Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Управлінський облік

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Вторинне розподіл (перерозподіл) непрямих витрат

Виробничі та обслуговуючі (допоміжні) підрозділу. Найбільш часто застосовується поділ підприємства на структурні підрозділи в залежності від виконуваних ними функцій. Такі підрозділи можна класифікувати за двома основними групами: виробничі та обслуговуючі (допоміжні).

Виробничі підрозділи включають відділи і групи, які здійснюють основну діяльність даної організації. Як приклад подібних підрозділів можна привести такі виробничі цехи, як монтажний, складальний, механічний і т.п. Обслуговуючі підрозділи, навпаки, не зайняті безпосередньо в основній діяльності, вони здійснюють допоміжне обслуговування, необхідне для полегшення основного виробничого процесу. Прикладом таких обслуговуючих підрозділів можуть бути склади, ремонтні служби і т.п.

Незважаючи на те, що обслуговують підрозділи не зайняті безпосередньо в основному виробництві, їх витрати розглядаються, як правило, як частина витрат на виробництво кінцевого продукту або послуги. Вони включають також прямі матеріальні і трудові витрати. Перерозподіл непрямих витрат обслуговуючих підрозділів здійснюється лише після того, як буде зроблено їх первинне віднесення і розподіл по центрам витрат. Відправним пунктом для вторинного розподілу є загальна сума накладних витрат підрозділів, розрахована при їх первинному розподілі.

Існує кілька основних правил, яких необхідно дотримуватися при розподілі витрат обслуговуючих підрозділів. Дані правила стосуються:

  • 1) вибору підходящої бази розподілу;
  • 2) розподілу витрат на взаємні послуги між обслуговуючими підрозділами;
  • 3) розподілу витрат відповідно до їх поведінкою по відношенню до змін обсягу виробництва;
  • 4) прийняття рішення з приводу розподілу кошторисних або фактичних витрат.

Вибір бази розподілу. Вторинне розподіл (перерозподіл), так само як і первинний розподіл накладних витрат, вимагає вибору прийнятною бази. Можна виділити наступні принципи, на основі яких здійснюється вибір бази вторинного розподілу. По-перше, застосовується той же самий критерій, що і для первинного розподілу, - споживання як таке, іншими словами, споживання послуг, наданих обслуговуючими підрозділами виробничим підрозділам. По-друге, враховується здатність або можливість споживають ці послуги підрозділів отримувати прибуток після того, як вони зробили зазначені витрати.

База розподілу витрат обслуговуючих підрозділів може включати години роботи, кількість співробітників, кількість замовлень, розміри площ і інші критерії. Після того як вибір зроблений, база розподілу, як правило, залишається незмінною протягом досить тривалого періоду часу. Дане рішення є важливою частиною облікової політики компанії.

За відсутності підходящої бази розподілу на основі споживання витрати можуть показувати "вартість ділової активності", що базується на обсязі виробництва споживають підрозділів.

Розподіл витрат на взаємні послуги обслуговуючих підрозділів. Як вже зазначалося, витрати обслуговуючих підрозділів переносяться на інші підрозділи на основі обсягу споживання цих послуг. Однак багато обслуговуючі підрозділи надають послуги нс тільки виробничим підрозділам, але також і один одному. Їдальня, наприклад, забезпечує харчуванням всіх співробітників, включаючи тих, хто працює в інших обслуговуючих підрозділах. У свою чергу їдальня користується послугами бухгалтерії і відділу кадрів. Послуги, що надаються обслуговуючими підрозділами один одному, називаються взаємними послугами. У зв'язку з цим необхідно прийняти рішення з приводу того, чи слід враховувати такі послуги при вторинному розподілі.

На практиці до процесу перерозподілу непрямих витрат обслуговуючих виробництв існує два основних підходи.

По одному з них не враховуються послуги, що надаються обслуговуючими підрозділами один одному. Такий підхід дозволяє уникнути великого обсягу лічильної роботи. Другий підхід бере до уваги той факт, що деякі обслуговуючі підрозділи отримують прибуток від споживання послуг інших обслуговуючих підрозділів. Оскільки витрати обслуговуючого підрозділу розподіляються на основі обсягу споживання іншими підрозділами, витрати слід переносити послідовно, в порядку зменшення обсягу послуг, що надаються.

Розподіл витрат в залежності від їх поведінки по відношенню до змін обсягу виробництва. Не існує жодної статті витрат, яка в тій чи іншій ступені не може бути надана в залежності від зміни обсягу виробництва. Однак ступінь такої залежності може відрізнятися. Тому вважається, що всі непрямі витрати можна розділити на змінні і постійні складові. І якщо ставка змінних витрат, яка припадає на одиницю продукції, незмінна і не залежить від обсягу випуску, то ставка постійних витрат на одиницю продукції, навпаки, залежить від того, скільки одиниць було випущено, оскільки загальна сума цих витрат незмінна. Такий поділ непрямих витрат на дві категорії зумовлює і два різних підходи до їх розподілу.

До змінних накладних витрат можна віднести допоміжні матеріали, паливо і енергію для технологічних потреб, пар, воду, стиснене повітря і т.п., до постійних - витрати на канцелярське приладдя, опалення та освітлення, воду для цілей прибирання та гігієни, заробітну плату адміністративного персоналу, амортизацію, різні грошові витрати (відрядження, податки, поштово-телеграфні і т.п.), легковий транспорт і т.п.

Рішення з приводу розподілу фактичних або кошторисних витрат. У багатьох випадках (особливо в цілях контролю) доцільно розподіляти кошторисні витрати. Причина полягає в тому, що фактичні витрати в чому залежать від ефективності роботи керівників обслуговуючих підрозділів. Недостатній контроль з боку керівника може бути прихований при розподілі фактичних витрат серед інших підрозділів. У той же час будь-які відхилення кошторисних витрат від фактичних (як позитивні, так і негативні) дозволяють в належній мірі контролювати роботу підрозділу і аналізувати причини відхилень. У свою чергу керівники виробничих підрозділів зможуть вчасно відреагувати, якщо на їх підрозділи будуть віднесені витрати, пов'язані з помилками роботи допоміжних служб.

 
<<   ЗМІСТ   >>