Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Управлінський облік

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аналіз відхилень за прямими матеріальними витратами

Фактичні матеріальні витрати можуть відрізнятися від нормативних з причин:

  • - Відхилень за ціною;
  • - Відхилень по витраті матеріалів;
  • - Наявності виробничого браку і (або) заміни матеріалів.

Розрахунок і аналіз відхилень за ціною на матеріали

Відхилення за ціною на матеріали відображають різницю між сумою, що була фактично сплачена за певну кількість матеріалу, і сумою, яку передбачалося заплатити за ту ж кількість відповідно до встановлених нормативів. З урахуванням того, що між закупівлею матеріалів і їх використанням у виробництві може проходити той чи інший час, виникає питання про вибір моменту обчислення відхилень за ціною на матеріали.

Звісно ж, що розрахунок в момент придбання є кращим, ніж розрахунок за потреби, оскільки, чим раніше надійде інформація щодо відхилень за ціною на матеріали, тим вище ймовірність здійснення належних коригувальних впливів. Застаріла інформація може виявитися або зовсім марною, або, якщо коригуючий вплив все ще можливо, затримка може коштувати підприємству чималих грошей. Наприклад, при прийнятті рішення про отримання знижки на оптові закупівлі матеріалів.

Якщо відхилення за ціною на матеріали обчислюється в момент закупівлі, то під фактичною кількістю матеріалів (на яке множиться різниця між фактичною і нормативної ціною) розуміється фактична кількість саме закуплених (а не використаних) матеріалів. Тому загальне відхилення за прямими матеріальними витратами за аналізований звітний період не обов'язково є сумою відхилень за ціною на матеріали і відхилень по їх використанню. З іншого боку, при застосуванні альтернативного способу розрахунку відхилень за ціною на матеріали (в момент їх відпустки в виробництво) усувається відмінність між кількістю закуплених і використаних матеріалів.

Продовжимо приклад, використовуючи інформацію, представлену в табл. 14.1-14.4.

Розрахунок відхилень будемо виробляти за ціною на матеріали в момент придбання. Для спрощення розрахунків також припустимо, що кількість придбаних за період матеріалів дорівнює кількості використаних матеріалів за той же період. Тоді величина відхилень за ціною на матеріали може бути підрахована таким чином:

де - фактична ціна; - Нормативна ціна; - Фактична кількість закуплених матеріалів.

Використовуючи дану формулу, визначимо, що відхилення за матеріалом А склала 8000 ден. од. ((22 ден. Од / кг - - 20 ден. Од / кг) × 4000 кг), а за матеріалом Б - 7800 ден. од. ((27 ден. Од / кг - 30 ден. Од / кг) × 2600 кг).

Відхилення за ціною на матеріал А в 8000 ден. од. є несприятливим, оскільки даний матеріал був куплений за вищою ціною, ніж передбачалося раніше. У той же час відхилення за ціною на матеріал Б, яке становило 7800 ден. од., вважається сприятливим внаслідок того, що фактична ціна придбання виявилася нижче, ніж закладена в кошторис. У підсумку ми отримуємо несприятливий відхилення за ціною на матеріали в 200 ден. од. (8000 - 7800).

Сприятливі відхилення за ціною на матеріали виникають при закупівлі за ціною нижче нормативної. Однак слід зазначити, що придбання (в цілях економії) матеріалів низької якості цілком може привести до несприятливого відхилення по використанню матеріалів.

Несприятливі відхилення за ціною на матеріали можуть мати місце внаслідок неточно встановленої нормативної ціни, завищеною закупівельної ціни, інфляції, придбання матеріалів іншої якості, надмірних транспортних витрат і т.д. Якщо відхилення за ціною на матеріали регулярно стають несприятливими, даний факт необхідно враховувати при ціноутворенні на базі витрат. Це сигнал до того, що витрати вже не відображають поточного рівня цін. При цьому аналіз відхилень дозволяє скорегувати ціни до їх фактичного рівня.

Для більш детального аналізу традиційно застосовуються відхилення за цінами на матеріали можна поділити на відхилення оцінки та відхилення планування. Відхилення оцінки порівнюють здатності керівника відділу постачання реагувати на ситуацію, що в момент закупівлі матеріалів ситуацію на ринку, а відхилення планування дозволяють визначити, наскільки точно були розроблені закладені в кошторис ціни.

Відхилення оцінки обчислюються в зв'язку з тим, що звичайні відхилення за ціною на матеріали цілком прийнятні для загального контролю витрат, але не дуже ефективні для оцінки діяльності відділу постачання, оскільки ціни складаються в основному на ринку незалежно від повноважень керівника цього підрозділу.

Виявляємо відхилення, розраховане як результат порівняння безпосередньо сплаченої (фактичної) ціни не з нормативної, а з ринковою ціною на момент закупівлі. Сприятливе відхилення буде вказувати на ефективність роботи відділу постачання, яке може досягатися, наприклад, оптовими закупівлями з метою отримання цінових знижок і ін. В очікуванні стрибка цін підприємство може замовляти матеріали в кількостях, які перевищують потреби нормального виробничого процесу. Наскільки вірним виявилося подібне рішення, можна потім оцінити шляхом підрахунку різниці між попередніми значеннями цін і цінами, які реально склалися в звітному періоді.

Відхилення планування розраховуються за допомогою зіставлення ринкової (а не фактичної) і нормативної ціни. Такі відхилення використовуються для перевірки прогнозів і стандартів, сприяють визначенню того, чи потребують, і, якщо так, то в якій мірі, існуючі плани в коригуванні під впливом тенденцій в зміні цін на матеріали. Наприклад, чи слід підвищити відпускні ціни на готову продукцію або змінити технологічний процес в частині використання матеріалів.

Відхилення планування можуть бути проаналізовані більш детально, виходячи з можливої ​​реакції керівництва на отриману інформацію. Їх можна умовно розділити па три групи.

Першу представляють повністю неконтрольовані відхилення, на які керівництво не має можливості вплинути, і єдиною відповіддю на появу таких відхилень буде зміна планів діяльності підприємства. Як приклад можна привести прийняття в країні законодавчого акту, що тягне за собою вихід підприємства з однією з його сфер діяльності.

Друга група відхилень - це ті, на які керівництво здатне зробити деякий коригувальний вплив, навіть якщо їх походження лежить поза сферою його впливу. Так, хоча невелике підприємство і не може вплинути на світові ціни на ринку сировини, воно може уникнути багатьох негативних наслідків шляхом збільшення складських запасів в короткостроковому періоді.

Третя група - це відхилення, що знаходяться під контролем конкретного керівника. Такі відхилення можуть відображати як результат спочатку некоректних прогнозів, так і очікувані зміни.

Результатом такого більш детального аналізу є уявлення про дії підприємства в умовах невизначеної ситуації на ринку, особливо, якщо для цілей зіставлення відхилення підраховуються за самі вдалі і невдалі періоди. Відхилення аналізуються як на предмет помилок на ранніх стадіях планування, так і помилок виконання плану. Це допомагає прийняти управлінські рішення, необхідні для підвищення ефективності діяльності підприємства. Проте слід зазначити, що навіть такий поглиблений аналіз відхилень відображає тільки частину відповідальності відділу постачання. Так, наприклад, сприятливі відхилення за ціною на матеріали можуть бути пов'язані при оптових закупівлях матеріалів зі збільшенням витрат з їх зберігання. Несприятливі ж відхилення за ціною на транспортування матеріалів можуть виникати внаслідок додаткових витрат за строковими замовленнях.

 
<<   ЗМІСТ   >>