Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Методика аудиторської перевірки обліку розрахунків з персоналом з оплати праці

Основними законодавчими та нормативними документами є:

 • - ГК;
 • - НK;
 • - ТК;
 • - Постанова Росстату від 31.12.2009 № 335 "Про затвердження Вказівок щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № ПМ" Відомості про основні показники діяльності малого підприємства ""
 • - Положення з бухгалтерського обліку "Доходи організації" ПБУ 9/99, утв. наказом Мінфіну Росії від 06.05.1999 № 32н;
 • - Положення з бухгалтерського обліку "Витрати організації" ПБУ 10/99, утв. наказом Мінфіну Росії від 06.05.1999 № 33н.
 • - План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств та інструкція щодо його застосування, затв. наказом Мінфіну Росії від 31.10.2000 № 94н;
 • - Альбом уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку праці та її оплати, затв. постановою Держкомстату Росії від 05.01.2004 № 1.

Мета перевірки і джерела інформації

Перевірка носить комплексний характер і включає контроль дотримання нормативних правових актів, що стосуються трудового законодавства, правильності нарахування різних видів оплат та утримань, правильності ведення бухгалтерського обліку розрахунків як по фізичним особам, так і в цілому по підприємству, а також нарахування податків і платежів з фонду оплати праці і виплат соціального характеру.

Джерелами інформації служать документи по зарахуванню, звільнення та переведення працівників підприємства, первинні документи, регістри бухгалтерського обліку та звітність. В якості первинних документів переважно використовуються уніфіковані форми первинної документації, затв. постановою Держкомстату Росії від 05.01.2004 № 1.

Ведення первинного обліку по уніфікованим формам поширюється на юридичних осіб усіх форм власності, які здійснюють діяльність у галузях народного господарства. Так, з обліку особового складу використовуються: наказ (розпорядження) про прийом працівника на роботу (форма № Т-1), особиста картка (форма № Т-2), облікова картка наукового працівника (форма № Т-4), наказ (розпорядження ) про переведення працівника на іншу роботу (форма № Т-5), наказ (розпорядження) про надання відпустки працівнику (форма № Т-6), наказ (розпорядження) про припинення (розірвання) трудового договору з працівником (звільнення) (форма № Т-8).

По обліку використання робочого часу та розрахунків з персоналом з оплати праці ведуться: табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати (форма № Т-12), табель обліку робочого часу (форма Т-13); розрахунково-платіжна відомість (форма № Т-49), розрахункова відомість (форма № Т-53), особовий рахунок (форма № Т-54).

Крім того, застосовуються первинні документи з обліку виробітку і відрядної заробітної плати: наряди, рапорти, маршрутні листи та інші документи.

До регістрів, які підлягають перевірці, ставляться зведені відомості розподілу заробітної плати (за видами, шифрів витрат та ін.), Регістри за рахунком 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" в частині розрахунків за виконавчими листами та депонованої заробітної плати, журнал-ордер форми № 8 і 10 (при журнально-ордерній формі обліку), головна книга, баланс (форма № 1).

Основні комплекси завдань. Питання для складання програми перевірки

До числа основних комплексів завдань, які необхідно перевірити, відносяться:

 • - Дотримання положень законодавства про працю, стан внутрішнього контролю по трудовим відносинам;
 • - Облік і контроль вироблення і нарахування заробітної плати робітникам-відрядникам;
 • - Облік і нарахування почасових та інших видів оплат;
 • - Розрахунки утримань із заробітної плати фізичних осіб;
 • - Аналітичний облік за працюючим (за видами нарахувань і утримань);
 • - Зведені розрахунки по заробітній платі;
 • - Розрахунок оподатковуваної бази податків і платежів з фонду оплати праці;
 • - Розрахунки по депонованої заробітної плати.

Представлені комплекси задач охоплюють типові облікові завдання, а також загальні принципи організації розрахунків щодо дотримання трудового зобов'язання. Для складання програми перевірки і вибору процедур збору аудиторських доказів доцільно скласти запитальник аудитора по всіх виділених комплексам завдань. Приблизна форма опитувальника наводиться в табл. 8.3.1.

За даними заповненого опитувальника можна зробити висновки про організацію системи внутрішнього контролю (низький, високий рівень і т.д.), бухгалтерського обліку цього розділу (відповідає або не відповідає вимогам оперативності, достовірності).

Висновки, зроблені на підставі інформації запитальника, дозволяють аудитору скласти план і програму перевірки, призначити необхідні процедури для збору аудиторських доказів, звернути увагу на ті чи інші моменти при виконанні перевірки окремих розрахунків.

 
<<   ЗМІСТ   >>