Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Приклад розрахунку лізингових платежів

ПРИКЛАД 8.1

 • 1. Вартість предмета лізингу становить 940 795,80 руб. з ПДВ або 797 284,58 руб. без НДС.
 • 2. Термін лізингу 24 міс.
 • 2. Подорожчання за рік (винагорода лізингової компанії) становить 9,66%, подорожчання за 24 міс. складе 19,32% (9,66% × 2).
 • 3. Перший платіж становить 50% від вартості предмета лізингу:

Пл1 = 940 795,80 × 50% = 470 397,90 руб. з ПДВ або 398 642,28 руб. без НДС:

в тому числі винагорода лізингової компанії:

[398 642,28 / (1 + 0,1932)] × 0,1932 = 64 554,70 руб .; в тому числі вартість предмета лізингу:

 • 398 642,29 - 64 554,70 = 334 087,62 руб.
 • 4. Викупна ціна предмета лізингу становить 1% його вартості. Останній, 24-й платіж є викупних:

Пл24 = 940 795,80 × 1% = 9407,96 руб. з ПДВ або 7972,85 руб. без НДС;

в тому числі винагорода лізингової компанії: 17972,85 / (1 + 0,1932) | × 0,1932 = 1291,07 руб .; в тому числі вартість предмета лізингу:

 • 7972,85 - 1291,07 = 6681,78 руб.
 • 5. Решта платежі здійснюються рівними частками (з 2-го по 23-й платіж). Частина, що залишилася вартості предмета лізингу дорівнює:
 • 797 284,58 - 334 087,62 - 6681,78 = 456 515,18 руб. без НДС. Частина, що залишилася вартості предмета лізингу, що погашається за один платіж, становить:
 • 456 518,18 / 22 = 20 750,69 руб. без НДС.

Винагорода лізингової компанії одно:

20 750,69 × 19,32% = 4009,03 руб.

Сума лізингових платежів 2-23 дорівнює:

Пл2-23 = (20 750,69 + 4009,03) × 1,18 = 29 217,13 руб. з ПДВ.

Розрахунок лізингової угоди по автотранспортному засобу

Для потенційного лізингоодержувача основною проблемою є вибір між різними варіантами формування пасивів, для фінансування придбаних основних засобів виробництва. Основні фонди можуть бути придбані:

 • - За рахунок власних фінансових коштів;
 • - За рахунок залучення банківського кредиту;
 • - За рахунок частини власних коштів і кредиту;
 • - При реалізації механізму фінансового лізингу;
 • - За рахунок бюджетних коштів при реалізації певних проектів, в яких зацікавлені органи влади різних рівнів.

Розглянемо варіант розрахунку лізингової схеми. За основу візьмемо суму лізингових платежів, а потім проведемо порівняння з сумою кредиту. При цьому не враховуємо скорочення податкових відрахувань, яке виникає при використанні як схеми лізингу, так і кредитної схеми фінансування. Пільгове оподаткування лізингу є одним з його істотних переваг і веде в результаті до скорочення реальних витрат з обслуговування лізингової угоди.

Крім того, слід враховувати всі витрати, які підприємство буде нести при лізинговому способі фінансування. Наприклад, при придбанні майна за рахунок кредиту підприємство буде нести додаткові витрати по виплаті податку на майно, в той час як при лізингу, якщо обраний метод обліку майна за договором на балансі лізингодавця, підприємство даний податок в частині майна, що набуває платити не буде. Можливі також додаткові витрати підприємства при обох способах фінансування, але при лізингу лізингова компанія може їх врахувати в лізингових платежах. Це витрати на страхування майна, митні платежі, витрати на доставку і т.д.

Таким чином, якщо за критерій порівняння взяти просто суму платежів, не враховуючи податкові вигоди, що виникають внаслідок використання тієї чи іншої схеми фінансування, а також можливі додаткові витрати, порівняння буде некоректним.

Крім того, доцільно враховувати, що лізингові платежі містять у собі податок на додану вартість, який в подальшому підприємство зможе зарахувати як сплату інших податків до бюджету. Можливість підприємства відшкодовувати ПДВ, сплаченого при лізингу в складі лізингових платежів і при кредиті в складі вартості обладнання, має важливий вплив на результати порівняння джерел фінансування.

Сума ПДВ, сплаченого лізингоодержувачем у складі лізингових платежів, завжди більше, ніж ПДВ, сплачений у складі вартості обладнання, оскільки база для обчислення даного податку при лізингу вище, ніж при прямій купівлі обладнання у постачальника. Але сплачений податок підлягає відшкодуванню (заліку або поверненню).

При прямій купівлі обладнання у постачальника за рахунок банківського кредиту підприємство сплачуватиме ПДВ відразу в повному обсязі в складі вартості обладнання. Відповідно, і кредит необхідно буде залучати на всю вартість обладнання, включаючи ПДВ.

Таким чином, для того щоб коректно порівняти кредит і лізинг, необхідно розрахувати сукупні витрати при кожному джерелі фінансування, враховуючи вищевикладені фактори.

ПРИКЛАД 8.2

Вихідні дані наведених нижче розрахунків є умовний проект на російському ринку лізингових послуг.

Проект : придбання автотранспортного засобу ГАЗ-2752 "Соболь" семимісний.

Вартість автомобіля (включаючи ПДВ) - 140 000 руб.

Строк корисного використання автомобіля - 7 років (84 міс.).

Щомісячна норма амортизації при лінійному методі - 1,19% (1/84).

Умови лізингу:

 • - Лізингові платежі щомісячні, рівномірні;
 • - Розмір комісійної винагороди лізингодавця - 5% вартості обладнання;
 • - Коефіцієнт прискорення амортизаційних відрахувань - 3;
 • - Термін лізингу - 28 міс. (Відповідає терміну повної амортизації предмета лізингу при використанні лінійного методу нарахування амортизації з коефіцієнтом прискорення 3);
 • - Обладнання враховується на балансі лізингодавця, але закінчення договору лізингу майно передається лізингоодержувачу за умовною оцінкою в 1 руб.

Умови кредиту:

 • - Термін кредиту - 24 міс. для лізингової компанії і лізингоодержувача;
 • - Вартість кредитних ресурсів - 16% річних;
 • - Сума боргу - 140 000 руб.

Підприємство і при лізингу, і при кредиті має можливість відшкодовувати сплачений ПДВ щомісяця в розмірі податку, нарахованого в складі лізингових платежів.

Потік грошових коштів , що виникає при фінансуванні капітальних вкладень через схему лізингу, можна визначити наступним чином:

де - лізинговий платіж з ПДВ в i-м періоді; знак мінус відображає вироблену лізингоодержувачем виплату і розглядається як відтік готівки; - Величина податку на додану вартість, відшкодована в i-м періоді; - Економія податку на прибуток в i-м періоді; t -

порядковий номер часового періоду, в якому проходить грошовий потік (місяць, квартал, рік і т.д.); п - кількість часових періодів.

Сума даних показників дає значення потоку грошових коштів, що виникають у підприємства- лізингоотримувача в i -му періоді.

Величина лізингового платежу в i -му періоді являє собою наступну суму:

1. - погашення вартості лізингового майна, що дорівнює в нашому випадку амортизації.

Амортизаційні відрахування на використовуваний об'єкт нараховуються двома методами: звичайним і прискореним. У разі застосування лізингу можливо прискорене списання майна на собівартість продукції з використанням коефіцієнта прискорення, рівного 3. Таким чином, вдасться амортизувати предмет лізингу, який має термін корисного використання, скажімо 10 років, в 3 рази швидше:

де Спи - строк корисного використання об'єкта лізингу; СІ - вартість майна без ПДВ; N - кількість лізингових платежів за період (рік).

Таким чином, лізингодавець погашає рівними частками по 4237,29 руб. вартість обладнання протягом договору лізингу (28 міс.), застосовуючи коефіцієнт прискореної амортизації, що дорівнює 3.

2. - плата за кредитні ресурси в г-му періоді:

де, - непогашена частина кредитних ресурсів, розрахована в i -му періоді; - Відсотки за виданим кредитом (річні); N - кількість платежів на рік по виплаті відсотків за кредитні ресурси.

де КЗ - сума залученого кредиту; Т - термін кредиту, років.

Таким чином, формула для визначення процентних виплат в i -му періоді за банківський кредит, взятий лізингодавцем для фінансування придбання лізингового активу, буде виглядати наступним чином:

Відповідно, щомісячна плата за користування кредиту розраховується наступним чином:

Величина 0,012, є щомісячна процентна ставка по кредиту, еквівалентна річній ставці в 16% ( ):

Оскільки термін кредиту - 24 міс., Відсотки за користування кредитними коштами за останні 4 міс. лізингового договору не сплачуються.

3. КВi - комісійні виплати лізингодавцю в i -му періоді, лізингова маржа, зазвичай розраховується як відсоток від вартості лізингового майна (величини кредиту). У нашому прикладі розмір комісійної винагороди лізингодавця складає 5% (згідно з договором лізингу) від вартості обладнання (включаючи ПДВ) на рік:

де КЗ - вартість проекту; - Ставка комісійної винагороди,% в рік; N - число виплат комісійної винагороди в рік.

Сумарний розмір лізингової маржі за період лізингу складе 16 333,30 руб.

4. - плата за додаткові послуги, що надаються лізинговою компанією за г-й період, розраховується за формулою:

де ДУ - плата за додаткові послуги, руб .; - Витрати на відрядження лізингодавця, руб .; - Витрати на юридичні консультації, інформацію та інші послуги з експлуатації обладнання, руб .; - Витрати на рекламу, руб .; - Інші витрати на послуги, руб.

Таким чином, загальний обсяг лізингових платежів за період лізингового договору повинен скласти 213 458,90 руб. (без НДС). Отже, щомісячний розмір лізингових платежів (без ПДВ) складе 7623,50 руб. (213 458,90 руб. / 28 міс.).

Таблиця 8.3

Платежі відсотків але кредиту, руб.

місяць

Виплата відсотків

місяць

Виплата відсотків

1

1742,3

15

726,0

2

1669,7

16

653,4

3

1597,1

17

580,8

4

1524,5

18

508,2

5

1451,9

19

435,6

6

1379,3

20

363,0

7

1306,7

21

290,4

8

1234,1

22

217,8

9

1161,5

23

145,2

10

1088,9

24

72,6

11

1016,4

25

0,0

12

943,8

26

0,0

13

871,2

27

0,0

14

798,6

28

0,0

всього:

21 778,99

5. - податок на додану вартість, що сплачується з i -го лізингового платежу:

де Ст - ставка податку на додану вартість (базова ставка - 18%).

При обчисленнях сума ПДВ не береться до уваги лізингових платежів, оскільки всі торгові операції компанії-лізингоодержувача підлягають обкладенню ПДВ.

Економія по податку на прибуток виникає при лізингу за рахунок віднесення на витрати, що зменшують оподатковуваний базу, лізингових платежів в повному обсязі. Суму економії ЕНПРО можна розрахувати наступним чином:

де ЛП - лізинговий платіж; НПР - ставка податку на прибуток.

Якщо лізингоодержувач реалізує продукцію, роботи або послуги, що оподатковуються ПДВ, то при розрахунку економії з податку на прибуток лізинговий платіж береться без ПДВ. Якщо реалізація підприємства не підлягає обкладенню ПДВ, то оскільки на витрати буде віднесено лізинговий платіж з ПДВ, економія по податку на прибуток також буде визначена на основі лізингового платежу, включаючи податок.

У графі "Дисконтований відтік грошових коштів" PV представлені значення поточних наведених грошових потоків при лізингу, сумарна величина яких і є шуканої і порівнюється з сумою PV потоків грошових коштів при кредиті.

При розрахунку дисконтованих відтоків грошових коштів використовується ставка дисконтування:

де - річна процентна ставка за отриманими кредитами, в нашому випадку дорівнює 16%.

Отже, значення місячної ставки дисконтування одно:

Величина місячного потоку (відтоку) грошових коштів множиться на відповідне значення дисконтного множника, значення якого залежить від місяця чергового платежу:

де r - місячна ставка дисконтування, що дорівнює 1,2% (постійна величина); i - порядковий номер місяця, в якому проводиться лізинговий платіж.

В результаті сумадисконтованих лізингових платежів дорівнює 136 271,9 руб.

Дане значення є оціночним при виборі джерела фінансування придбання обладнання.

Хотілося б відзначити, що на результати розрахунків серйозний вплив надає можливість підприємств швидко і в повному обсязі відшкодовувати сплачений ПДВ.

Важливим моментом при порівнянні є вибір часового періоду, на якому розглядаються грошові потоки при кожному джерелі фінансування.

Горизонт планування повинен бути обраний таким чином, щоб були враховані всі витрати і всі податкові вигоди підприємства-лізингоодержувача від використання того чи іншого джерела фінансування. Тому некоректним є порівняння грошових потоків за термін лізингу з грошовими потоками за термін кредиту. Дійсно, після закінчення термінів кредитування і лізингу припиняються витрати підприємства по обслуговуванню джерел фінансування. Однак якщо при лізингу за термін лізингу майно, як правило, повністю амортизується за рахунок застосування коефіцієнта прискорення, то при купівлі обладнання за рахунок кредиту після закінчення кредитної угоди у підприємства залишається майно зі значною залишковою вартістю. Це веде до того, що і після закінчення терміну кредитування підприємство буде продовжувати отримувати економію на податок на прибуток, але при цьому будуть тривати і витрати по сплаті податку на майно. Якщо термін лізингу не відповідає терміну повної амортизації предмета лізингу, то за межами терміну лізингу також триватимуть податкові вигоди.

Таким чином, період розгляду грошових потоків повинен відповідати терміну повної амортизації майна.

Оскільки грошові потоки при різних джерелах фінансування капітальних вкладень будуть по-різному розподілені в часі, то для коректного порівняння сумарних витрат необхідно враховувати фактор часу. Отже, при виборі лізингу як інвестування необхідно зіставляти дисконтовані витрати підприємства, тобто витрати, наведені до початкового моменту часу.

Отже, перерахуємо основні принципи вибору лізингу в якості джерела фінансування:

 • - Враховуються всі можливі витрати;
 • - Враховується розмір податкових вигод;
 • - Період розгляду грошових потоків вибирається рівним терміну повної амортизації майна і не обмежується строком лізингу і терміном кредитування;
 • - Всі грошові потоки приводяться до одного моменту часу шляхом дисконтування.

Таким чином, критерієм порівняння будуть сумарні дисконтовані потоки грошових коштів, які враховують всі податкові вигоди і можливі витрати:

Критерієм вибору джерела фінансування капітальних вкладень є величина сумарних приведених витрат підприємства-лізингоодержувача за період повної амортизації придбаного устаткування з урахуванням податкових вигод.

Наведений розрахунок дозволяє порівняти два джерела фінансування: банківський кредит і лізинг (табл. 8.4).

Таблиця 8.4

Переваги і недоліки використання фінансового лізингу та банківського кредиту при придбанні основних фондів, руб.

Фінансовий лізинг

Банківський кредит

1. Величина сукупних дисконтованих витрат

136 271,90

138 912,00

2. Економія по податку на прибуток

51 230,10

Всі витрати на придбання основного засобу здійснюються у вигляді лізингових платежів, які в повній сумі відносяться на собівартість.

В результаті підприємство більше економить на податок на прибуток

27 137,00

3. Податок на майно

0,00

Прискорена амортизація з допустимим триразовим коефіцієнтом дозволяє за період лізингу звести залишкову вартість основного засобу до нуля і передати на баланс підприємства але умовної вартості, внаслідок чого підприємство після закінчення лізингу економить на податок на майно

27 354,00

4. Витрати на технічне обслуговування автотранспорту

Приймає на себе лізингодавець

Приймає на себе покупець

Проведений аналіз конкретної ситуації дозволяє зробити висновок, що в даному випадку застосування лізингу економічно доцільніше.

У реальності немає інших рівних умов при виборі джерел, оскільки є ряд переваг лізингу над кредитом, які не піддаються економіко-математичної оцінці. Наприклад, завдяки прискореної амортизації підприємство може здійснити більш динамічне оновлення основних фондів (модернізацію виробництва), тобто придбати вдвічі-втричі більше обладнання за той же період.

Для деяких компаній таке джерело фінансування, як банківське кредитування, недоступний. Основна причина - наявність жорстких нормативів діяльності комерційних банків. Наприклад, ряд банків не фінансує проекти, "які реалізуються з нуля", або проекти, які не мають достатнього забезпечення, тобто високо ризиковані проекти. Багато банків відмовляються кредитувати невеликі за обсягом фінансування угоди. Російські банки вважають за краще працювати з великими підприємствами, здатними надати достатнє забезпечення і мають стабільну кредитну історію.

 
<<   ЗМІСТ   >>