Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Історія педагогіки та освіти

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Освіта та педагогічні ідеї в Римі

Синтез еллінських та римських педагогічних ідей

Рим і стародавні еллінські цивілізації багато ріднить в ідеях виховання: приміщення вільної особистості в центр світобудови, явно виражений раціональний погляд на людину, прихильність сімейної педагогіці, трактування багатобожжя як моделі земного життя. Римляни, як і елліни, думали про активної громадської діяльності. Ось чому пріоритети віддавалися громадянському вихованню. Особлива роль у формуванні особистості юних римлян відводилася домашньому навчанню і вихованню. По суті, відбулося злиття еллінських педагогічних традицій і римських поглядів на виховання. При цьому вони доповнювали один одного: римське виховання акцентувало на практичній підготовці сім'янина і громадянина-воїна, а грецьке - несло дух моральної відповідальності, морального само- досконалості.

Вже на зорі римської цивілізації грецька освіченість шанувалася як еталон. За запевненнями римських авторів, першим царям вічного міста було дано "прекрасну освіту за грецькими зразками". З II ст. до н.е. на організацію навчання великий вплив мала традиція елліністичних центрів. Разом з тим педагогічні ідеї Греції і Риму при всій спільності і спадкоємності суттєво різнилися. Кореневим відмінністю, ймовірно, слід вважати несхожість ідеалів особистості, які запропоновані цими цивілізаціями. Якщо в Афінах сформульований ідеал насамперед естетичного, художнього виховання, то в стародавньому Римі - діяльного і раціонального члена суспільства.

Філософсько-педагогічна думка

Становлення філософської думки, в надрах якої розвивалася педагогіка в Римі, відбувалося під сильним і безперервним впливом еллінської традиції. Від цієї традиції відштовхувалися її критики і прихильники. При цьому були висунуті оригінальні педагогічні ідеї.

Педагогіка в Римі ніколи не втрачала самобутності. При помітному уваги до сімейного виховання і визнання важливості як громадських, так і приватних навчальних закладів ці ідеї мали практичну спрямованість - підготовка сильних, вольових, дисциплінованих громадян. З програми виховання нещадно виключали витончені мистецтва - музику і спів, бо, як вважали багато римляни, вони "спонукають більш мріяти, ніж діяти". Девіз "користь" можна назвати головним в римському вихованні і навчанні, основною метою яких було забезпечити певну кар'єру, будь то військова справа або мистецтво оратора. У педагогічних ідеях Стародавнього Риму не могли не позначитися особливості цієї цивілізації. Педагогіка та освіта шикувалися під впливом безперервних завойовницьких воєн (V-I ст. До н.е.). Так що орієнтирами у вихованні та навчанні вільних громадян вважалися рішучість, мужність, дисциплінованість, обережність і поміркованість.

Один з перших представників римського освіти Катон Старший (234-149 до н.е.), будучи еллінофобом, проте спирався на грецькі канони при складанні програми повноцінної освіти. Одночасно Катон побоювався розтлінного впливу іноземних наставників, які можуть повести молодь з вірного життєвого шляху, і та віддасть перевагу слова справах і зброї. Катон особливо наполягав на консервації традиції сімейного виховання. Він сам навчав сина грамоті, законам, гімнастики. Хоча Катон володів освіченим рабом, якому можна було доручити навчання сина, він не вдався до його послуг ( "не личить рабові сварити мого сина"). У присутності дитини Катон уникав непристойних виразів. Він охоче грав з дітьми.

Традиції римського і грецького виховання відбилися у поглядах мислителя і політика Марка Тулія Цицерона (106-43 до н.е.). Цицерон переклав грецьке поняття Пайдейя на латинське humanitas, надавши йому значення: освіту, "прояв благородства, доброго ставлення до людей, людяності", вихованості, хороших манер і т.д. Цицерон розглядав душевну життя як складний потік мінливих станів. Людину штовхають до загибелі запальність, жадібність, хіть, помутніння розуму. Але є сили, які дають надію і перешкоджають його загибелі: це - всеперемагаючий розум і почуття розсудливості. Заохочувати розвиток таких сил насамперед повинна сім'я, вважав філософ. Цицерон бачив призначення філософії в об'єднанні всіх павук, необхідних для утворення і виховання. Ключовий для Цицерона була зв'язок навчання і виховання. Освіченість є одночасно і висока моральність, бо тільки ті, хто залучений до наук, облагороджують душу. Завдання освіти - ініціювати добровільну моральну готовність виконувати обов'язки громадянина. Педагогічний оптимізм, сподівання Цицерона на освіту як ліки від моральних виразок, втім, не були безмежними. Повноцінної освіти гідні деякі, говорив Цицерон, більшість же потребує лише в "хліба і видовищ".

Римська філософія і педагогічна думка досягли розквіту в I-II ст. Великий греко-римський мислитель цієї епохи Плутарх (бл. 45 - бл. 127) з особливою увагою ставився до питань виховання і навчання в сім'ї. Його дружина відмовилася від няньки і годувальниці і сама годувала та сповила своїх дітей. Плутарх радив уникати жорстоких покарань. За його словами, бити дитину означало "піднімати руку на святиню". У трактатах послідовників Плутарха повторюються його поради проявляти м'якість до "гречним дітям", залишатися матерям виховательками власних дітей, висунуті ідеї навчання в дусі вимог освіченого римського суспільства, тобто давати "побіжне" знання наук.

Видний представник філософсько-педагогічної думки Риму початку I в. - Луцій Сенека (4 до н.е. - 65 н.е.). Проблеми виховання викладені ним в "Листах на моральні теми" і "Моральних листах до Луцилія". По суті, Сенека полемізував з Цицероном в питаннях виховання, поставивши під сумнів морально виховують функції державного утворення, критикуючи формалізм школи, яка виховує "розум, але не душу". "Ми вчимося не для життя, а для школи", - писав Сенека, засуджуючи відрив організованого навчання від моральних потреб людини. Він вважав, що освіта повинна створювати самостійну особистість ( "нехай говорить він (учень) сам, а не його пам'ять"). "Лише одне робить душу досконалої: непорушне знання добра і зла", - писав філософ, вважаючи, що вихователь завжди повинен пам'ятати про необхідність руху до такої ідеальної моральної "нормі" шляхом повчальних бесід з наочними прикладами з життя та історії. Завдання педагогіки Сенека визначав як "напрямок по шляху морального самовдосконалення" і навчення »батьків того, як повинні вони виховувати своїх дітей". Їм висловлені влучні зауваження щодо принципів і методів виховання і навчання: "Ми краще за все навчаємося самі, навчаючи інших", "Результат досягається швидше прикладом, ніж настановою" та ін. Виходячи зі свого розуміння моральності, Сенека не рахував каноном освіти сім вільних мистецтв. Він писав: "Ти бажаєш знати, що я думаю про вільних науках і мистецтвах. Жодне з них я нс поважаю, жодне не вважаю благом, якщо плід його - гроші ... прокладає чи дорога до чесноти поясненням складів?"

Яскрава фігура римської філософсько-педагогічної думки - Марк Фабій Квінтіліан (42 - бл. 118). Його головна праця - " Ораторське освіту". З 12 книг трактату найбільш відомі дві: "Про домашньому вихованні хлопчика" і "Про риторичне навчанні". Адвокат і оратор, Квінтіліан черпав свої ідеї з греко-римського культурної спадщини. Він намагався дати нове життя ідеям античної педагогіки про верховенство громадського виховання, необхідності уваги до потреб школи і вчителів як представників держави ( "політичних фігур"). Розмірковуючи про природу людини, Квінтіліан висловлював упевненість в позитивних засадах людської натури, але не вважав, проте, такі властивості єдиними (діти "від природи схильні до гіршого"). Побороти погані нахили допомагає виховання. На переконання філософа, щоб досягти педагогічних результатів, необхідно з'єднати природну доброту людини і виховання, так як ці початку не можуть існувати окремо. Квінтіліан вірив, що виховання може формувати вільної людини. Діти - "дорогоцінний посудину", з яким треба поводитися обережно і шанобливо. Здорове сімейне виховання має берегти дитячу психіку, не допускати присутності дітей в "непристойних місцях". Він стверджував, що при вихованні не можна вдаватися до фізичних покарань, бо биття придушує сором'язливість, розвиває рабські якості. Зважаючи на важливість вільного виховання необхідно ретельно вибирати няньку для немовляти, якої слід було володіти гідними моральними якостями. Учитель повинен замінювати учень} 'батька, привчати вихованця мислити і діяти самостійно. Квінтіліан наголошував на корисному для суспільства освіті. Педагогічну мету він бачив в серйозну підготовку до виконання цивільних обов'язків. Мислитель ратував за доступність освіти, вважаючи, що все римські громадяни гідні отримувати освіту. Він переконаний був в творчих можливостях навчання, вважаючи, наприклад, що учні-недотепи - на совісті педагогів. На його думку, "діти обдаровані пам'яттю, яка потрібна для вивчення будь-якої науки", що старанність учнів "залежить від доброї волі, а останню можна викликати шляхом примусу". Квінтіліан віддавав перевагу організованому навчанню в порівнянні з домашнім ( "світло хорошої школи краще самотності сім'ї"). Він, наприклад, стверджував, що дух змагання, честолюбства в процесі навчання "часто буває причиною чеснот". Проте Квінтіліан вважав, що моральне становлення особистості переважно в умовах сімейного виховання: "Моральність дітей буде в більшій безпеці поза натовпу товаришів". На першій ступені освіти, при домашньому навчанні, як думав Квінтіліан, треба було певним чином організувати навчально виховний процес. Варто було вибирати годувальницю із правильною вимовою і оберігати від домашніх вчителів-полузнаек. До 7 років дитина повинна була оволодіти початками латинської граматики і частково грецької граматикою (пропонувалося починати з іноземної мови, оскільки в такому випадку потім краще засвоюються правила рідної мови). В ході домашнього навчання необхідно пробуджувати інтерес "похвалою" і "забавами", щоб "дитина не зненавидів науку, дотримуючись, однак, певну міру" ( "золоту середину"). У програму початкового шкільного навчання включався ряд предметів. На першому місці стояли заняття граматикою і стилем, мораль, почала математики, музика. Широка програма пропонувалася в граматичній школі. Тут вивчали одночасно кілька навчальних дисциплін, не піклуючись про обов'язкове скоєному оволодінні ними; центральним предметом називалася граматика. Вершиною освіти визначалося оволодіння в риторичної школі мистецтвом публічного оратора: "Ми виховуємо досконалого оратора, яким може бути тільки доброчесний чоловік, так що від нього потрібні не тільки виняткові здібності до красномовства, але і всі душевні доблесті". "Поетами народяться, а ораторами стають", - пише Квінтіліан, помічаючи, що досягти бажаного високого педагогічного результату можна за допомогою певної системи. Як зауважував Квінтіліан, підготовка публічного політика вимагає знання багатьох наук. У риторичної школі основним предметом проголошувалася риторика. На заняттях викладачеві було рекомендовано, наприклад, читати твори зі свідомо прорахунками в стилі, помічати і виправляти які повинні були самі учні. Навчання слід вести індуктивним шляхом - від простого до складного, на основі роботи пам'яті. Пропонувався ряд прийомів мнемонічного характеру для розвитку точної пам'яті. Такий, наприклад, "топологічний прийом", коли реальне чи уявне приміщення ділилося на кілька десятків місць для запам'ятовування.

 
<<   ЗМІСТ   >>