Повна версія

Головна arrow Право arrow Виборче право Російської Федерації

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПІДГОТОВКА ВИБОРІВ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ

За результатами вивчення глав 5, 6 і 7 студент повинен знати: підстави, порядок та терміни призначення виборів; порядок визначення дня голосування; види суб'єктів, уповноважених призначати вибори; гарантії призначення виборів; здійснення реєстрації (обліку) виборців; поняття, призначення і порядок формування виборчих округів і дільниць; поняття "єдиний виборчий округ", "одномандатний виборчий округ", "багатомандатний виборчий округ"; порядок складання і ведення списків виборців; види суб'єктів права висування кандидатів у депутати та на виборні посади; умови висунення кандидатів; документи, необхідні для висунення кандидатів; порядок збору підписів на підтримку висування кандидата, списку кандидатів; вимоги до оформлення підписних листів; умови, порядок, строки реєстрації кандидатів, списків кандидатів, підстави для відмови в реєстрації; організацію і порядок проведення голосування на виборах; бюлетень для голосування і вимоги до нього; порядок видачі та використання відкріпного посвідчення; підстави та порядок дострокового голосування, голосування за межами приміщення для голосування; встановлення підсумків голосування; визначення результатів виборів, їх опублікування та оприлюднення; підстави, порядок призначення і проведення повторного голосування і повторних виборів; додаткові вибори.

Студент повинен вміти: на основі розвиненого правосвідомості, правової культури та правового мислення визначати терміни закінчення повноважень конкретних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, виборних посадових осіб, а також суб'єктів, уповноважених призначати відповідні вибори, і часовий період, протягом якого повинні бути призначені відповідні вибори; правильно визначати підстави для включення громадян у списки виборців; правильно і повно визначати перелік документів, необхідних для висунення і реєстрації кандидатів, списки кандидатів; встановлювати підстави для відмови (скасування) в реєстрації кандидата, списку кандидатів; здійснювати спостереження за відповідністю процесу голосування, визначення його результатів і процесу визначення підсумків виборів вимогам виборчого законодавства; аналізувати рішення Конституційного Суду України, Верховного Суду РФ, інших судів загальної юрисдикції для виявлення особливостей правозастосовчої практики з конкретних питань виборчого права і процесу, а також для виявлення проблем в правовому регулюванні конституційного права громадян обирати і бути обраними до органів державної влади та органи місцевого самоврядування .

Студент повинен володіти: навичками надання кваліфікованих юридичних висновків і консультацій з питань здійснення виборчих прав громадян на різних стадіях виборчого процесу; навичками юридичної експертизи схеми виборчих округів з точки зору її відповідності вимогам, встановленим у виборчому законодавстві; навичками складання та заповнення списку виборців, а також внесення до нього відміток в суворій відповідності до вимог виборчого законодавства; навичками складання заяви про висунення кандидата, підготовки комплекту документів, необхідних для висунення кандидата, списку кандидатів; складання заяви про відкриття спеціального виборчого рахунку; складання та заповнення підписних листів; підготовки проекту рішення виборчої комісії про реєстрацію кандидата, списку кандидатів; навичками складання бюлетеня для голосування та заповнення відкріпного посвідчення; навичками тлумачення правових актів різної юридичної сили з метою визначення прав і обов'язків суб'єктів виборчого права на різних стадіях виборчого процесу, а також виявлення та вирішення правових колізій та прогалин правового регулювання, створюють в сфері організації та проведення виборів умови для прояву корупції та інших правопорушень; навичками адекватного правової ситуації і правильного застосування нормативних правових актів, реалізації матеріальних і процесуальних вибірково-правових норм; навичками підготовки кваліфікованих юридичних висновків і консультацій з питань щодо сучасного стану правового регулювання організації і підготовки виборів з метою здійснення конституційного права громадян обирати і бути обраними до органів державної влади та місцевого самоврядування.

 
<<   ЗМІСТ   >>