Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Навчання бухгалтерського персоналу

На відміну від попереднього даний вид послуг не передбачає наявності у навчаються спеціальних знань в області бухгалтерського обліку або оподаткування. Він є скоріше продовженням такого виду послуг, як постановка бухгалтерського обліку.

За певний термін співробітники аудиторської організації (аудитора-підприємця) підбирають і готують для бухгалтерії підприємства штаг співробітників, починаючи від бухгалтерів по окремих ділянках обліку і кінчаючи головним бухгалтером і фінансовим директором. Природно, що підбір здійснюється в основному але діловим якостям. Для перевірки майбутнього колективу бухгалтерії на психологічну сумісність аудиторські організації (індивідуальні аудитори) залучають фахівців-психологів. Даний вид послуг призначений для підготовки і навчання бухгалтерів (початковий курс); навчання персоналу веденню бухгалтерського обліку на персональних комп'ютерах; підготовки фахівців до складання іспитів з метою отримання кваліфікаційного атестата аудитора.

Видання методичних посібників

Такі посібники видаються з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту. Цей вид послуг виявляється зазвичай найбільш великими аудиторськими фірмами, що мають колективи авторів для розробки методичної, навчальної та популярної літератури по заданій тематиці й поліграфічну базу. Зазвичай в регіоні (місті, області) достатньо однієї-двох фірм для задоволення потреб у спеціальній літературі. Наприклад, у Москві в цьому напрямку успішно працюють аудиторські організації "ФБК", "ЦБА" та ін.

Аудиторські організації надають клієнтам послуги щодо підбору оптимального набору посібників. Такі, наприклад, рекомендації за передплатою на періодичну літературу (тижневики "Економіка і життя", "Фінансова газета", регіональні випуски цих видань, галузевих та спеціалізованих видань АКДИ "Економіка і життя"). Це можуть бути підбори довідкових правових комп'ютерних систем - "Гарант", "КонсультантПлюс" та ін.

Автоматизація бухгалтерського обліку

Це один з перспективних напрямків діяльності аудиторських організацій. Автоматизація обліку передбачає насамперед вибір систем автоматизації бухгалтерського, податкового та управлінського обліку з наявних на ринку програмних засобів і їх адаптацію з урахуванням специфіки діяльності клієнта. Наступний етап - участь в адаптації системи автоматизації обліку до вимог і особливостям діяльності конкретного клієнта. Як правило, послуги з підбору, впровадженню та налагодження системи автоматизації обліку тісно пов'язані з такими послугами, як навчання персоналу роботі в даній системі.

Ми розглянули основні, найбільш часто зустрічаються види інших аудиторських послуг. Наведена характеристика свідчить про корисність і доцільність проведення таких робіт як для аудиторських організацій, так і для економічних суб'єктів.

Однак крім перерахованих вище послуг, перелік яких зазначений у Федеральному законі від 30.12.2008 № 307-ΦЗ, Федеральному правилі (стандарті) аудиторської діяльності № 24 "Основні принципи Федеральних правил (стандартів) аудиторської діяльності, що мають відношення до послуг, які можуть надаватися аудиторськими організаціями та аудиторами ", до таких послуг відносяться супутні аудиту послуги. До супутніх аудиту послуг, надання яких регулюється федеральними правилами (стандартами) аудиторської діяльності, відносяться:

  • а) оглядові перевірки;
  • б) узгоджені процедури;
  • в) компіляція фінансової інформації.

Проведення аудиту і оглядових перевірок повинно дозволити аудитору забезпечити передбачуваним користувачам розумний і обмежений рівні впевненості в достовірності фінансової інформації. Проведення узгоджених процедур і компіляції не передбачає, що аудитор повинен буде забезпечити таку впевненість.

Федеральне правило (стандарт) № 24 не застосовується до інших видів супутніх аудиту послуг, що надаються аудиторами, а саме: до послуг з податкового консультування, автоматизації бухгалтерського обліку та впровадження інформаційних технологій, оцінку вартості майна, оцінці підприємств як майнових комплексів, оцінці підприємницьких ризиків, проведення маркетингових досліджень, навчання фахівців в областях, пов'язаних з аудиторською діяльністю, проведенню науково-дослідних і експериментальних робіт в області, пов'язаної з аудиторською діяльністю, і поширенню їх результатів, постановці, відновлення та ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової (бухгалтерської) звітності, бухгалтерського консультування, аналізу фінансово-господарської діяльності організацій і індивідуальних підприємців, економічне та фінансове консультування, управлінського консультування, правового консультування, представництву в судових та податкових органах по податкових і митних спорах, розробки й аналізу інвестиційних проектів, а також складання бізнес-планів. При наданні даних послуг аудиторам належить виконувати загальні вимоги до їх якості.

При аудиті та наданні супутніх йому послуг аудитор забезпечує різні рівні впевненості. При цьому впевненість розглядається як переконаність аудитора стосовно надійності передумов складання фінансової (бухгалтерської) звітності, представленої стороною, складової звітність, і призначеної для використання передбачуваними користувачами.

Для забезпечення такої впевненості аудитор оцінює докази, зібрані в результаті проведених процедур, і робить висновки про відсутність суттєвих перекручень у фінансовій (бухгалтерської) звітності. Ступінь досягнутої переконаності і, отже, рівень впевненості, що може бути наданий, визначаються на основі результатів виконаних процедур.

При проведенні аудиту аудитор забезпечує розумний, але не абсолютний рівень впевненості в тому, що інформація, що є предметом аудиту, не містить суттєвих викривлень. В аудиторському висновку его виражається у формі позитивної достатньої впевненості.

При проведенні оглядової перевірки аудитор забезпечує обмежений рівень впевненості в тому, що інформація, що підлягає оглядової перевірці, не містить суттєвих викривлень. У висновку за результатами оглядової перевірки це виражається у формі негативної впевненості.

При проведенні погоджених процедур аудитор надає тільки звіт про зазначені факти без забезпечення впевненості. Замість цього представникам господарюючого суб'єкта або користувачам звіту надається можливість самим оцінити проведені процедури і факти, наведені у звіті, і зробити власні висновки за даними роботи аудитора.

При проведенні компіляції фінансової інформації користувачі компілювати інформації отримують певні переваги від участі в роботі аудитора, що володіє належною кваліфікацією в області ведення обліку та складання звітності, але у звіті аудитором не виражається за ніякої впевненості.

Метою оглядової перевірки фінансової (бухгалтерської) звітності є надання аудиторові можливості визначити на основі процедур, які представляють не всі докази, що вимагаються для аудиту, не привернуло Чи увагу аудитора що-небудь, що змусило б його припустити, що фінансова (бухгалтерська) звітність не була складена у всіх істотних відносинах відповідно до встановлених вимог до її складання. Оглядова перевірка фінансової або іншої інформації, складеної відповідно до належними критеріями, проводиться для тих же цілей.

Оглядова перевірка включає в себе в основному запити та аналітичні процедури, спрямовані на загальну перевірку надійності передумов складання фінансової (бухгалтерської) звітності, за які відповідає сторона, складова звітність, та призначені для використання передбачуваними користувачами. Незважаючи на те що проведення оглядової перевірки пов'язане із застосуванням аудиторських навичок, а також зі збором доказів, оцінка систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, тестування бухгалтерських записів і відповідей на запити за допомогою збору підтверджуючих доказів, одержуваних у ході інспектування, спостереження, підтвердження та підрахунку ( тобто в ході процедур, характерних для аудиту), як правило, не передбачаються.

Аудитор охоплює всі істотні аспекти при проведенні процедур оглядової перевірки, при цьому виявлення можливих суттєвих викривлень фінансової (бухгалтерської) звітності менш імовірно в порівнянні з аудитом та рівень впевненості, виражений в ув'язненні за оглядової перевірці, нижче рівня, що надається в аудиторському висновку.

У разі виконання погоджених процедур аудитора наймають для проведення процедур аудиторського характеру, за якими було досягнуто згоду між аудитором, господарюючим суб'єктом і третіми сторонами (наприклад, організацією, яка є власником або потенційним покупцем перевіряється господарюючого суб'єкта, кредитною організацією, що розглядає надійність потенційного позичальника, і т .п.), а також для підготовки звіту про зазначені факти. Одержувачі звіту повинні сформувати власні висновки за даними роботи аудитора. Звіт надається тільки сторони, домовилися про виконанні даних процедур, оскільки інші боку, не обізнані про причини проведення процедур, можуть невірно тлумачити їх результати.

У разі компіляції фінансової інформації аудитор наймається для використання спеціальних знань з бухгалтерського обліку (на противагу спеціальним знанням і навичкам з аудиту) з метою збирання, класифікації та узагальнення фінансової інформації. При цьому, як правило, докладні дані зводяться в зручну і зрозумілу форму і не потрібно перевіряти передумови, що лежать в основі цієї інформації. Використовувані процедури не призначені і не припускають, що бухгалтер буде забезпечувати впевненість щодо фінансової інформації. Проте користувачі компілювати інформації отримують певні переваги від участі в роботі висококваліфікованого фахівця, оскільки послуги надаються з належними професійною компетентністю і сумлінністю.

Бухгалтерська (фінансова) звітність, як правило, складається та подається щорічно і спрямовується на задоволення загальних інформаційних потреб широкого кола користувачів. Багато користувачі покладаються на бухгалтерську (фінансову) звітність як на основне джерело інформації, оскільки вони не наділені повноваженнями отримувати додаткову інформацію, що відповідає їх інформаційним потребам. Бухгалтерська (фінансова) звітність в Російській Федерації повинна складатися відповідно до законодавством, що регулює бухгалтерський облік і складання бухгалтерської (фінансової) звітності.

Виходячи з специфічних вимог представників власника конкретного господарюючого суб'єкта та ймовірних користувачів бухгалтерська (фінансова) звітність може також складатися відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, національними стандартами або правилами ведення обліку і складання звітності інших держав.

Порівняльна характеристика аудиту та супутніх аудиту послуг представлена в табл. 1.5.1.

Таблиця 1.5.1

Порівняльна характеристика аудиту та супутніх аудиту послуг

Послуга

Аудит

Супутні аудиту послуги

оглядова

перевірка

узгоджені процедури

компіляція фінансової інформації

Рівень впевненості, що забезпечується аудитором

розумна, але не абсолютна впевненість

обмежена впевненість

впевненість не забезпечується

впевненість не забезпечується

Вид наданого звіту (висновку)

позитивна впевненість по передумов

негативна впевненість по передумов

факти, відмічені в результаті процедур

вказівка на компілювати інформацію

 
<<   ЗМІСТ   >>