Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Управлінський облік

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПОПРОЦЕСНИЙ (ПОПЕРЕДІЛЬНИЙ) МЕТОД ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ

В результаті освоєння даної теми студент повинен:

знати

 • - Особливості та сферу застосування попроцессного (попередільного) методу обліку витрат і калькулювання собівартості;
 • - Поняття умовного об'єму виробництва і умовно готової продукції;

вміти

 • - Обчислювати умовний обсяг виробництва, розподіляти витрати між готовою продукцією і незавершеним виробництвом на кінець періоду, калькулювати собівартість одиниці продукції відповідно до способами середньої собівартості і ФІФО;
 • - Вести бухгалтерські записи при попроцессном (попередельном) методі;

володіти

- Навичками практичного застосування попроцессного (попередільного) методу обліку витрат і калькулювання собівартості.

Загальна характеристика попроцессного (попередільного) методу

Особливості та сфера застосування методу

Попроцессний метод (process-costing) є одним з основних методів калькулювання собівартості в управлінському обліку. У ньому об'єднані вітчизняні простий (попроцессний) і попередільний методи. Управлінський облік не передбачає істотних відмінностей між вмістом термінів "процес" і "переділ". Даний метод використовується, коли виробництво продукції складається з послідовності безперервних або повторюваних операцій і процесів, а собівартість продукції визначається на кожній стадії виробництва, операції або процесу.

Попроцессного калькулювання, як правило, застосовується в тих галузях промисловості, які виробляють, однорідну продукцію, таку як мука, цемент, шурупи, гайки, фармацевтичні продукти і т.п. Собівартість кожної окремо взятої з маси інших одиниці продукції буде ідентичною собівартості решти одиниць продукції. Під цю категорію підпадають багато простих процеси. Наприклад, це операції зі змішування двох або більше вихідних матеріалів для отримання іншого виду продукції: один літр фарби не відрізняється від іншого літра фарби, отриманого в результаті одного і того ж процесу. Крім того, розглядається метод використовується для операцій по збірці, за допомогою яких виробляють автомобілі, електроприлади і т.д.

Попроцессного калькулювання застосовується також у випадках, коли готовий продукт одного процесу стає напівфабрикатом для іншого процесу. Як приклад можна привести молочну промисловість, де технологічний процес передбачає поділ молока на вершки, які в подальшому можуть бути перероблені в масло, і знежирене молоко, з якого також може бути проведений цілий ряд продуктів. Даний метод прийнятний і при комплексному виробництві різних видів продукції, що складається з одного і більше процесів.

Попроцессний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції має багато спільного з іншим основним методом управлінського обліку - позамовний. Правда, між ними існує і багато відмінностей.

Загальні риси попроцессного і позаказного методів полягають в наступному. По-перше, обом системам властиві одні і ті ж базові принципи: віднесення матеріальних, трудових і накладних витрат на продукцію, застосування різних способів розрахунку собівартості одиниці продукції і підготовка інформації, необхідної для планування, контролю та прийняття рішень. По-друге, і попроцессная, і позаказная системи використовують, як правило, одні і ті ж основні виробничі рахунки ( "Загальновиробничі витрати", "Матеріали", "Незавершене виробництво", "Готова продукція" та ін.). І, по-третє, потоки витрат, що проходять через рахунки, як правило, збігаються в обох системах.

Відмінності між попроцессном і позамовний методами виникають з наступних причин. Попроцессного калькулювання передбачає більш-менш безперервний випуск ідентичної продукції, що виключає необхідність ідентифікації матеріальних, трудових і накладних витрат з конкретним замовленням (як це робиться в позамовному методі). Кожне замовлення є одним з багатьох. Таким чином, при попроцессном калькулюванні збираються не витрати замовлень, а витрати цехів, які відносяться на всі одиниці, що проходять через цех за певний період часу. При позамовному ж методі одночасно (за період) виконується багато замовлень, кожен з яких має свої особливості.

Як уже зазначалося, попроцессний метод калькулювання використовує в цілому ті ж облікові процедури, що і позаказная система: планування і контроль виробничого процесу в цілому і планування і контроль даних про собівартість продукції по окремих фаз виробництва. Попроцессного калькулювання в тій чи іншій формі передбачає:

 • - Планування виробництва в цілому і в розрізі потоків витрат;
 • - Розрахунок обсягу виробництва за певний період, в тому числі по процесам і операціям;
 • - Збір і розподіл витрат;
 • - Калькулювання собівартості на періодичній основі;
 • - Ведення калькуляційних рахунків, журналів, книг та інших облікових регістрів, які формують структуру обліку і її зв'язок з системою калькулювання.
 
<<   ЗМІСТ   >>