Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Методика перевірки основних елементів оподаткування

Сукупність комплексів робіт економічного суб'єкта, які необхідно перевірити при проведенні загального аудиту, можна розділити на дві групи. Перша включає установчі та інші загальні документи, господарські договори економічного суб'єкта, облікову політику з метою ведення бухгалтерського обліку та оподаткування, звітність економічного суб'єкта, систему внутрішнього контролю; друга - комплекси по всіх розділах і рахунках бухгалтерського обліку. На підставі методики проведення загального аудиту розробляється методика проведення аудиту оподаткування.

Методика аудиту оподаткування - це перелік способів практичних дій, здійснюваних аудиторськими організаціями та індивідуальними аудиторами в процесі аудиту оподаткування.

Метою методики аудиту оподаткування є уявлення керівництва щодо практичного застосування основних принципів і стандартів аудиту на базі конкретного робочого матеріалу в області аудиту оподаткування.

Методика є внутрішнім документом аудиторської організації, яким повинні керуватися всі співробітники при проведенні аудиту.

Завданнями методики аудиту оподаткування є визначення:

 • а) підходів до проведення перевірки на різних етапах аудиту;
 • б) основ взаємовідносин аудиторської організації з аудіруемим особою і третьою стороною в ході аудиту;
 • в) відповідальності сторін при проведенні аудиту;
 • г) порядку проведення конкретних процедур перевірки;
 • д) порядку оформлення робочих документів і результатів аудиту.

Аудит оподаткування включає в себе наступні етапи:

 • 1) попередню оцінку існуючої системи оподаткування економічного суб'єкта;
 • 2) перевірку і підтвердження правильності обчислення та сплати економічним суб'єктом податків і зборів до бюджету і позабюджетні фонди.

В ході проведення аудиторської перевірки оподаткування аудиторська організація повинна виходити з того, що діяльність економічного суб'єкта здійснюється відповідно до встановлених нормативними актами.

Аудиторські організації та індивідуальні аудитори вправі самостійно вибирати прийоми і методи своєї роботи, за винятком планування і документування аудиту, складання робочої документації аудитора, аудиторського висновку, які здійснюються відповідно до федеральними правилами (стандартами) аудиторської діяльності.

Методики аудиту оподаткування розробляються виходячи із специфіки діяльності аудіруемих осіб, а також видів податків і зборів.

У відповідності зі ст. 12 НК в Російській Федерації встановлюються такі види податків і зборів: федеральні, регіональні і місцеві. Для кожного податку і збору перевіряються наступні елементи:

 • - Платники податків;
 • - Об'єкт оподаткування;
 • - Оподатковуваний база;
 • - Податковий період;
 • - Податкова ставка;
 • - Порядок обчислення податку або збору;
 • - Застосовувані форми звітності.

Організація податкового аудиту

Рис. 11.3.1. Організація податкового аудиту

Згідно ст. 13 НК до федеральних податків і зборів належать:

 • 1) ПДВ;
 • 2) акцизи;
 • 3) податок на доходи фізичних осіб;
 • 4) податок на прибуток організацій;
 • 5) податок на видобуток корисних копалин;
 • 6) водний податок;
 • 7) збори за користування об'єктами тваринного світу і за користування об'єктами водних біологічних ресурсів;
 • 8) державне мито.

Згідно ст. 14 НК до регіональних податків відносяться:

 • 1) податок на майно організацій;
 • 2) податок на гральний бізнес;
 • 3) транспортний податок.

Згідно ст. 15 НК до місцевих податків належать:

 • 1) земельний податок;
 • 2) податок на майно фізичних осіб.

У кожній методиці визначаються:

 • 1) процедури підготовки і планування аудиторської перевірки;
 • 2) процедури, що виконуються в ході перевірки по суті;
 • 3) заключні процедури (рис. 11.3.1).

При підготовці та плануванні аудиторської перевірки аудиторська організація повинна керуватися федеральним правилом (стандартом) аудиторської діяльності "Планування аудиту". Метою проведення даних процедур є організація ефективної та економічно виправданою перевірки.

 
<<   ЗМІСТ   >>