Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Бюджет та бюджетна система

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Основні параметри витрат федерального бюджету

Держава, здійснюючи фінансування тих чи інших секторів економіки, позначає пріоритети свого розвитку на найближчу перспективу.

З метою реалізації Бюджетного послання Президента РФ про бюджетну політику в 2013-2015 рр. Мінфіном Росії був розроблений проект довгострокової бюджетної стратегії на період до 2030 р Вона включає в себе основні параметри бюджетної системи, виявляє довгострокові ризики і встановлює цільові орієнтири, для досягнення яких необхідно мобілізувати бюджетні ресурси в інтересах підвищення конкурентоспроможності російської економіки і адресності соціальної політики.

Інструментом реалізації соціально-економічної політики держави є бюджетна політика. Бюджетна політика формується виходячи з необхідності поліпшення якості життя населення, створення умов для забезпечення позитивних структурних змін в економіці і соціальній сфері, вирішення проблем макроекономічної збалансованості, підвищення ефективності та прозорості управління суспільними фінансами.

Основні напрями бюджетної політики щорічно формулюються в бюджетному посланні Президента РФ. Так, основні завдання бюджетної політики на 2014-2016 рр. сформульовані за наступними напрямками:

 • - Виконання всіх діючих видаткових зобов'язань;
 • - Оптимізація та підвищення ефективності бюджетних витрат;
 • - Забезпечення "ув'язки" бюджетних витрат з конкретними результатами в рамках державних програм;
 • - Збалансованість федерального бюджету навіть в умовах зміни зовнішньоекономічних умов;
 • - Збереження низького рівня боргового навантаження;
 • - Забезпечення прозорості та доступності бюджетної політики.

Вирішальний внесок у реалізацію стратегічних цілей розвитку країни вносить федеральний бюджет. Фінансове забезпечення діяльності держави в стратегічних сферах діяльності і найбільш значущих соціальних гарантій здійснюється за рахунок коштів федерального бюджету.

Мінфіном Росії триває практика розробки проекту федерального бюджету на трирічний період, який дозволяє створити міцну фінансову основу для реалізації цілей і пріоритетів, визначених державою на майбутній період. Ухвалення трирічного бюджету дозволяє забезпечити спадкоємність фінансової політики і безперервність бюджетного процесу.

Основні параметри федерального бюджету істотно впливають на рівень інфляції, динаміку валютного курсу, податкове навантаження та інші умови економічного розвитку. Основні характеристики федерального бюджету визначаються, виходячи з прогнозованого обсягу валового внутрішнього продукту і рівня інфляції. До них відносяться:

 • - Прогнозований загальний обсяг доходів федерального бюджету;
 • - Загальний обсяг витрат федерального бюджету;
 • - Обсяг нафтогазового трансферту;
 • - Нормативна величина Резервного фонду;
 • - Верхня межа державного внутрішнього боргу Російської Федерації;
 • - Верхня межа державного зовнішнього боргу Російської Федерації;
 • - Прогнозований профіцит федерального бюджету.

Динаміка основних показників федерального бюджету представлена ​​в табл. 12.3, звідки видно, що доходи федерального бюджету в реальному вираженні постійно збільшувалися і продовжать зростати. Однак у відносному вираженні доходи в 2008- 2010 рр. в порівнянні з періодом 2005-2007 рр. мають стійку тенденцію до зниження і стабілізуються на рівні 18-19% до ВВП. Витрати федерального бюджету в реальному вираженні також мають стійку тенденцію до зростання. Разом з тим зростання витрат у відносному вираженні в 2009 р не запланований, а до 2010 р передбачено їх скорочення до 18,1% ВВП.

Таблиця 12.3. Основні параметри федерального бюджету 8 2010-2015 рр. (млрд руб.)

показник

2010 р

2011 р

2012 р

2013 р

2014 р

2015 р

1.

Доходи, всього

8305,4

11 367,7

12 682,7

12 865,9

14 063,4

15 615,5

Відсотки до ВВП

18,4

20,8

20,7

19,3

19,0

18,8

2.

нафтогазові доходи

3830,7

5641,8

6408,7

5925,5

6279,3

6933,9

Відсотки до ВВП *

8,5

10,3

10,5

8,9

8,5

8,3

3.

ненафтогазовий доходи

4474,7

5725,9

6274,0

6940,4

7784,1

8681,6

Відсотки до ВВП

9,9

10,5

10,2

10,4

10,5

10,5

4.

Витрати, всього

10117,5

10 925,6

12 817,8

13 387,3

14 207,0

15 626,3

Відсотки до ВВП

22,4

20,0

20,9

20,1

19,2

18,8

в тому числі умовно затверджувані

355,2

781,3

Відсотки до загального обсягу видатків

2,5

5,0

5.

дефіцит

-1812,1

442,1

-135,1

-521,4

-143,6

-10,8

Відсотки до ВВП

-4,0

0,8

-0,2

-0,8

-0,2

-0,01

ненафтогазовий дефіцит

-5642,8

-5199,7

-6543,8

-6446,9

-6422,9

-6944,7

У відсотках до ВВП

-12,5

-9,5

-10,7

-9,7

-8,7

-8,4

До 2015 році передбачається зниження доходів федерального бюджету 18,8% до ВВП. При цьому нафтогазові доходи знижуються на 2,1% до ВВП (з 10,5% до ВВП в 2012 р до 8,4% до ВВП в 2015 р), а ненафтогазовий доходи збільшуються на 0,3% до ВВП (з 10,2% до 10,5% до ВВП).

Зниження прогнозованої надходження нафтогазових доходів у відсотках до ВВП в 2013-2015 рр. по відношенню до 2012 р обумовлено зниженням ціни на нафту марки "Юралс" і оподатковуваних обсягів експорту нафти і нафтопродуктів і обсягів видобутку нафти, а також більш низькими в порівнянні з темпами зростання ВВП темпами зростання курсу долара США по відношенню до рубля і оподатковуваних обсягів видобутку газу природного.

Збільшення ненафтогазових доходів федерального бюджету до ВВП в 2013-2015 рр. по відношенню до 2012 р пов'язано, в основному, з прогнозованим збільшенням надходжень з податку на додану вартість і акцизів. Збільшення податку на додану вартість прогнозується за рахунок щорічного приросту частки нарахованого податку та рівня збирання. Зростання надходження акцизів по підакцизним товарам обумовлений індексацією специфічних ставок акцизів.

У складі витрат федерального бюджету на 2014 і 2015 рр. виділяються умовно затверджувані витрати, що представляють собою "зарезервовану" при затвердженні трирічного бюджету частину витрат.

Динаміка основних показників федерального бюджету представлена ​​на діаграмі, з якої видно, що в період з 2001 по 2008 рр. була чітка тенденція перевищення доходів над видатками бюджету у відсотках до ВВП. У післякризові 2009 і 2010 рр. значне перевищення витрат над доходами призвели до утворення стійкого дефіциту бюджету. На 2013- 2015 рр. бюджет прийнятий, виходячи із запланованого вирівнювання доходів і видатків бюджету в процентному відношенні до ВВП.

Динаміка основних показників федерального бюджету за період з 2001 по 2015 рр., Відсотки до ВВП

Мал. 12.3. Динаміка основних показників федерального бюджету за період з 2001 по 2015 рр., Відсотки до ВВП

БК передбачені єдині для бюджетів бюджетної системи РФ розділи класифікації видатків бюджетів, до яких відносяться:

 • 1) загальнодержавні питання;
 • 2) національна оборона;
 • 3) національна безпека і правоохоронна діяльність;
 • 4) національна економіка;
 • 5) житлово-комунальне господарство;
 • 6) охорона навколишнього середовища;
 • 7) освіту;
 • 8) культура, кінематографія, засоби масової інформації;
 • 9) охорона здоров'я, фізична культура і спорт;
 • 10) соціальна політика;
 • 11) міжбюджетні трансферти.

Виходячи з даних витрат федерального бюджету за основними розділами класифікації видатків бюджетів на період з 2012 по 2015 рр. в структурі витрат федерального бюджету значне місце займають соціальні видатки (близько 30% щорічно), національна оборона (від 15 до 20%), а також національна безпека і правоохоронна діяльність (в середньому 14% щорічно) і національна економіка.

Структура витрат федерального бюджету в 2013 р

Мал. 12.4. Структура витрат федерального бюджету в 2013 р

Бюджетні асигнування на виконання витратних зобов'язань в рамках федерального закону про федеральний бюджет затверджуються не тільки по розділах, підрозділам, цільовим статтям і видам витрат класифікації видатків бюджетів, а й в розрізі відомчої структури витрат федерального бюджету.

Відомча структура видатків бюджету - розподіл бюджетних асигнувань, передбачених законом (рішенням) про бюджет на відповідний фінансовий рік головним розпорядникам бюджетних коштів, по розділах, підрозділам, цільовим статтям і видам витрат бюджетної класифікації РФ, або по головних розпорядниках бюджетних коштів, розділами, підрозділами і (або) цільовим статтям (державним (муніципальним) програмам і непрограммной напрямками діяльності), групам (груп та підгруп) видів витрат класифікації видатків бюджетів.

Дане визначення означає, що в рамках закону про бюджет витрати можуть також класифікуватися за державними програмами. Зазначена норма стала одним з нововведень в рамках переходу до формування програмних бюджетів на всіх рівнях бюджетної системи РФ. Детальніше про це в параграфі 12.8.

 
<<   ЗМІСТ   >>