Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Управлінський облік

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Перерозподіл непрямих витрат методом повторного розподілу

Розподіл витрат складу і ремонтного цеху методом повторного розподілу відбувається на основі тих же баз розподілу, що і по прямому і покрокового методам.

Витрати складу розподіляються на базі вартості виданих матеріалів в пропорції:

30 000: 20 000: 5000 = 6: 4: 1.

Витрати ремонтного цеху розподіляються по вартості обладнання в пропорції:

80 000: 40 000: 40 000 = 2: 1: 1.

Результати повторного розподілу витрат обслуговуючих підрозділів даним методом представлені в табл. 3.5.

Таблиця 3.5

Розподіл непрямих витрат методом повторного розподілу, ден. од.

Статті витрат

всього

виробничі підрозділи

обслуговуючі підрозділи

А

Б

склад (С)

ремонтний цех (Р)

Загальні витрати обслуговуючих підрозділів

14 640

-

-

8120

6520

1-е розподіл (С) 6: 4: 1 Витрати після розподілу

4429

2953

(8120)

738

4429

2953

-

7258

1-е розподіл (Р) 2: 1: 1 Витрати після розподілу

3629

1815

1814

(7258)

8058

4768

1814

-

2-е розподіл (С) 6: 4: 1 Витрати після розподілу

989

660

(1814)

165

9047

5428

-

165

2-е розподіл (Р) 2: 1: 1 Витрати після розподілу

83

41

41

(165)

9130

5469

41

-

3-е розподіл (С) 6: 4: 1 Витрати після розподілу

23

15

(41)

4

9153

5484

-

4

3-е розподіл (Р) 2: 1: 1 Витрати після розподілу

2

1

1

(4)

9155

5485

1

-

4-е розподіл (С) Закриття

1

-

(1)

-

Разом

12 084

9156

5485

Перерозподіл непрямих витрат за допомогою системи лінійних рівнянь

При використанні даного методу складають систему рівнянь. Для цього нам потрібно висловити сукупні витрати складу і ремонтного цеху.

Сукупні витрати складу дорівнюватимуть власним витратам і витратам, доданим після розподілу витрат ремонтного цеху. Аналогічно, сукупні витрати ремонтного цеху дорівнюватимуть власним витратам і частини витрат складу, розподіленим на нього.

Витрати складу розподіляються між підрозділами А, Б і ремонтним цехом в пропорції:

30 000: 20 000: 5000 = 6: 4: 1.

На ремонтний цех припадає 1/11 витрат складу.

Витрати ремонтного цеху розподіляються між підрозділами А, Б і складом в пропорції:

80 000: 40 000: 40 000 = 2: 1: 1.

На склад доводиться 1/4 витрат ремонтного цеху.

Якщо сукупні витрати складу висловити через х, а сукупні витрати ремонтного цеху через у, то ми отримаємо наступні рівняння:

x : = 8120 + у / 4 ; (1)

у = 6520 + x / 11. (2)

Множимо рівняння (1) на 4 і перетворимо його:

4 х -у = 32 480.

Множимо рівняння (2) на 11 і перетворимо його:

11 y - x = 71 720.

Підставляємо рівняння (1) в рівняння (2) і вирішуємо систему:

  • 11 × (4 x - 32 480) - x = 71 720;
  • 43 x = 429 000;

x = 9977;

4 × 9977 -у- 32 480;

у = 7428.

Остаточний розподіл витрат обслуговуючих підрозділів за методом системи рівнянь представлено в табл. 3.6.

Таблиця 3.6

Розподіл непрямих витрат за методом системи рівнянь, ден. од.

показники

всього

виробничі підрозділи

обслуговуючі підрозділи

А

Б

склад

ремонтний цех

Витрати обслуговуючих підрозділів

14 640

8120

6520

Розподіл сукупних витрат складу ( x ) 6: 4: 1

5442

3628

(9977)

907

Розподіл сукупних витрат ремонтного цеху ( у) 2: 1: 1

3714

1857

1857

(7428)

Разом

14 640

9156

5485

-

-

Порівняємо остаточні результати розподілу непрямих витрат, отримані при використанні всіх трьох методів (табл. 3.7).

Таблиця 3.7

Результати розподілу непрямих витрат різними методами, ден. од.

розподілено

підрозділ А

підрозділ Б

всього

прямий метод

9219

5421

14 640

покроковий

метод

9268

5372

14 640

Метод розподілу взаємних послуг

9156

5485

14 641

-кінець прімера-

 
<<   ЗМІСТ   >>