Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОПЕРАЦІЇ З ДОРОГОЦІННИМИ МЕТАЛАМИ І ДОРОГОЦІННИМИ КАМЕНЯМИ. ІНШІ ОПЕРАЦІЇ І ПОСЛУГИ

В результаті вивчення глави 9 бакалавр повинен:

знати

 • • які додаткові послуги кредитні організації надають клієнтам;
 • • що таке операції банків з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням;
 • • як формуються і скільки коштують банківські гарантії і поручительства, коли вони застосовуються;

вміти

 • • правильно укладати договори з видачі банківських гарантій і поручительств;
 • • організувати прийом цінностей клієнтів на зберігання;
 • • грамотно надавати клієнтам консультаційні та інформаційні послуги;

володіти

 • • знаннями з формування додаткових послуг банків, їх структуру й особливості організації;
 • • інформацією про різні варіанти пропонованих банками послуг, їх ціною, затребуваності і видах.

Загальна характеристика додаткових операцій комерційних банків і їх види

Зростання конкуренції та прагнення банків заробляти прибуток багато в чому визначається кількістю операцій, які вони здійснюють. Банки залучають клієнтів, пропонуючи їм комплексне обслуговування, яке забезпечує універсальність і ідентичність послуг у всіх точках присутності банку. При цьому клієнт, підписуючи договір комплексного обслуговування, позбавлений необхідності підписання великої кількості документів, що регламентують використання того чи іншого продукту або послуги банку. А банк, крім доходу на найбільш поширених кредитних, депозитних, інвестиційних, валютних операціях, відповідно до законодавства Російської Федерації може заробляти, здійснюючи операції:

 • • з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням;
 • • з надання в оренду фізичним і юридичним особам спеціальних приміщень чи що у них сейфів для зберігання документів і цінностей;
 • • з видачі поручительств за третіх осіб, що передбачають виконання зобов'язань у грошовій формі;
 • • з надання консультаційних, інформаційних та інших послуг;
 • • з придбання права вимоги від третіх осіб виконання зобов'язання в грошовій формі;
 • • по проведенню спільної діяльності;
 • • з надання клієнтам спеціальної банківської техніки для перерахунку і перевірки достовірності готівки;
 • • з надання клієнтам в оренду транспорту, послуг з доставки готівки (так звані інкасаторські операції);
 • • по реалізація заставного майна та ін.

Мета розширення кола операцій банку полягає в збільшенні його прибутку. Можливості для розширення кола наданих банком операцій, як правило, зростають при збільшенні розміру його активів, тим більше що частина ліцензій, що допускають застосування гой чи іншої операції, передбачає наявність певного обсягу власного капіталу, статутного капіталу і т.п. Тому невеликі банки часто користуються послугами великих банків.

Операції комерційного банку з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

Економічні основи розвитку операцій комерційного банку з дорогоцінними металами

Активність банків заснована на отриманні прибутку, в тому числі і від операцій із золотом, що в сучасних умовах пов'язане з його інвестиційною привабливістю та продовженням тенденцій лібералізації російського ринку дорогоцінних металів. В даний час дорогоцінні метали є об'єктом купівлі-продажу на міжнародних і внутрішніх товарних і фінансових ринках, а також первинного і вторинного, біржового та позабіржового ринків. Світові ціни на дорогоцінні метали за сформованими десятиліттями традиціям встановлюються в дол. США в розрахунку за тройську унцію (31,1 г), а внутрішні ціни - в національній валюті.

Операції з дорогоцінними металами і природними дорогоцінними каменями як з валютними цінностями регулюються Федеральним законом від 26 березня 1998 № 41-ФЗ "Про дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні". Початком періоду активного розвитку операцій комерційних банків з золотом послужило прийняття Закону про валютне регулювання і валютний контроль, яким алмази і золото були виведені з-під валютного регулювання - як це прийнято в усьому світі, тому і золото перестало бути валютною цінністю.

Дорогоцінними металами є золото, срібло, платина, метали платинової групи (паладій, іридій, родій, рутеній, осмій) у будь-якому вигляді і стані, за винятком ювелірних та інших побутових виробів, а також лому таких виробів [1] . Природне дорогоцінне каміння включають в себе алмази, рубіни, смарагди, сапфіри, олександрити в сирому та обробленому вигляді, а також перли (річкові перли, перли "Ориенталь", австралійський круглий перли масою більше 0,25 карата), за винятком ювелірних та інших побутових виробів і брухту таких виробів.

Дорогоцінні метали та природні дорогоцінні камені володіють інвестиційної цінністю і є інструментом освіти і накопичення грошових коштів. Тому вони відносяться до фінансових активів та можуть бути об'єктом банківських операцій. Відповідно до Закону про банки кредитна організація має право здійснювати операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним каміння ними відповідно до законодавства Російської Федерації. Не допускається використання зливків золота і срібла в якості засобу платежу, в тому числі шляхом здійснення операцій за спеціальними рахунками, відкритими в спеціально уповноважених банках, а також у розрахунках за кредити, що надаються комерційними банками видобувним підприємствам [2] .

Для здійснення операцій з дорогоцінними металами необхідна ліцензія від Банку Росії. Комерційний банк, спеціально уповноважений Банком Росії за узгодженням з Мінфіном Росії на вчинення в установленому порядку операцій з дорогоцінними металами, отримує статус спеціально уповноваженого банку.

Ця ліцензія дає право:

 • - На покупку за рублі дорогоцінних металів (золота і срібла) у видобувних підприємств, друг у друга, у Роскомдрагмета, Банку Росії і їх продаж як за свій рахунок, так і за рахунок клієнтів (за договорами комісії або доручення);
 • - На операції зі злитками золота і срібла за спеціальними рахунками, що відкривається відповідно до міжнародної банківської практики;
 • - На заставні операції зі злитками золота і срібла за умови реалізації предмета застави через спеціально уповноважені банки.

На сьогоднішній день ліцензії Банку Росії на роботу з дорогоцінними металами мають такі російські банки, як Внешторгбанк, Промстройбанк, Токобанк, Інкомбанк, Альфа-банк, Кузбассоцбанк, Пермькомбанк, Тверьуниверсалбанк і ін. Особливе місце серед них займає Внешторгбанк Росії. В результаті численних реорганізацій періоду перебудови операції з золотом перейшли до ВТБ, а його золотий дилинг майже цілком укомплектований колишніми співробітниками Зовнішекономбанку. Сьогодні ВТБ в міжнародних фінансових колах сприймається як правонаступник ВЕБ, що, зокрема, сприяло зміцненню авторитету банку на світовому золотому ринку. Він єдиний банк - агент Уряду РФ, що має право на реалізацію державного золота на зовнішньому ринку.

В даний час ВТБ придбав репутацію професійного учасника міжнародного ринку і сам котирує ціни покупки і продажу. Контрольний пакет акцій ВТБ належить державі. Сплачений статутний капітал ВТБ частково сформований в золоті - 50 т за рахунок внеску Банку Росії - і становить 620 млрд руб. [3]

 • [1] Стандартні злитки являють собою злитки (ГОСТ 28058-89, ГОСТ 28595-90, ГОСТ 12341-66, ГОСТ 12340-81), виготовлені та марковані російськими (до 1992 р радянськими) афінажних підприємствами. Вони мають наступну лігатурної маси: золоті 11 000- 13 200 г; срібні 28 000-32 000 г; платинові - не більше 5,5 кг; паладієві - не більше 3,5 кг.
 • [2] Постанова Уряду РФ від 30 червня 1994 № 756 "Про затвердження Положення про здійснення операцій з дорогоцінними металами на території Російської Федерації".
 • [3] URL: kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=10171
 
<<   ЗМІСТ   >>