Повна версія

Головна arrow Право arrow Виборче право Російської Федерації

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Рішення дільничної комісії

Дільнична виборча комісія має право визнати причину, по якій виборець не може самостійно прибути до приміщення для голосування, неповажної і на цій підставі відмовити йому в проведенні голосування за межами приміщення для голосування.

Про прийняте рішення про відмову в проведенні такого голосування виборча комісія негайно сповіщає виборця. Однак оскільки законодавець не розшифровує зазначені причини, то виборчої комісії буде надзвичайно важко привести підстави визнання причини неповажною.

Голова дільничної виборчої комісії зобов'язаний оголосити про те, що члени дільничної виборчої комісії проводитимуть голосування поза приміщенням для голосування, не пізніше ніж за 30 хвилин до їх майбутнього виїзду або виходу для проведення такого голосування.

Дільнична виборча комісія повинна мати у своєму розпорядженні необхідною кількістю переносних скриньок для голосування поза приміщенням для голосування. Кількість таких ящиків визначається рішенням дільничної виборчої комісії. При цьому таке рішення повинно бути прийнято за кілька днів до дня голосування, щоб вищі виборчі комісії змогли забезпечити дільничну виборчу комісію необхідною кількістю виборчих скриньок.

Порядок голосування

Члени дільничної виборчої комісії, які виїжджають за заявами, отримують виборчі бюлетені і розписуються в їх отриманні. Голосування поза приміщенням для голосування проводять не менше двох членів дільничної виборчої комісії з правом вирішального голосу, які повинні мати при собі попередньо опечатаний (опломбований) у дільничній виборчій комісії переносний ящик для голосування, необхідну кількість виборчих бюлетенів встановленої форми, реєстр або завірену виписку з нього , що містить необхідні дані про виборця і про що надійшов заяві про надання можливості проголосувати за межами приміщення для голосування, що надійшли заяви виборців про надання можливості проголосувати за межами приміщення для голосування, а також необхідні письмові приладдя (крім олівців) для заповнення виборцем виборчого бюлетеня.

Законодавець встановив наступне виняток. Якщо при проведенні голосування за межами приміщення для голосування присутні не менше двох осіб з числа членів виборчої комісії з правом дорадчого голосу, спостерігачів, голосування поза приміщенням для голосування може проводити один член дільничної виборчої комісії з правом вирішального голосу.

На заяві про надання можливості проголосувати за межами приміщення для голосування виборець проставляє серію і номер свого паспорта або документа, що його замінює паспорт громадянина, і своїм підписом засвідчує отримання виборчого бюлетеня. За згодою виборця або на його прохання серія і номер висунутого їм паспорта або документа, що його замінює паспорт громадянина, можуть бути внесені в зазначену заяву членом дільничної виборчої комісії з правом вирішального голосу. Члени дільничної виборчої комісії з правом вирішального голосу своїми підписами на заяві засвідчують факт видачі виборчого бюлетеня. У заяві також робляться відмітки про отримання нового виборчого бюлетеня замість зіпсованого, а в разі отримання виборцем двох і більше виборчих бюлетенів (з урахуванням виду виборів та суміщення виборів) - про загальну кількість отриманих виборчих бюлетенів.

Члени дільничної виборчої комісії, які виїхали за заявами виборців, має право видати виборчі бюлетені тільки тим виборцям, заяви яких зареєстровані в реєстрі.

Серія і номер паспорта або документа, що його замінює паспорт, виборця, який проголосував за межами приміщення для голосування, вносяться до списку виборців членами дільничної виборчої комісії з правом вирішального голосу, які виїжджали за заявами виборців. Одночасно у відповідній графі (графах) списку виборців робиться особлива відмітка: "Голосував за межами приміщення для голосування", а також ставляться підписи зазначених членів виборчої комісії.

При проведенні голосування за межами приміщення для голосування мають право бути присутніми члени виборчої комісії з правом дорадчого голосу, спостерігачі. При цьому дільнична виборча комісія повинна забезпечити рівні з виїжджають для проведення голосування членами дільничної виборчої комісії з правом вирішального голосу можливості прибуття до місця проведення голосування не менше як двом членам виборчої комісії з правом дорадчого голосу, спостерігачам, призначеним різними кандидатами. При цьому особами, призначеними різними зареєстрованими кандидатами, не визнаються члени виборчої комісії з правом дорадчого голосу, спостерігачі, призначені кандидатом, і члени виборчої комісії з правом дорадчого голосу, спостерігачі, призначені цим же кандидатом.

Якщо виборець, від якого надійшла заява про надання йому можливості проголосувати за межами приміщення для голосування, прибув в таке приміщення після направлення до нього членів дільничної виборчої комісії для проведення голосування за межами приміщення для голосування, відповідний член дільничної виборчої комісії не має права видавати даному виборцеві в приміщенні для голосування виборчий бюлетень до повернення членів виборчої комісії, які виїжджали за заявою даного виборця, і встановлення факту, що вказаний виборець не проголосував за межами приміщення для голосування.

Якщо виборець вважає, що при заповненні виборчого бюлетеня припустився помилки, він має право звернутися до члена виборчої комісії, який видав виборчий бюлетень, з проханням видати йому новий виборчий бюлетень замість зіпсованого. Член виборчої комісії видає виборцю новий виборчий бюлетень, роблячи при цьому відповідну відмітку на письмовій заяві виборця про надання йому можливості проголосувати за межами приміщення для голосування. Зіпсований виборчий бюлетень, на якому член виборчої комісії з правом вирішального голосу робить відповідний запис і завіряє її своїм підписом, завіряється також підписом секретаря дільничної виборчої комісії, після чого такий виборчий бюлетень негайно погашається.

Після закінчення голосування з використанням кожного переносного ящика для голосування дільнична виборча комісія складає акт, в якому зазначаються кількість виборчих бюлетенів, виданих членам дільничної виборчої комісії з правом вирішального голосу, які проводили голосування поза приміщенням для голосування, кількість письмових заяв виборців про надання їм можливості проголосувати поза приміщення для голосування, кількість виданих виборцям і повернутих (невикористаних, зіпсованих виборцями) виборчих бюлетенів, а також відомості про членів дільничної виборчої комісії з правом вирішального голосу, які проводили голосування поза приміщенням для голосування, членах дільничної виборчої комісії з правом дорадчого голосу та спостерігачів, присутніх при проведенні голосування за межами приміщення для голосування.

 
<<   ЗМІСТ   >>