Повна версія

Головна arrow Право arrow Виборче право Російської Федерації

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Завдання ВРХ

Контрольно-ревізійні служби, як правило, виконують такі завдання: контролюють цільове витрачання коштів, виділених з відповідного бюджету виборчим комісіям на підготовку і проведення виборів; контролюють джерела надходження, правильність обліку і використання коштів виборчих фондів кандидатів при проведенні виборів; перевіряють фінансові звіти кандидатів; організують перевірки достовірності поданих кандидатами відомостей про їхнє майно, доходи і про джерела цих доходів.

За результатами відповідних перевірок ВРХ аналізують, узагальнюють, готують зведену інформацію, висновки і пропозиції.

Повноваження ВРХ

У повноваження ВРХ входять: виявлення пожертвувань, які надійшли з порушенням встановленого порядку, інформування уповноважених представників кандидатів про необхідність їх повернення жертводавці або перерахування в дохід відповідного бюджету; організація і забезпечення проведення заходів щодо виявлення та припинення витрачання коштів на проведення виборчої кампанії кандидата крім виборчого фонду кандидата; організація накопичення та обліку контрольних примірників друкованих, аудіовізуальних агітаційних матеріалів (або їх копій), фотографій, інших агітаційних матеріалів, які подаються до виборчої комісії кандидатом з метою контролю за їх виготовленням і розповсюдженням за рахунок коштів відповідних виборчих фондів; обробка наявних матеріалів на предмет уточнення відповідності оплати вартості виконаних робіт (наданих послуг), виявлення фактів їх заниження (завищення), визначення повноти оплати за виготовлення та розповсюдження агітаційних матеріалів, а також відповідність фактичного обсягу виконаних робіт (наданих послуг) обсягам, зазначеним у первинних (облікових) фінансових документах; участь в обробці результатів моніторингу агітаційних матеріалів, які розповсюджуються через засоби масової інформації, і інших агітаційних матеріалів кандидатів; напрямок звернень в правоохоронні органи для встановлення і припинення поширення агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про замовника або розробника, встановлених виборчим законодавством.

Засідання ВРХ

Засідання ВРХ проводяться в міру необхідності і оформляються протоколами, які підписуються керівником ВРХ. Головує на засіданнях ВРХ її керівник або за його дорученням заступник керівника. Питання для розгляду на засіданнях ВРХ вносяться керівником ВРХ, його заступником та членами ВРХ.

На засідання ВРХ можуть запрошуватися кандидати, уповноважені представники виборчих об'єднань, представники виборчих комісій, представники ЗМІ, експерти та інші фахівці.

Головуючий на засіданні ВРХ оголошує порядок денний засідання, визначає порядок його ведення.

Член ВРХ на засіданні ВРХ вправі довести до відома її присутніх членів окрему думку з питання, що розглядається на засіданні, виклавши його в письмовій формі.

Правове, організаційне, документальне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ВРХ здійснює відповідна виборча комісія.

 
<<   ЗМІСТ   >>