Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Управлінський облік

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Управлінський облік - Воронова О. Ю.

У підручнику описано основні методи управлінського обліку в умовах ринкової економіки. Приділено увагу як традиційних, так і нових методів обліку витрат н калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг). Розглянуто також особливості управлінського обліку в міжорганізаційних відношеннях і управлінський облік як соціальна та інституційна практика.

Для студентів економічних вузів, викладачів та практичних працівників в галузі бухгалтерського обліку, аудиторів, фінансових і податкових експертів, аналітиків, економістів, менеджерів.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


ПЕРЕДМОВАВСТУП СУТНІСТЬ І ПРИЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ Управлінський облік в Росії Порівняльна характеристика управлінського та фінансового обліку Взаємозв'язок управлінського і фінансового обліку Управлінський облік як інформаційна система КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ Поняття витрат, витрат, витрат Класифікація витрат для калькулювання собівартості продукції і визначення фінансових результатів Класифікація витрат для прийняття управлінських рішень Класифікація витрат для здійснення планування і контролю Зв'язок обліку витрат з калькулюванням собівартості продукції (робіт, послуг) РОЗПОДІЛ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ Первинне розподіл непрямих витрат Вторинне розподіл (перерозподіл) непрямих витрат Методи розподілу витрат обслуговуючих підрозділів Загальна характеристика методів розподілу витрат обслуговуючих підрозділів Ілюстрація первинного розподілу Первинне розподіл непрямих витрат Перерозподіл непрямих витрат (прямий метод) Перерозподіл непрямих витрат покроковим методом Перерозподіл непрямих витрат методом повторного розподілу Перерозподіл непрямих витрат за допомогою системи лінійних рівнянь Віднесення непрямих витрат на замовлення і види продукції Розрахунок ставок розподілу накладних витрат на основі обраної бази розподілу Використання фактичних або нормативних ставок розподілу накладних витрат Общезаводские, цехові ставки і ставки для центрів витрат Включення постійних накладних витрат в собівартість продукції або їх списання на собівартість продажів ЗАМОВНИЙ МЕТОД ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ Загальна характеристика позамовного методу Особливості та сфера застосування позамовного методу Планування виробництва в цілому та в розрізі потоків витрат Складання картки реєстрації витрат на замовлення Формування виробничого графіка Підготовка звітів про собівартість замовлення Облікові регістри Матеріальні витрати Трудові витрати Виробничі накладні витрати Переваги та обмеження позаказного калькулювання собівартості ПОПРОЦЕСНИЙ (ПОПЕРЕДІЛЬНИЙ) МЕТОД ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ Загальна характеристика попроцессного (попередільного) методу Особливості та сфера застосування методу Планування виробництва Розрахунок обсягу виробництва Збір і розподіл витрат Звіт про собівартість продукції Облікові регістри Застосування методу середньої собівартості Застосування методу ФІФО Загальна характеристика методу ФІФО і його основні відмінності від методу середньої вартості Додані одиниці продукціїЗбільшення собівартості продукції при колишньому її кількості Складання звіту методом середньої вартості Нормативні та наднормативні втрати і доходиВтрати, які виявляються в кінці виробничого процесуВтрати, які виявляються в процесі виробництва (варіант I) Переваги та обмеження попроцессного калькулювання РОЗПОДІЛ ВИТРАТ КОМПЛЕКСНИХ ВИРОБНИЦТВ Загальна характеристика комплексних виробництв Облік побічних продуктівВідмінності між методами Облік спільно вироблених (комплексних) продуктівМетод постійної частки валового прибуткуМетод вагових факторів (метод середньої зваженої) Особливості розподілу комплексних витрат при декількох точках поділу Аналіз розподілу комплексних витрат для цілей планування і прийняття рішень ЗМІШАНІ МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ Пооперационное калькулювання Основні положення системи управління "точно в термін" Система "точно в строк" і управління матеріально-виробничими запасами Вплив системи "точно в строк" на облік і контроль витрат Особливості бухгалтерського обліку при калькулюванні собівартості методом зворотного списання Ілюстрація облікових записів при калькулюванні собівартості методом зворотного списання Переваги та обмеження системи калькулювання собівартості методом зворотного списання ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ДИНАМІКИ ВИТРАТ І ЗМІН ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА Основні підходи до аналізу динаміки витрат і змін обсягу виробництва Постійні витрати Змінні витрати Змішані витрати МЕТОДИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ЗА ПОВНИМИ І ЗМІННИМИ ВИТРАТАМИ Сутність і обмеження методу калькулювання собівартості за повними витратами Поняття методів калькулювання скороченою собівартості Підходи до оцінки виробничих запасів Визначення розміру прибутку і особливості складання маржинального звіту про прибутки і збитки Напрямки використання методу калькулювання собівартості за змінними витратами Переваги та обмеження методу калькулювання собівартості за змінними витратами Особливості формування неповної собівартості в російській обліковій практиці АНАЛІЗ СПІВВІДНОШЕННЯ "ВИТРАТИ - ОБСЯГ - ПРИБУТОК"Маржинальний звіт про прибутки і збитки Кількісний та вартісної підходи Аналіз при випуску одного виду продукції Аналіз при випуску декількох видів продукції Графічний підхід Графіки "прибуток - обсяг продажів"Аналіз при випуску одного виду продукціїАналіз при випуску декількох видів продукції Графіки "витрати - обсяг - прибуток" Додаткові концепції Маржа безпеки Структура витрат Вплив зміни обсягів продажів на прибуток Прийняття рішень, пов'язаних з витратами і доходами Основні допущення аналізу співвідношення "витрати - обсяг - прибуток" ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИТРАТИ І ДОХОДИ ДЛЯ УХВАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Прийняття чи неприйняття спеціального замовлення Збереження або припинення виробництва Заміна обладнання Товарна номенклатура Продаж продукту в існуючому вигляді або після подальшої обробки Власне виробництво або закупівля ОБЛІК ПРОПУСКНОЇ СПОСОБНОСТИ Основні положення теорії обмежень Показники, які застосовуються в теорії обмежень і в обліку пропускної здатностіДохід від пропускної здатності (Т - throughput)Інвестиції (I - investment)Поточні витрати (ОЕ - operating expense) Ілюстрація застосування концепції теорії обмежень в обліку пропускної здатності Особливості бухгалтерських записів в обліку пропускної здатності Складання звіту про прибутки і збитки Аналітичні процедури в обліку пропускної здатності Особливості прийняття управлінських рішень Основні відмінності обліку пропускної здатності від традиційного обліку ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МЕТОД ОБЛІКУ ВИТРАТ Недоліки традиційних методів обліку витрат Основні положення функціонального методу обліку витрат Складові частини функціонального методу обліку витратНосії ресурсівВиди діяльності та групи витрат за видами діяльностіНосії видів діяльностіОб'єкти співвідношення витрат (cost objects)Прямі витрати Ілюстрація функціонального методу обліку витрат і порівняння з традиційними методами обліку Переваги та обмеження функціонального методу обліку витратОбмеження функціонального методу МЕТОД КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ЗА НОРМАТИВНИМИ ЗАТРАТАМИ "СТАНДАРТ-КОСТ" Загальна характеристика методуВизначення собівартості одиниці продукціїОцінка матеріально-виробничих запасівПідготовка балансу і звіту про прибутки і збиткиФормування політики продажівОперативний контроль і контроль рівня витратКошторисна (бюджетне) плануванняПрогнозуванняПереваги системи "стандарт-кост"Обмеження системи "стандарт-кост" Встановлення нормативів Основні підходи до аналізу відхилень Аналіз відхилень за прямими матеріальними витратамиРозрахунок і аналіз відхилень за ціною на матеріалиРозрахунок і аналіз відхилень по витраті матеріалівВизначення загального відхилення по матеріальним витратамВідповідальність за відхилення з матеріальних витрат Аналіз відхилень за прямими трудовим затратамРозрахунок і аналіз відхилень за ставкою заробітної платиРозрахунок і аналіз відхилень по продуктивності праціВизначення загального відхилення за прямими трудовим затратамВідповідальність за прямі трудові витрати Аналіз відхилень по виробничих накладних витрат Особливості аналізу відхилень по виробничих накладних витрат Аналіз відхилень по виробничих накладних витрат при калькулюванні собівартості за повними витратамиЗагальне відхилення по виробничих накладних витратАналіз відхилень по виробничих накладних витрат із застосуванням двох показниківАналіз відхилень по виробничих накладних витрат із застосуванням чотирьох показників Особливості аналізу відхилень по виробничих накладних витрат при калькулюванні собівартості за змінними витратамиЗагальне відхилення по змінним накладним витратамВідхилення по постійним накладним витратамВідповідальність за виробничі накладні витрати Аналіз відхилень з комерційних витрат і продажу Аналіз відхилень з комерційних витратРозрахунок і аналіз відхилень за змінними комерційних витратРозрахунок і аналіз відхилень за витратами на постійні комерційні витрати Аналіз відхилень з продажуВідхилення за ціною продажуВідхилення за обсягом продажівЗагальне відхилення по продажамВідповідальність за відхилення по продаж Узгодження кошторисної і фактичної прибуткуУзгодження кошторисної і фактичної прибутку при системі калькулювання за повними витратамиУзгодження кошторисної і фактичної прибутку при системі калькулювання за змінними витратамиВідповідальність за валовий прибуток Аналіз комбінаційних відхилень і відхилень за обсягом виробленняРозрахунок відхилення але ціною на матеріалиРозрахунок відхилення по витраті матеріалівРозрахунок загального відхилення по матеріалам Аналіз відхилень за асортиментом і кількістю реалізованої продукціїВідхилення розміру ринкуВідхилення частки ринку Списання та дослідження відхиленьСписання відхиленьДослідження відхилень МЕТОДИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ Загальні підходи до формування системи оцінки діяльності організацій Методи оцінки діяльності організацій в інтересах власників Метод оцінки діяльності організацій з урахуванням інтересів зацікавлених осіб УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В МІЖОРГАНІЗАЦІЙНИХ ВІДНОСИНАХ Міжорганізаційні відносини і їх вплив на управлінський облік Спеціальні управлінські інструменти в міжорганізаційних відносинах Нові облікові практики ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ Управлінський облік в рішенні агентської проблеми корпоративного управління Управлінський облік і інституційне середовище Інституційна стабільність і зміни в управлінському обліку
 
>>