Повна версія

Головна arrow Право arrow Виборче право Російської Федерації

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Безпосередній підрахунок голосів виборців

Після завершення роботи зі списком виборців дільнична виборча комісія переходить до безпосереднього підрахунку голосів виборців.

В першу чергу розкриваються переносні скриньки для голосування. Число витягнутих з переносних скриньок виборчих бюлетенів встановленої форми заноситься до відповідного рядка протоколу і його збільшеної форми. При виявленні в переносному ящику більшого числа бюлетенів встановленої форми, ніж число заяв виборців, дільнична комісія зобов'язана прийняти рішення про визнання недійсними всіх, хто знаходиться в переносному ящику бюлетенів. На лицьовій стороні кожного з цих бюлетенів, на квадратах, розташованих праворуч від даних кандидатів, списків кандидатів, вноситься запис про причини визнання бюлетеня недійсним.

Потім розкриваються стаціонарні скриньки для голосування. Витягнуті з них бюлетені змішуються з бюлетенями встановленої форми, витягнутими з переносних скриньок для голосування.

Після цього члени дільничної виборчої комісії сортують всі бюлетені по голосам, поданим за кожного з кандидатів, і одночасно відокремлюють бюлетені невстановленої форми і недійсні бюлетені. Недійсними вважаються бюлетені, які не містять відміток в квадратах, розташованих навпроти прізвищ кандидатів, найменувань виборчих об'єднань, або в яких число відміток в зазначених квадратах перевищує число, встановлене законом. В ході сортування члени комісії послідовно оголошують містяться в кожному виборчому бюлетені позначки і пред'являють їх присутнім для візуального контролю.

Після цього проводиться підрахунок всіх бюлетенів, і заповнюються відповідні рядки протоколу і його збільшеної форми. Здійснюючи підрахунок бюлетенів, члени виборчої комісії повинні перекладати їх по одному з однієї частини пачки в іншу таким чином, щоб особи, присутні при підрахунку, могли побачити позначку виборця.

Після завершення підрахунку бюлетенів проводиться перевірка співвідношення контрольних даних протоколу. У разі якщо контрольні співвідношення не співпали, дільнична виборча комісія приймає рішення про додаткове підрахунку по всім або за окремими рядками протоколу про підсумки голосування, в тому числі про додаткове підрахунку виборчих бюлетенів.

Після виконання всіх вищевказаних дій виборчі бюлетені запаковуються в мішки або коробки, які підписуються і опечатуються, і згодом можуть бути розкриті лише за рішенням вищестоящої виборчої комісії або суду.

Як було зазначено раніше, всі розглянуті етапи діяльності дільничної виборчої комісії повинні послідовно змінювати один одного. Однак найчастіше дільничні виборчі комісії, намагаючись якомога швидше підвести підсумки голосування, здійснюють кілька дій одночасно (погашення виборчих бюлетенів, робота зі списками виборців, безпосередній підрахунок голосів). Така діяльність дільничної виборчої комісії є неправомірною і в значній мірі ускладнює забезпечення відкритості і гласності процесу підрахунку голосів.

Підписання протоколу про підсумки голосування і його передача до вищої виборчої комісії

Після проведення всіх необхідних дій і підрахунків дільнична виборча комісія зобов'язана провести підсумкове засідання, на якому розглядаються скарги (заяви) про порушення під час голосування і підрахунку голосів виборців. Тільки після цього дільнична виборча комісія підписує протокол про підсумки голосування. При цьому члени комісії з правом вирішального голосу, незгодні зі змістом протоколу, має право додати до нього свою особливу думку, про що робиться відмітка в протоколі.

Протокол заповнюється в двох примірниках і підписується всіма присутніми членами дільничної виборчої комісії з правом вирішального голосу, в ньому проставляються дата і час (година з хвилинами) його підписання.

Якщо під час заповнення протоколу про підсумки голосування деякі члени дільничної комісії з правом вирішального голосу відсутні, в протоколі робиться про це запис із зазначенням причини їх відсутності. Протокол є дійсним, якщо він підписаний більшістю від встановленого числа членів дільничної комісії з правом вирішального голосу.

Якщо при підписанні протоколу про підсумки голосування має місце проставлення підпису хоча б за одного члена дільничної комісії з правом вирішального голосу іншим членом дільничної комісії або сторонньою особою, це є підставою для визнання даного протоколу недійсним та проведення повторного підрахунку голосів.

Після підписання протоколу спостерігачам, членам комісії з правом дорадчого голосу та іншим особам, встановленим в законі, видаються його завірені копії. Факт видачі завірених копій протоколу зазначається у відповідному реєстрі і здійснюється під розпис.

Після цього перший примірник протоколу з доданими до неї особливими думками, скаргами (заявами), що надійшли в день голосування, рішеннями комісії з ним, а також з складними комісією актами і реєстрами невідкладно надсилається до вищестоящої комісії і поверненню в дільничну комісію не підлягає. Другий примірник протоколу надається для ознайомлення спостерігачам та іншим особам, а його завірена копія вивішується для загального ознайомлення, після чого другий примірник протоколу разом з передбаченої законом виборчою документацією, а також печаткою дільничної виборчої комісії передається до вищестоящої комісії для зберігання.

 
<<   ЗМІСТ   >>