Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Управлінський облік

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Узгодження кошторисної і фактичної прибутку

На величину прибутку впливають як процес реалізації, так і виробничий процес. Виробничий процес являє собою поєднання матеріалів, праці, а також елементів витрат, необхідних для обслуговування виробництва, які даний виробничий процес перетворює в форму готової продукції. З одного боку, визначаються фактичні витрати, а з іншого боку, за тими ж елементами витрат розраховується нормативна вартість виробленої продукції. Аналогічно, в процесі реалізації передбачаються нормування доходів і визначення їх фактичної величини. Тому необхідний механізм узгодження фактичної і кошторисної прибутку, який повинен дати відповідь на питання, які саме відмінності мали місце і які причини їх виникнення.

Узгодження кошторисної і фактичної прибутку при системі калькулювання за повними витратами

При даній системі калькулювання фактичний прибуток дорівнює кошторисного прибутку плюс сприятливі відхилення і мінус несприятливі відхилення. Процедура погодження цих показників представлена ​​в табл. 14.8.

Таблиця 14.8

Узгодження кошторисної і фактичної прибутку для системи калькулювання за повними витратами, ден. од.

показники

проміжні

значення

підсумкові значення

кошторисна прибуток

200 000

Відхилення по продажам, всього

25 000 (бл.)

в тому числі: за ціною продажу

85 000 (бл.)

за обсягом продажів

60 000 (Небла.)

Відхилення за прямими трудовим затратам, всього

800 (Небла.)

в тому числі:

по ставці заробітної плати

3300 (Небла.)

по продуктивності праці

2500 (бл.)

Відхилення за прямими матеріальними витратами, всього

3300 (бл.)

в тому числі:

за ціною на матеріал А

8000 (Небла.)

за ціною на матеріал Б

7800 (бл.)

по використанню матеріалу А

5000 (бл.)

по використанню матеріалу Б

1500 (Небла.)

Відхилення по виробничих накладних витрат, всього

80 750 (Небла.)

в тому числі:

по змінним накладним витратам по ефективності

22 950 (Небла.)

за витратами на змінні накладні витрати

5950 (бл.)

за витратами на постійні накладні витрати

12 750 (Небла.)

обсягу виробництва по потужності

5100 (Небла.)

обсягу виробництва за ефективністю

45 900 (Небла.)

Відхилення по комерційних витрат, всього

16 750 (Небла.)

в тому числі:

але витратам на змінні комерційні витрати

1250 (бл.)

за витратами на постійні комерційні витрати

18 000 (Небла.)

Фактичний прибуток:

(200 000 + 25 000 - 800 + 3300 - - 80 750 - 16 750)

130 000

Узгодження кошторисної і фактичної прибутку при системі калькулювання за змінними витратами

Таке узгодження здійснюється аналогічно розглянутому вище. Різниця лише в тому, що використовуються відхилення, властиві даній системі калькулювання собівартості (табл. 14.9).

Таблиця 14.9

Узгодження кошторисної і фактичної прибутку для системи калькулювання за змінними витратами, ден. од.

показники

проміжні значення

підсумкові значення

кошторисна прибуток

200 000

Відхилення по продажам, всього

54 500 (Небла.)

в тому числі:

за ціною продажу

85 000 (бл.)

за обсягом продажів

139 500 (Небла.)

Відхилення за прямими трудовим затратам, всього

800 (Небла.)

в тому числі:

по ставці заробітної плати

3300 (Небла.)

по продуктивності праці

2500 (бл.)

Відхилення за прямими матеріальними витратами, всього

3300 (бл.)

в тому числі:

за ціною на матеріал А

8000 (Небла.)

за ціною на матеріал Б

7800 (бл.)

по використанню матеріалу А

5000 (бл.)

по використанню матеріалу Б

1500 (Небла.)

Відхилення але виробничих накладних витрат, всього

30 500 (Небла.)

в тому числі:

по змінним накладним витратам по ефективності

22 950 (Небла.)

за витратами на змінні накладні витрати

5950 (бл.)

за витратами на постійні накладні витрати

13 500 (Небла.)

Відхилення по комерційних витрат, всього

18 250 (Небла.)

в тому числі:

за витратами на змінні комерційні витрати

250 (Небла.)

за витратами на постійні комерційні витрати

18 000 (Небла.)

Фактичний прибуток:

(200 000 - 54 500 - 800 + 3300 - - 30 500 - 18 250)

99 250

При зіставленні отриманих результатів видно, що фактичний прибуток при системі калькулювання за повними витратами вище. Пояснюється це тим, що при великих запасах станом на кінець періоду в порівнянні з запасами на початок періоду частина постійних виробничих накладних витрат при системі повних витрат не списується на собівартість продажів, а включається до запасів поточного періоду.

 
<<   ЗМІСТ   >>