Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Бюджет та бюджетна система

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Класифікація видатків бюджетів

Класифікація видатків бюджетів являє собою угруповання витрат бюджетів всіх рівнів і відображає спрямування бюджетних коштів на виконання одиницями сектору державного управління і місцевого самоврядування основних функцій, вирішення соціально-економічних завдань.

Структура уніфікованого коду бюджетної класифікації видатків бюджетів представлена ​​в табл. 5.2.

Таблиця 5.2. Структура коду класифікації видатків бюджетів

ГРБС

розділ

підрозділ

цільова стаття

Вид витрат бюджетів

Класифікація операцій сектора державного управління, що відносяться до витрат бюджетів

програм

підпрограма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 • 1. Код класифікації видатків бюджетів складається:
 • 1) з коду головного розпорядника бюджетних коштів;
 • 2) коду розділу, підрозділу, цільової статті і види витрат;
 • 3) коду класифікації операцій сектора державного управління, що відносяться до витрат бюджетів.

Перелік розділів, підрозділів, цільових статей (державних (муніципальних) програм і непрограммной напрямків діяльності), груп (груп і підгруп), видів витрат бюджету затверджується в складі відомчої структури витрат бюджету законом (рішенням) про бюджет.

Класифікація видатків бюджетів містить 14 розділів, що відбивають розподіл фінансів на виконання основних функцій держави. Розділи деталізовані за підрозділами, що конкретизує спрямування бюджетних коштів на виконання функцій держави в межах розділів.

Розділи класифікації видатків бюджетів представлені такими позиціями:

 • 0100 - Загальнодержавні питання;
 • 0200 - Національна оборона;
 • 0300 - Національна безпека і правоохоронна діяльність;
 • 0400 - Національна економіка;
 • 0500 - Житлово-комунальне господарство;
 • 0600 - Охорона навколишнього середовища;
 • 0700 - Освіта;
 • 0800 - Культура, кінематографія;
 • 0900 - Охорона здоров'я;
 • 1000 - Соціальна політика;
 • 1100 - Фізична культура і спорт;
 • 1200 - Засоби масової інформації;
 • 1300 - Обслуговування державного та муніципального боргу;
 • 1400 - Міжбюджетні трансферти загального характеру бюджетам суб'єктів РФ і муніципальних утворень.

Федеральним бюджетом на 2014 року і на плановий період 2015 і 2016 рр. передбачена структура витрат федерального бюджету на 2014 р розділами, підрозділами, цільовим статтям (державними програмами Російської Федерації і непрограммной напрямками діяльності), групам видів витрат класифікації видатків федерального бюджету, яка виглядає наступним чином:

Таблиця 5.3. Структура витрат федерального бюджету на 2014 р розділами, підрозділами, цільовим статтям (державними програмами Російської Федерації і непрограммной напрямками діяльності), групам видів витрат класифікації видатків федерального бюджету

Найменування

розділ

Сума (тис. Руб.)

всього

11 634 323 429,3

загальнодержавні питання

01

916 263 114,7

Національна оборона

02

1 024 684 357,4

Національна безпека і правоохоронна діяльність

03

1 458 751 923,1

Національна економіка

04

2 165 146 839,7

Житлово-комунальне господарство

05

96 984 696,8

Охорона навколишнього середовища

06

54 845 314,0

Освіта

07

569 224 816,1

Культура, кінематографія

08

96 599 430,5

Охорона здоров'я

09

462 518 649,8

Соціальна політика

10

3 533 797 184,9

Фізична культура і спорт

11

79 868 051,5

Засоби масової інформації

12

68 729 074,9

Обслуговування державного та муніципального боргу

13

452 530 275,4

Міжбюджетні трансферти загального характеру бюджетам суб'єктів РФ і муніципальних утворень

14

654 379 700,5

Як видно з таблиці, основну частину витрат федерального бюджету на 2014 р розділах класифікації видатків бюджетів складають витрати по розділу "Соціальна політика", далі йдуть витрати по розділу "Національна економіка".

Розділи і підрозділи класифікації видатків є єдиними і використовуються при складанні, затвердженні та виконанні бюджетів всіх рівнів бюджетної системи РФ. Так, наприклад, розділ 0700 "Освіта" представлений наступними підрозділами:

 • 0701 -Дошкольное освіту;
 • 0702 - Загальна освіта;
 • 0703 - початкова професійна;
 • 0704 - Середня професійна освіта;
 • 0705 - Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації;
 • 0706 - Вища і фундаментальну наукову, професійну освіту;
 • 0707 - Молодіжна політика та оздоровлення дітей;
 • 0708 - Прикладні наукові дослідження в галузі освіти;
 • 0709 - Інші питання в галузі освіти.

Як наочний приклад наведемо структуру витрат федерального бюджету на 2014 р відповідних підрозділів розділу 0700 "Освіта".

Таблиця 5.4. Структура витрат федерального бюджету на 2014 р підрозділів розділу 0700 "Освіта"

Найменування

підрозділ

Сума (тис. Руб.)

Освіта, ВСЬОГО

07

569 224 816,1

Дошкільна освіта

07 01

16 299 818,5

Загальна освіта

07 02

21 431 067,7

Середня професійна освіта

07 04

9 286 353,7

Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації

07 05

7 610 521,4

Вища і фундаментальну наукову, професійну освіту

07 06

482 926 738,5

Таблиця 5.4. закінчення

Найменування

підрозділ

Сума (тис. Руб.)

Молодіжна політика та оздоровлення дітей

07 07

5 182 082,4

Прикладні наукові дослідження в галузі освіти

07 08

14 405 310,7

Інші питання в галузі освіти

07 09

12 082 923,2

На основі представлених даних можна зробити висновок, що ключовим напрямком витрат федерального бюджету на 2014 р по підрозділах розділу "Освіта" є "Вища і фундаментальну наукову, професійну освіту" (близько 80%).

Цільові статті забезпечують прив'язку бюджетних асигнувань до конкретних напрямків діяльності суб'єктів бюджетного планування та учасників бюджетного процесу, в межах підрозділів класифікації видатків бюджетів.

Код цільової статті складається з семи знаків - з 8 по 14 розряди 20-значний код класифікації видатків. При цьому розряди 8-10 визначають код самої цільової статті, розряди з 11-12 - код програми, за допомогою якого здійснена деталізація цільових статей, розряди з 13 по 14 - код підпрограми, що конкретизує при необхідності напрями витрачання коштів в рамках відповідної програми. Наприклад, код цільової статті 02 1 0000 означає приналежність витрат федерального бюджету до державної програми Російської Федерації 02 "Розвиток освіти" на 2013-2020 рр., Підпрограми 1 "Розвиток професійної освіти".

Переліки цільових статей, що застосовуються в бюджетах суб'єктів РФ і місцевих бюджетах, формує відповідний фінансовий орган відповідно до видатковими зобов'язаннями, підлягають виконанню за рахунок коштів відповідних бюджетів. Наприклад, перелік цільових статей, встановлених для федерального бюджету, включає код цільової статті 100 00 00 "Федеральні цільові програми".

За даною цільовою статтею відображаються витрати федерального бюджету на реалізацію федеральних цільових програм (підпрограм) відповідно до затвердженого в установленому порядку переліком, включаючи науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, бюджетні інвестиції та інші заходи. Код зазначеної цільової статті включає програмний зріз - 4 знаки, в тому числі 4 і 5 знаки - код федеральної цільової програми. наприклад:

 • 1000200 - Федеральна цільова програма "Культура Росії (2012-2018 роки)"
 • 1000600 - Федеральна цільова програма "Російська мова" на 2011-2015 роки
 • 1001200 - Федеральна цільова програма "Розвиток водогосподарського комплексу Російської Федерації в 2012- 2020 роках".

Програмний зріз цільових статей, призначених для відображення витрат на забезпечення публічних нормативних зобов'язань, застосовується такий спосіб:

 • - Код програми (4,5 знаки семизначного коду цільової статті) відображає приналежність витрат до відповідного закону, іншого нормативно-правового акта, який встановлює виплату;
 • - Код підпрограми (6, 7 знаки семизначного коду цільової статті) конкретизує види виплат в рамках закодованого на рівні програми закону, інших нормативно-правових актів.

Публічними нормативними зобов'язаннями є, наприклад, щомісячні доплати до пенсій окремим категоріям пенсіонерів, державні наукові стипендії молодим вченим Росії, премії Уряду РФ в галузі культури і освіти та ін.

Останні три знаки коду бюджетної класифікації видатків бюджету складаються з коду класифікації операцій сектора державного управління, що відносяться до витрат бюджетів.

Єдиними для бюджетів бюджетної системи РФ статтями операцій сектора державного управління за групою 200 "Витрати" є:

 • 210 - оплата праці та нарахування на виплати з оплати праці;
 • 220 - оплата робіт, послуг;
 • 230 - обслуговування державного (муніципального) боргу;
 • 240 - безоплатні перерахування організаціям;
 • 250 - безоплатні перерахування бюджетам;
 • 260 - соціальне забезпечення;
 • 290 - інші витрати.
 
<<   ЗМІСТ   >>