Повна версія

Головна arrow Етика та Естетика arrow Психологія і етика ділового спілкування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Види і форми ділового спілкування

Сутність і види ділового спілкування

Ми розглянули структуру спілкування, засоби і механізми спілкування. Після цього виникає питання про сутність і специфіку ділового спілкування. Традиційно ділове спілкування розуміють як процес взаємозв'язку і взаємодії, в якому відбувається обмін діяльністю, інформацією і досвідом, що припускає досягнення певного результату, рішення конкретної проблеми або реалізацію певної мети.

Не менш важливо виділити основні види і форми ділового спілкування. Це складне питання, з приводу якого в наукових публікаціях не існує однозначної думки. Різні автори (М. С. Каган, А. А. Леонтьєв, Б. X. Бгажноков, В. Н. Сагатовский, А. Б. Добрович та ін.) Пропонують свої класифікації. Аналіз наявної інформації дозволяє стверджувати, що ділове спілкування буває:

  • - За статусом учасників - горизонтальним (коли ділові партнери мають рівним статусом) і вертикальним (коли між діловими партнерами існують відносини ієрархії);
  • - За наслідками - конструктивним (зміцнюються і розвиваються ділові відносини) і деструктивним (руйнуючим відносини партнерства);
  • - За характером і змістом - безпосереднім ("обличчям до обличчя") і опосередкованим (за допомогою ділових листів, письмових наказів, розпоряджень, звітів і т.д.).

Безпосереднє ділове спілкування володіє більшою результативністю, силою емоційного впливу і навіювання, бо в ньому безпосередньо діють всі соціально-психологічні механізми, про які ми говорили раніше. Тут присутня постійна зворотний зв'язок: кожен із співрозмовників отримує інформацію про те, як його дії, слова, вчинки впливають на іншого, яке враження на нього виробляють. Виникає можливість своєчасної корекції власної поведінки.

Однак і опосередковане спілкування сьогодні - це невід'ємна частина ділового життя. Воно є, безсумнівно, більш формальним, "сухим", часто позбавленим емоційної складової, але від цього не перестає бути ефективним і дієвим при вирішенні вельми широкого кола проблем (за умови його правильної організації).

В цілому ділове спілкування відрізняється від буденного (дружнього) тим, що, по-перше, в його процесі ставиться мета і конкретні завдання, які вимагають свого вирішення; по-друге, ми не можемо просто так, без достатніх на те підстав припинити взаємодію з партнером (принаймні, без втрат для обох сторін). Звичайно, при цьому ділові відносини не виключають дружні, і навпаки. Але їх взаємозв'язок дуже відносна: коли друзі стають діловими партнерами, їх відносини часто псуються; і навпаки, з ділових відносин нерідко виростає міцна дружба.

У повсякденному житті найчастіше ми оточуємо себе тими людьми, які нам приємні, а в діловій змушені спілкуватися з тими, хто нам потрібен. Прекрасно, коли це збігається! Але так буває далеко не завжди. І якщо у своєму особистому житті ми можемо перестати зустрічатися з приятелем, чимось розсердився нас, то в діловому світі контакти не перериваються за принципом "не хочу - не буду".

У цьому сенсі важливо мати на увазі, що зміст ділового спілкування передбачає:

  • - Вміння вибудовувати відносини з різними людьми (у тому числі і з тими, хто викликає у вас сильну антипатію) і домагатися максимальної ефективності ділових контактів;
  • - Розуміння, що партнера по спілкуванню цікавить в першу чергу те, наскільки ви йому можете бути корисні. Тому в діловому спілкуванні потрібно демонструвати насамперед свою корисність для ділових партнерів, а не особисті якості.
 
<<   ЗМІСТ   >>