Повна версія

Головна arrow Право arrow Виборче право Російської Федерації

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Виявлення неповноти відомостей

При виявленні в результаті перевірки поданих документів неповноти відомостей про кандидата (кандидатів) або факту недотримання вимог закону щодо оформлення документів виборча комісія не пізніш як за три дні до дня розгляду питання про реєстрацію кандидата, списку кандидатів на своєму засіданні приймає рішення про повідомлення кандидата, виборчого об'єднання про виявлені недоліки в поданих документах. Цим же рішенням комісія стверджує документ, що сповіщає кандидата, виборче об'єднання про відсутність в представлених документах відомостей, необхідних для повідомлення про висунення і реєстрації кандидата, списку кандидатів або про недотримання вимог закону щодо оформлення таких документів. У повідомленні потрібно зазначити, які конкретні відомості про кандидата (кандидатів) відсутні в документах, поданих для повідомлення про висунення і реєстрації кандидата, списку кандидатів, які конкретно з представлених документів оформлені з порушенням вимог законодавства, в чому полягає це порушення і в які терміни необхідно усунути виявлені недоліки.

Ми вважаємо, що такий стан законодавства є зайвим і заважає зібраності і уважності кандидата, покладаючи всю відповідальність на виборчу комісію. В цьому випадку процедура надання документів до виборчої комісії стає формальністю. Здається, що кандидат повинен спочатку в повній мірі нести відповідальність за представлені відомості про себе, не чекаючи того моменту, коли виборча комісія запропонує йому внести зміни.

На засідання виборчої комісії, на якому розглядається питання про повідомлення кандидата, виборчого об'єднання про виявлені недоліки представлених документів, запрошується кандидат або його представник, уповноважений представник виборчого об'єднання. Негайно після проведення засідання виборчої комісії її рішення вручається присутньому на засіданні кандидату, його представнику, уповноваженому представнику виборчого об'єднання або направляється на адресу кандидата, його представника, уповноваженого представника виборчого об'єднання.

Крім того, за логікою закону, можна зробити висновок про те, що усунення кандидатом, виборчим об'єднанням недоліків у поданих документах, приведення документів у відповідність до вимог законодавства може здійснюватися неодноразово, але не пізніше ніж за день до дня розгляду питання про реєстрацію кандидата, списку кандидатів.

Якщо і після всіх подібних дій кандидат, виборче об'єднання, сповіщені виборчою комісією про відсутність будь-яких відомостей, не усунуть зазначені недоліки або усунуть їх не в повному обсязі, виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидата, списку кандидатів.

Якщо виборча комісія не сповістила кандидата, виборче об'єднання в установлений строк про виявлені недоліки в поданих документах або якщо у відповідному повідомленні не було вказано, які конкретні відомості про кандидата (кандидатів) відсутні в даних документах, які конкретно з представлених документів оформлені з порушенням вимог законодавства і в чому полягає це порушення, виборча комісія не має права приймати рішення про відмову в реєстрації кандидата, списку кандидатів.

 
<<   ЗМІСТ   >>