Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка і управління в енергетиці

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Управління капіталом

Завдання розділу:

  • - Планування ефективної політики в галузі управління капіталом (власністю) з метою досягнення максимального розміру прибутку, зменшення корпоративних ризиків, забезпечення захисту економічних інтересів акціонерів, збільшення капіталізації компанії;
  • - Планування заходів по реструктуризації і реформування з метою забезпечення інвестиційної привабливості та збільшення стійкості фінансово-господарської діяльності компанії в умовах ринку.

Основний зміст розділу

Плануються заходи щодо збільшення вартості компанії, в тому числі капіталізації, витрати на проведення реструктуризації, в тому числі державної реєстрації, витрати і доходи від здачі майна в оренду, від диверсифікації активів, розробляється дивідендна політика.

Показники зростання вартості і ефективності бізнесу енергокомпаній

В даний час у вітчизняній і зарубіжній літературі пропонується два показника оцінки зростання вартості компанії: темпи, з якими компанія нарощує свої доходи, прибутки, капітальну базу, і рентабельність інвестованого капіталу (ROIC). Компанія, яка росте швидшими темпами, коштує дорожче компанії, що росте повільніше, навіть якщо обидві отримують однакову віддачу від вкладеного капіталу.

Для оцінки ефективності управління енергокомпанією важливими показниками є: рентабельність активів (ROTA), рентабельність акціонерного капіталу (ROE), додана економічна вартість (EVA).

Максимізація ROTA змушує менеджерів, збільшуючи виручку, знижувати собівартість і позареалізаційні витрати (які відносять на прибуток), а також зменшувати величину активів, особливо непрофільних.

Реструктуризація передбачає виділення непрофільних активів: майно і майнові права, що не беруть участі в основних видах діяльності (для енергокомпаній основними видами діяльності є: виробництво, передача, диспетчеризація, розподіл і продаж (збут) електро- і теплоенергії).

Недоліки показника ROTA:

  • - Зниження цього показника в результаті залучення позикового капіталу;
  • - Не сприяє оптимізації структури активів компанії. В енергокомпаніях проста заміна старого обладнання новим не збільшить розмір прибутку, але підвищить величину активів, а значить, знизить ROTA;
  • - Не враховує сезонність виробництва. Збільшення запасів палива погіршує цей показник. Крім того, споживачі тепла зазвичай розраховуються за споживання, здійснюване взимку, ближче до весни-літа. Якщо компанія буде прагнути максимізувати ROTA і знизити дебіторську заборгованість, то їй доведеться або зменшити відпустку тепла, або не включати тепло взагалі, поки не погасять борги (і тим самим, погіршити показники ТЕЦ і підвищити ризик аварії в системі теплопостачання). Обидва нагоди не будуть ефективним рішенням. Краще надати таким споживачам товарний кредит, одночасно знизивши ROTA;
  • - Не сприяє ефективній облікову політику: перешкоджає переоцінці активів, оптимізації податкового планування. В результаті інфляції активи повинні піддаватися переоцінці. Однак така переоцінка збільшує суму активів, знижує яка відображається у бухгалтерському звіті прибуток (збільшивши амортизацію) і несе загрозу погіршення ROTA. В результаті керівництво компаній вважає за краще перенести переоцінку на майбутнє, позбавляючи себе амортизаційних відрахувань на відновлення зношеного обладнання;
  • - Не гарантує наявності коштів на виплату дивідендів: прибуток може бути тільки на папері, адже ROTA не відображає ступінь ліквідності компанії.

Таким чином, максимізація показника ROTA не завжди сприяє оптимізації інвестиційної, облікової і податкової політики, політики модернізації та переобладнання, а також політики щодо запасів палива і дебіторської заборгованості.

Можливий перехід від ROTA до ROE. Даний показник досить простий і більш адаптований до російської системи обліку, враховує фінансову структуру капіталу. Однак він дозволяє лише опосередковано врахувати інвестований капітал, не враховує інвестиції в нематеріальні активи і зовсім не враховує вартість капіталу (як позикового, так і власного). Останнім часом все частіше пропонується використовувати EVA (Economical Value Added) - додану економічну вартість, отриману компанією за певний період діяльності (економічний прибуток). Суть EVA зводиться до того, що прибуток, що заробляється компанією, повинна перевищувати плату за користування капіталом (як власного, так і позикового) за допомогою якого дана прибуток виходить:

EVA = Чистий прибуток - інвестований капітал • WACC = = інвестований капітал • (ROIC - WACC),

де WACC - середньозважена вартість інвестованого капіталу; ROIC - рентабельність інвестованого капіталу.

 
<<   ЗМІСТ   >>