Повна версія

Головна arrow Право arrow Виборче право Російської Федерації

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Складання та уточнення списків виборців. Порядок ознайомлення зі списками виборців

Списки виборців

У період виборчої кампанії значення має максимально точний облік виборців, оскільки, як зазначалося вище, тут відбувається і охоплення виборців за кількістю, і облік їх думки при визначенні підсумків голосування. Для цього формується список виборців, в який відповідно до Закону про гарантії виборчих прав на виборчих дільницях включаються громадяни Російської Федерації, які мають на день голосування активним виборчим правом.

Зазначеним законом допускається включення в список виборців та іноземних громадян, але тільки на виборах до органів місцевого самоврядування. Таке право надається іноземним громадянам при певних умовах:

  • 1) наявність міжнародного договору РФ з державою, громадянином якої є виборець;
  • 2) вибори проводяться в органи місцевого самоврядування;
  • 3) іноземний громадянин досяг на день голосування віку 18 років;
  • 4) іноземний громадянин постійно проживає на території муніципального освіти, в якому проводяться вибори.

Крім того, існують особливості на муніципальних виборах для обліку виборців-військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом у військових частинах, військових організаціях і установах. Військовослужбовці, які проходять військову службу і не проживають до призову на таку службу на території даного муніципального освіти, не включаються до списків виборців і, відповідно, не враховуються при визначенні числа виборців під час виборів до органів місцевого самоврядування.

Підставою для включення громадянина Російської Федерації до списку виборців на конкретній виборчій дільниці є факт знаходження його місця проживання на території цієї ділянки, а у випадках, передбачених законами РФ, - факт тимчасового перебування громадянина на території цієї ділянки (при наявності у громадянина активного виборчого права) або наявність у громадянина відкріпного посвідчення. Факт знаходження місця проживання або тимчасового перебування громадянина на території певного виборчої дільниці встановлюється органами реєстраційного обліку громадян Російської Федерації за місцем перебування та за місцем проживання в межах Російської Федерації відповідно до законодавства РФ, а у випадках, передбачених законами РФ, -інші уповноваженими на те органами, організаціями і посадовими особами.

Список виборців формується з використанням державної системи реєстрації (обліку) виборців окремо по кожній виборчій дільниці на підставі відомостей, які надають органи, зазначені в попередньому параграфі. Такі відомості направляють у відповідні комісії, до яких закон відносить територіальні комісії, виборчі комісії муніципальних утворень, а при відсутності таких - до окружних виборчих комісій. Крім того, в встановлених законом випадках відомості направляються в дільничні комісії відразу після призначення дня голосування або після утворення цих комісій.

 
<<   ЗМІСТ   >>