Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Операції банку як професійного учасника ринку цінних паперів

Основними видами діяльності, які здійснює банк як професійний учасник ринку цінних паперів, вважаються (рис. 6.2);

 • - Дилерська діяльність;
 • - Брокерська діяльність;
 • - Діяльність з довірчого управління цінними паперами;
 • - Депозитарна діяльність;
 • - Клірингова діяльність.

Види діяльності банку - професійного учасника ринку цінних паперів

Мал. 6.2. Види діяльності банку - професійного учасника ринку цінних паперів

На кожне з цих видів діяльності потрібно спеціалізована ліцензія [1] .

Брокерська діяльність банку

Брокерська діяльність банку - це укладання угод із цінними паперами в якості повіреного або комісіонера, що діє на підставі договорів доручення чи комісії, а також доручення на здійснення таких угод.

Банк здійснює операції з цінними паперами в інтересах клієнта за договором доручення або договором комісії, а Федеральна служба з фінансових ринків (ФСФР Росії) видає ліцензію професійного учасника ринку цінних паперів на здійснення брокерської діяльності без обмеження терміну дії.

Брокерська ліцензія може бути видана банку, якщо він відповідає вимогам ФСФР Росії. Одним з основних умов видачі брокерської ліцензії є достатня величина власних коштів - мінімум 35 000 000 (тридцять п'ять мільйонів) руб., А з 1 липня 2011 р - 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень. Регулятор (ФСФР), таким чином, підвищує надійність і підконтрольність всієї системи.

Банк як професійний учасник ринку цінних паперів, здійснює брокерську діяльність, може виконувати посередницькі функції з валютою, цінними паперами, товарами, нерухомістю і укладати угоди від свого імені, але за рахунок клієнта.

Банк, який здійснює брокерську діяльність, зобов'язаний дотримуватися правил, встановлених законодавством, а саме:

 • - Виконувати доручення клієнтів сумлінно і в порядку їх надходження;
 • - Угоди, які здійснюються за дорученням клієнтів, при суміщенні ним діяльності брокера та дилера виконувати пріоритетно у всіх випадках в порівнянні з дилерськими операціями самого брокера;
 • - В разі конфлікту інтересів брокера та його клієнта, про який клієнт не був повідомлений до отримання брокером відповідного доручення, банк зобов'язаний відшкодувати клієнтові завдані збитки;
 • - Грошові кошти клієнтів, передані ними банку як брокеру для здійснення угод і (або) інших операцій з цінними паперами, повинні перебувати на окремому спеціальному банківському рахунку, що відкривається брокером;
 • - Брокер зобов'язаний вести облік грошових коштів кожного клієнта, що знаходяться на спеціальному брокерському рахунку, і звітувати перед клієнтом.

Банк як кредитна організація не має права використовувати в своїх інтересах грошові кошти, що знаходяться на спеціальному брокерському рахунку, навіть якщо це передбачено договором про брокерське обслуговування.

Банк має право надавати клієнту в позику грошові кошти і (або) цінні папери для здійснення операцій купівлі-продажу цінних паперів за умови надання клієнтом забезпечення.

Угоди, що здійснюються з використанням грошових коштів та (або) цінних паперів, переданих брокером в позику, іменуються маржинальними угодами. Банки надають маржинальне кредитування клієнтам за схемою незабезпечених угод.

На російському фондовому ринку рівень маржі розраховується за такою формулою [2] :

УМ = (Портфель - Зобов'язання) / Портфель × 100%

пли

УМ = (ЛСП) / (ДС + ЦП) × 100%,

де ЛСП (ліквідаційна вартість портфеля) = ДС + + ЦБ - ЗК; ДС - грошові кошти; ЦБ - цінні папери; ЗК - заборгованість клієнта перед брокером по коштах і цінних паперів, які продані без покриття.

Банки-брокери не мають права використовувати паперу одних клієнтів для закриття позицій інших клієнтів. У зв'язку з цим їм доводиться організовувати так звані технічні компанії, активи яких і використовуються при здійсненні маржинального кредитування і надання клієнтам можливості використання додаткових грошових коштів і цінних паперів.

В якості забезпечення зобов'язань клієнта але наданим брокером позиками можуть прийматися тільки ліквідні цінні папери, включені в котирувальний список фондової біржі. Критерії ліквідності зазначених цінних паперів, мінімальний розмір знижки, порядок визначення ринкової вартості цінних паперів, що приймаються брокером в якості забезпечення, порядок і умови їх переоцінки, а також вимоги до термінів, порядку і умов реалізації цінних паперів, які виступають забезпеченням зобов'язань клієнта за наданими брокером позиками , встановлюються нормативними правовими актами федерального органу виконавчої влади по ринку цінних паперів.

У випадках неповернення суми позики або зайнятих цінних паперів в термін, несплати в строк відсотків по наданій позиці, а також в разі, якщо величина забезпечення стане менше суми наданого клієнту позики (ринкової вартості зайнятих цінних паперів, що склалася на торгах фондової біржі і (або) інших організаторів торгівлі на ринку цінних паперів), брокер звертає стягнення на грошові кошти або цінні папери, які виступають забезпеченням зобов'язань клієнта за наданими брокером позиками, у позасудовому порядку шляхом реалізації таких цінних паперів на торгах фондової біржі або інших організаторів торгівлі на ринку цінних паперів.

Крім того, брокер вправі стягувати з клієнта відсотки по наданих позиках, але за сформованою на ринку практиці брокери вважають за краще не вводити додатковий платіж для клієнта. Даний факт пов'язаний з тим, що надання маржинального кредитування збільшує обсяг угод, що проводяться клієнтом. Брокерська комісія береться саме з обсягу по операціях. Інвестиційному банку, як і будь-якого іншого брокера, виявляється вигідніше залучити більшу кількість клієнтів відсутністю додаткових плат і отримати прибуток за рахунок довготривалої співпраці, адже чим довше і чим на більший обсяг торгує клієнт - тим більше виявляється прибуток самого банку-брокера.

Подібної політики по відсутності додаткових платежів банки-брокери дотримуються і при організації доступу клієнтів до систем електронних торгів або інтернет-трейдингу.

 • [1] Постановою Уряду РФ від 2 березня 2010 року № 111 "Положення про ліцензування діяльності біржових посередників і біржових брокерів, які укладають в біржовій торгівлі договори, які є похідними фінансовими інструментами, базисними активами яких є біржовий товар" внесено зміни до ліцензування діяльності посередників на ринку деривативів.
 • [2] URL: onlinebroker.ni/scrvices/stock/margins/rules/
 
<<   ЗМІСТ   >>