Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Банківські операції - Мартиненко Н.Н.

У підручнику розглянуто основні види банківських операцій, розкрито їх організація та правове забезпечення. Коротко представлена структура пасивних і активних операцій банку, дана їх характеристика. Описано порядок здійснення платежів і розрахунків у готівковій і безготівковій формах, система організації кредитної політики банку.

Наведені класифікація позичок банку, віді кредитних ризиків та встановлений порядок надання банками кредиту. Для оцінки фінансового стану позичальника та аналізу кредитних операцій банку надані відповідні розрахунки. З позицій сучасної практики показані операції банків на ринку цінних паперів, випуск і розміщення власних цінних паперів і паперів клієнтів, а також організація інвестиційної діяльності банків. Детально розглянуті всі найважливіші аспекти проведення банками валютних операцій, лізингу, факторингу, форфейтингу і трасту. Наведено характеристики та системи виконання операцій з дорогоцінними металами, зберігання в банку цінностей, забезпечення тихий чі інших урік, а також консультаційних, інформаційних та інших операцій банку. Показано особливості та перспективи розвитку банківських електронних послуг і забезпечення їх безпеки.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ВИДИ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ Правові основи діяльності комерційних банків Види банківських операцій ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ Власні кошти Залучені кошти (зобов'язання банку) Аналіз структури пасивів банку АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ Структура активних операцій банку Аналіз якості активів банку Аналіз ризикованості активів Аналіз прибутковості активів Аналіз прибутковості активів РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ Національна платіжна система як спосіб організації розрахунково-касових операцій комерційних банківНормативне забезпечення НПСПравила платіжної системиУправління ризиками платіжної системиНагляд і спостереження Банку Росії за НПС Види розрахунково-касових операцій, характеристика рахунків для проведення розрахунків через банк Безготівкові розрахунки Принципи та форми безготівкових розрахунків Розрахунки платіжними дорученнями Розрахунки платіжними вимогами Розрахунки акредитивами Розрахунки по інкасо Розрахунки векселями Розрахунки чеками Клірингові розрахунки Способи здійснення розрахункових операцій Централізовані розрахунки Децентралізовані розрахунки Касові операціїСтворення і функціонування касового підрозділу банкуПрийом готівки від підприємств і організаційВидача готівкиПрогноз касових оборотів КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ Організація кредитної політики банку та класифікація позичок Кредитні ризики Порядок надання кредиту Оцінка фінансового стану позичальника Аналіз кредитних операцій банку ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Місце, роль і види діяльності банків на ринку цінних паперів Операції з випуску та розміщення банком цінних паперівЗаставні операції з векселямиАвалювання векселівЗберігання векселів Інвестиційна діяльність банків на ринку цінних паперівКласифікація форм інвестиційної діяльності банківОсновні інвестиційні операції комерційного банку Операції банку як професійного учасника ринку цінних паперів Брокерська діяльність банку Дилерська діяльність банку Діяльність банку з довірчого управління цінними паперами Депозитарна діяльність банку Клірингова діяльність банку ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ Законодавче регулювання валютних операцій в Російській Федерації Операції з валютними коштами юридичних осіб Залучення валютних коштів фізичних осіб Операції з готівковою валютою та чеками фізичних осіб Організація і проведення біржових торгів іноземною валютою Особливості надання валютних кредитів (позик) Валютна позиція уповноваженого банку ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ Лізингові операції Поняття і види лізингових операцій банку Порядок здійснення лізингових операцій Лізингові платежі і методи їх обчислення Приклад розрахунку лізингових платежів Розрахунок лізингової угоди по автотранспортному засобу Розвиток лізингових операцій комерційних банків Російської Федерації Факторингові операції банкуВартість факторингового обслуговування Форфейтинг Трастові операціїВартість трастового обслуговування ОПЕРАЦІЇ З ДОРОГОЦІННИМИ МЕТАЛАМИ І ДОРОГОЦІННИМИ КАМЕНЯМИ. ІНШІ ОПЕРАЦІЇ І ПОСЛУГИ Загальна характеристика додаткових операцій комерційних банків і їх види Операції комерційного банку з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням Економічні основи розвитку операцій комерційного банку з дорогоцінними металами Види банківських операцій з дорогоцінними металами Банківські поручительства і гарантії Зберігання цінностей у банку Консультаційні та інформаційні послуги БАНКІВСЬКІ ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ БЕЗПЕКИ Поняття банківської електронної послуги. Трансформація банківських електронних послуг Банківські картки - інструмент організації роздрібних фінансових потоків Класифікація банківських карт Магнітні картки Смарт-карти Кредитні картки Сучасний стан ринку банківських електронних послуг в Росії Безпека банківських електронних систем Актуальність проблеми захисту банківських систем Підходи до забезпечення безпеки банківських електронних систем Класифікація загроз безпеки. Характеристика найбільш популярних загроз безпеки банківських систем ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ Методика оцінки економічного стану банку Аналіз доходів Аналіз витрат Аналіз прибутку і рентабельності банку Аналіз ліквідності Стандартний сценарій Криза в банку Криза ринку Інші показники оцінки діяльності комерційного банку Діяльність комерційних банків Росії з метою поліпшення фінансового стану в умовах кризиГЛОСАРІЙ
 
>>