Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аудиторська перевірка обліку оборотних активів

Методика аудиторської перевірки обліку матеріально-виробничих запасів

Основні законодавчі та нормативні документи

До документів, що регулює облік матеріально-виробничих запасів, відносяться наступні:

 • - НК;
 • - Закон про бухгалтерський облік;
 • - Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації, утв. наказом Мінфіну Росії від 29.07.1998 № 34н;
 • - Положення з бухгалтерського обліку "Облік матеріально-виробничих запасів" ПБУ 5/01, утв. наказом Мінфіну Росії від 09.06.2001 № 44н;
 • - Основні положення з обліку тари на підприємствах, затв. наказ Мінфіну СРСР від 30.09.1985 № 166;
 • - Методичні вказівки з бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів, затв. наказом Мінфіну Росії від 29.12.2001 № 119н;
 • - Положення з бухгалтерського обліку "Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті" (ПБУ 3/2006), затв. наказом Мінфіну Росії від 27.11.2006 № 154н;
 • - План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та Інструкції щодо його застосування, затв. наказом Мінфіну Росії від 31.10.2000 № 94н;
 • - Методичні вказівки по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затв. наказом Мінфіну Росії від 13.06.1995 № 49;

Мета перевірки і джерела інформації

Мета аудиторської перевірки обліку виробничих запасів полягає в підтвердженні достовірності даних по наявності і руху товарно-матеріальних цінностей, у встановленні правильності оформлення операцій по виробничим запасам у відповідності з діючими нормативними актами РФ.

Тут необхідно перевірити, як ведеться облік на синтетичних рахунках 10, 11, 14-16 і 19. Основна увага при цьому, безумовно, слід приділити рахунку 10 "Матеріали", який підрозділяється на субрахунки по групах матеріальних цінностей.

Основними джерелами інформації є первинні документи з обліку виробничих запасів і різні аналітичні і синтетичні регістри. В якості первинних документів з обліку матеріалів переважно використовуються уніфіковані облікові документи, до числа яких відносяться такі форми:

 • - Довіреність (форма № М-2 і № М-2а) - застосовується для оформлення права особи виконувати функції довіреної особи організації при отриманні матеріальних цінностей, що відпускаються постачальником за нарядом, рахунком, договором, замовленням, угодою;
 • - Прибутковий ордер (форма № М-4) - використовується для обліку матеріалів, що надходять від постачальників або з переробки;
 • - Акт про приймання матеріалів (форма № М-7) - для оформлення приймання матеріальних цінностей, що мають кількісні та якісні розбіжності з даними супровідних документів постачальника;
 • - Лімітно-забірна карта (форма № М-8) - застосовується для оформлення відпуску матеріалів, систематично споживаються при виготовленні продукції протягом місяця;
 • - Вимога-накладна (форма № М-11) - використовується для обліку руху матеріальних цінностей всередині організації між структурними підрозділами або матеріально відповідальними особами;
 • - Накладна на відпуск матеріалів на сторону (форма № М-15) - застосовується для обліку відпуску матеріальних цінностей господарствам своєї організації, розташованим за межами її території, або стороннім організаціям;
 • - Картка обліку матеріалів (форма № М-17) - призначена для обліку руху матеріалів на складі по кожному сорту, виду, розміру або іншою ознакою матеріалу;
 • - Акт про оприбуткування матеріальних цінностей, отриманих при розбиранні і демонтажі будівель і споруд (форма № М-35) - застосовується для оформлення оприбуткування матеріальних цінностей, отриманих при розбиранні і демонтажі будівель і споруд, придатних для використання при виконанні робіт.

Загальні дані по обліку матеріальних цінностей і виробничих запасів перевіряються за статтями розд. II "Оборотні активи" активу балансу (форма 1) по рядках 210-213, 218 і за такими бухгалтерських регістрах, як головна книга, журнали-ордери № 6, 10, 10/1, допоміжна відомість № 10 при меморіально-ордерній формі обліку або машинограми, отримані на персональних комп'ютерах.

Зміст плану і програми аудиторської перевірки обліку матеріально-виробничих запасів наведено в табл. 7.1.1 і 7.1.2.

 
<<   ЗМІСТ   >>