Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Історія педагогіки та освіти

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Педагогічна думка Відродження та Реформації

Загальна характеристика

Епоха пізнього Середньовіччя в Європі (XIV - початок XVII ст.) Ознаменувалася подіями, які в корені міняли пріоритети виховання і навчання. Виникли ідейні руху, що отримали назву Відродження і Реформації, представники яких прагнули здійснювати виховання людей дії, які володіють певною професією, невибагливих, гнучких, здатних до спілкування, торгівлі, які усвідомлюють себе особистостями. Засуджувалася суворість традиційного виховання, висловлювалася незадоволеність станом зв'язків освіти з зовнішнім світом, викладанням наукового знання. З сарказмом говорилося про традиційні студіях і підручниках, практиці тодішнього виховання і освіти.

Педагогічна думка відобразила конфлікт між середньовічної католицької педагогікою, з одного боку, і Відродженням і Реформацією - з іншого.

Розбіжності між католиками і протестантами не виключили конвергенції філософсько-педагогічних поглядів на освіту учасників конфлікту. Видатний ідеолог Реформації Мартін Лютер (1483-1546) радив зберігати середньовічну традицію навчання латині - спільної мови "республіки листи". У свою чергу, один з натхненників Контрреформації, засновник ордена єзуїтів Ігнатій Лойола (одна тисяча чотиреста дев'яносто один? -1556) Вважав своїм учителем в питаннях виховання видатного діяча Відродження Хуана Луїса Вівес (1492-1540).

В основі компромісу католицизму, протестантизму та Відродження лежав пошук "третього шляху" між формулами римсько-католицької педагогіки і підходами до виховання і навчання, які висунуло світська держава. Підсумком пошуку виявилися радикальні зміни в програмі виховання і навчання. Першим з них з'явилися перегляд місця граматики в програмі освіти і перетворення з головною удопоміжну навчальну дисципліну. Потім пішли й інші зміни, які помітно повернули в бік світськості переваги в школі і педагогічної думки.

Розвиток західноєвропейської педагогіки в XIV - першій третині XVII ст. тісно пов'язане з відбувалися в суспільстві соціальними, економічними, політичними і педагогічними процесами. Феодальні відносини пройшли за цей період шлях від безроздільного панування і розквіту до застою і занепаду. Народжувалася індустріальна цивілізація, якій потрібні були інша педагогіка і інші навчальні заклади. Паростки педагогічного гуманізму з'являлися в умовах пробудження національної самосвідомості в багатьох державах. Підйом педагогічної думки був тісно пов'язаний з інтенсивним розвитком мистецтва, літератури, наукових знань. Світ після великих географічних відкриттів XV-XVI ст. став для європейця більш розлогим і багатобарвним. Поширенню нової культури й освіченості сприяло винайдене в середині XV ст. книгодрукування.

Культурний рух, що минув під знаком гуманістичних ідей Відродження, вписав прекрасну сторінку в літопис світової педагогічної думки. Що увійшли в нього кращі уми Європи проголошували людську особистість головною цінністю на землі і прокладали нові шляхи виховання, прагнучи розкрити в людині все краще. У філософсько-педагогічної думки в оновленому вигляді з'явився ідеал духовно і фізично розвиненої особистості, який був наповнений конкретно-історичним змістом. Самі ідейні представники Відродження нерідко були носіями такого ідеалу, будучи еталоном мудрості, моральності, духовності.

Гуманісти заново відкрили, як багато в культурі та освіті зробили античні народи Греції і Риму. Прагнучи наслідувати їх, вони і називали свого часу "Відродженням", тобто відновленням античної традиції. У греко-римській культурі бачили відображення всього найкращого, що є в людині і природі. Гуманістів приваблювала свобода, виразність і краса класичної літератури. З матеріалу навчання вона стає уособленням ідеалів виховання. У духовній спадщині античності Еллади і Риму прагнули черпати те, щоб було втрачено, - традицію виховання фізично, естетично розвиненої людини, здатного на самостійні і корисні суспільству дії.

Гуманістичний рух Відродження виникло як наслідок змін в середньовічному світогляді, оплотом якого була католицька церква. Педагогіка, завдяки ідеям гуманізму, набуває все більш світський характер. Якщо католицька церква вчила, що людина в земній частці повинен звертати все надії до Бога, то в центрі нового світогляду виявився чоловік (homo), який брав на себе відповідальність за свою долю.

Філософи-гуманісти руйнували ідейну основу середньовічного виховання - схоластику. Схоластика переживала себе, підтримуючи відрив думки від реальної дійсності, логічну несвободу, авторитаризм, суб'єктивізм і довільність, граючи в дефініції, заохочуючи компіляцію і коментування. Вона зводила мета гуманітарної освіти до придбання навичок апологетики, що доходило нерідко до абсурду. Філософи-гуманісти звинуватили схоластику в "самовпевненого невігластві". Вони повернули в філософсько-педагогічну думку скепсис, пошук істини. Сигнал нищівній критиці схоластики був поданий працями Миколи Кузанського (1401-1464). На противагу схоластиці він говорив про складність і суперечливість світобудови, процесу освіти. Єдино можливим шляхом пізнання світу і Бога визнавалося "негативний мислення". Будучи правовірним католиком (під кінець життя Кузанский був кардиналом), він шукав компроміс з протестантизмом. Йому близька ідея реформаторства про виховання самостійного людини: "Рок існує, але людина завжди має свободу вибору". Кузанский говорив про природженою здатності судження, яка проявляється в спілкуванні зі світом природи, при інтелектуальному її спогляданні: "В своїй простоті розум все споглядає, як би свою величину в одній точці, і все - поза всякою складені з частин, і не так, що одне є це, а інше - інше, а так, що все є одне і одне є все ". Пізнання, за Кузанскому, безмежно, бо істина невичерпна. Знання характеризується як інтелектуальне прозріння, "осягнення незбагненного". На переконання Кузанського, "все люди від народження прагнуть до знань і шукають їх застосування".

Свої ідеї педагоги-гуманісти знаходили не тільки в класичну спадщину. Вони взяли багато від середньовічного лицарського виховання, коли думали про фізичну досконалість людини. Відповідаючи на виклик часу, педагоги-гуманісти мали на увазі формування суспільно корисної особистості. В результаті педагогічна тріада Відродження (класичне освіту, інтенсивне фізичне розвиток, громадянське виховання) складалася з трьох основних складових: антична традиція, котра довела свою життєвість досвід Середньовіччя, а також ідеї - провісники нового суспільства. Представники Відродження збагатили програму класичної освіти, додавши в неї вивчення давньогрецької мови, відродивши правильний латинську мову. Сенс таких нововведень полягав у прагненні отримувати від античної літератури виховно-дидактичний матеріал: ідеї державного устрою - у Аристотеля, уроки військового мистецтва - у Цезаря, агрономічні пізнання - у Вергілія та ін. Якщо середньовічна схоластична традиція вважала за краще насамперед філософію Аристотеля, то тепер на перше місце виходять ідеї Платона.

 
<<   ЗМІСТ   >>