Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Управлінський облік

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аналіз відхилень по виробничих накладних витрат

Особливості аналізу відхилень по виробничих накладних витрат

Аналіз відхилень по виробничих накладних витрат в цілому проводиться аналогічно розглянутому в попередніх статтях аналізу відхилень по прямих матеріальних і трудових витрат. Природно, він має і свої особливості, особливо в частині постійних виробничих витрат. Оскільки мова у нас піде тільки про виробничі накладні витрати, з метою спрощення ми будемо опускати прикметник "виробничі".

Аналіз відхилень по накладних витрат передбачає використання як жорсткої, так і гнучкою кошторису (бюджету). Жорстка кошторис, заснована на конкретному, заздалегідь визначеному обсязі виробництва, застосовується для розрахунку нормативних ставок розподілу накладних витрат. Гнучкий бюджет дозволяє враховувати різні рівні ділової активності. Метою обох кошторисів є контроль над накладними витратами підприємства, який здійснюється шляхом обмеження фактичних витрат рамками прийнятої кошторису. При цьому максимальний рівень витрат встановлюється гнучким бюджетом.

У міру зміни обсягів продукції, що випускається в межах нормального рівня ділової активності постійні витрати не змінюються в цілому, але змінюються в розрахунку на одиницю продукції. Чим більше обсяг продукції, що випускається, тим менше виявляються постійні витрати на одиницю продукції. З іншого боку, змінні витрати зростають пропорційно збільшенню обсягів випуску, але залишаються незмінними в розрахунку на одиницю продукції. Такі властивості змінних і постійних накладних витрат дуже важливо враховувати при розрахунку і аналізі відхилень.

Змінні накладні витрати для будь-якого обсягу ділової активності розраховуються і контролюються за допомогою гнучкої кошторису. Закладені в гнучкою кошторисі, вони відповідають змінним накладних витрат, віднесених на продукцію. Відхилення по змінним накладним видатках є результатом зіставлення даних витрат і фактичних змінних накладних витрат.

Постійні накладні витрати можуть бути повністю віднесені на замовлення і види продукції тільки в тому випадку, якщо вони розподіляються на обсяг виробництва (виходячи з якого і розраховувалася ставка їх розподілу).

Іншими словами, якщо база, виражена в одиницях обсягу виробництва, встановлена ​​для розрахунку ставки розподілу, збігається з фактичним обсягом виробництва, то величина кошторисних постійних накладних витрат і постійних накладних витрат, розподілених на продукцію, буде однаковою. На практиці подібна ситуація трапляється досить рідко, оскільки розподіл накладних витрат базується на прогнозах діяльності на наступний період.

В системі калькулювання собівартості за змінними витратами (директ-костинг) постійні накладні витрати не розподіляються на продукцію, а розглядаються як витрати періоду. У цьому випадку фактичні постійні накладні витрати порівнюються з кошторисними витратами. Будь-які відмінності, які можуть виникнути між кошторисними і фактичними накладними витратами, стають частиною відхилень за змінними витратами.

Розглянемо методику аналізу відхилень по виробничих накладних витрат на основі даних прикладу, наведеного в попередніх розділах. Перш за все, зробимо деякі додаткові розрахунки.

По-перше, визначимо обсяг виробництва в машино-годинах і представимо дані в табличній формі (табл. 14.5).

Таблиця 14.5

Розрахунок обсягу виробництва, машино-годину

показники

За період

Самотній обсяг виробництва (1000 од. × 5 машино-годину)

5000

Обсяг виробництва за гнучким бюджету (нормативну кількість годин, необхідне для забезпечення фактичного обсягу виробництва) (900 од. × 5 машино-годину)

4500

Фактичний обсяг виробництва (див. Табл. 14.2)

4950

Розрахуємо нормативні ставки розподілу накладних витрат. Для цього використовується співвідношення, де в чисельнику стоять кошторисні накладні витрати, а в знаменнику - кошторисний обсяг виробництва в машино-годинах. Отримані результати представлені в табл. 14.6.

Таблиця 14.6

Розрахунок нормативних ставок розподілу накладних витрат

показники

значення

Нормативна ставка розподілу змінних виробничих накладних витрат (270 000 ден. Од .: 5000 машино-годину)

54

Нормативна ставка розподілу постійних виробничих накладних витрат (540 000 грош. Од .: 5000 машино-годину)

10

Нормативна ставка розподілу сукупних виробничих накладних витрат (810 000 грош. Од .: 5000 машино-годину)

162

Тепер віднесемо кошторисні та фактичні накладні витрати, а також обсяг виробництва за гнучкою кошторисі і фактичний обсяг виробництва (в машино-годину) на реалізовану продукцію (850 од.). Це робиться для цілей подальшого (в наступному розділі) узгодження кошторисної і фактичної прибутку. Дані по розподілу накладних витрат представлені в табл. 14.7.

Таблиця 14.7

Розподіл накладних витрат на реалізовану продукцію

показники

значення

Кошторисні змінні виробничі накладні витрати

(270 000 ден. Од .: 900 од. × 850 од.), Ден. од.

255 000

Кошторисні постійні виробничі накладні витрати

(540 000 грош. Од .: 900 од. × 850 од.), Ден. од.

510 000

Сукупні кошторисні виробничі накладні витрати, ден. од.

765 000

Фактичні змінні виробничі накладні витрати

(261 000 грош. Од .: 900 од. × 850 од.), Ден. од.

246 500

Фактичні постійні виробничі накладні витрати

(553 500 ден. Од .: 900 од. × 850 од.), Ден. од.

522 750

Фактичні сукупні виробничі накладні витрати, ден. од.

769 250

Обсяг виробництва за гнучкою кошторисі

(4500 машино-годину: 900 од. × 850 од.), Машино-годину

4250

Фактичний обсяг виробництва

(4950 машино-годину: 900 од. × 850 од.), Машино-годину

4675

 
<<   ЗМІСТ   >>