, фактичними або приблизною, жартівливими або серйозними.

Короткі приклади незамінні в умовах обмеженого часу. Приблизні приклади не містять справжніх фактів, але надають викладу наочність. Фактичний приклад має найбільший вплив. У слухачів відразу виникає інтерес вже на словах: "А тепер дозвольте розповісти вам про один випадок, дійсно мав місце ..."

 • 8. Багатство мови, тобто різноманітність використовуваних в ній мовних засобів. М. Горький писав: "Завдання, які Ви ставите перед собою, неминуче і настійно вимагають великого багатства слів, великого багатства і різноманітності їх".
 • 9. Чистота мови, тобто усунення з неї слів нелітературних, жаргонних, вульгарних, іноземних, уживаних без особливої необхідності. В. Г. Бєлінський наполягав на тому, що "вживати іноземне слово, коли є равносильное йому російське слово, значить ображати і здоровий глузд, і здоровий смак".

Так, ще при Катерині II за іноземне слово, вставлене в розмову, винний засуджувався на прочитання 100 віршів з поетичної творчості професора Санкт-Петербурзької академії павук красномовства В. К. Тредіаковський.

10. Жвавість мови, тобто відсутність у ній шаблонів, її виразність, образність, емоційність. Л. М. Толстой був упевнений, що "мова має бути живою".

Неприємне враження на слухачів виробляють канцеляризми (чергові фрази) типу: "охопити заходом", "приділити належну увагу", "зараз". Дуже багато мук додає виступаючим слово "питання": його ставлять, загострюють, стосуються, гальмують, зачіпають, регулюють, утрясають, провалюють і утрамбовують.

Використання прислів'їв, приказок, афоризмів, притч може, наприклад, істотно полегшити ділову комунікацію, "олюднити" офіційне взаємодію. Ось лише кілька золотих слів з народної мудрості з приводу спілкування.

 • 1. Ласкавими словами і камінь розтопиться.
 • 2. Хто дуже любить себе, того не люблять інші.
 • 3. Хороша людина висуває вимоги до себе, поганий - до інших.
 • 4. Не копай іншому яму, сам у неї звалитися.
 • 5. Хто вчора збрехав, тому і завтра не повірять.
 • 6. Слово не горобець; вилетить - не впіймаєш.
 • 7. Промовляє день до вечора, а послухати нічого.
 • 8. Багато наговорено, та мало сказано.
 • 9. Умій вчасно сказати, вчасно змовчати.

По суті, розмовна мова "багатошарова" і у відомому сенсі "многостільна". Сама природа усного спонтанного мовлення як би програмує негладку, шорсткість, недоліки і порушення мовних норм. На відміну від текстової організації письмової мови усне мовлення будується за дещо іншими принципами.

 
<<   ЗМІСТ   >>