Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка і управління в енергетиці

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Моделі обґрунтування ставки дисконтування

Модель визначення середньозваженої ціни капіталу (модель WACC):

де -частка власного, акціонерного, позикового капіталу в інвестиціях, вкладених в проект; -

ціна власного, акціонерного, позикового капіталу; - Ставка податку на прибуток.

Модель застосовується за умови, що проект знаходиться в тому ж класі ризику, що і середній ризик проектів, реалізованих компанією.

Модель визначення ціни капітальних активів (модель САРМ):

де - очікувана вільна від ризику ставка доходу; - Коефіцієнт, що відображає коливання прибутковості акцій компанії і характеризує систематичний ринковий ризик; - Очікувана прибутковість по ринковому портфелю, що відображає середню прибутковість вкладень компанії.

Модель коригування ставки дисконтування за фактором ризику. Інвестиційний ризик проявляється у можливому зменшенні реального доходу від вкладення капіталу в порівнянні з очікуваним доходом, тому одним з методів обліку ризику в ставці дисконту є додавання премії за ризик до процентної ставки, що характеризує прибутковість по безризикових вкладеннях ( ). Відповідно до даної моделлю ставка прибутковості інвестицій визначається за формулою

де - премія за ризик; - Темп інфляції.

Чим вище ризикованість вкладення інвестицій в проект, тим вище повинна бути премія за ризик.

Методи оцінки ефективності інвестицій

Класифікація методів і критеріїв оцінки ефективності інвестиційних проектів

Міжнародна практика оцінки ефективності інвестиційних проектів використовує систему методів і відповідних їм економічних критеріїв, які можна об'єднати в дві групи.

 • 1. Критерії, що не враховують дисконтування вартості, в тому числі:
  • • рентабельність інвестицій;
  • • чистий дохід;
  • • простий термін окупності інвестицій;
  • • індекс прибутковості (недисконтована) інвестицій;
  • • індекс прибутковості витрат.
 • 2. Критерії, що визначаються з урахуванням дисконтування вартості:
  • • чистий дисконтований дохід (чиста поточна вартість);
  • • термін окупності інвестицій з урахуванням дисконтування;
  • • внутрішня норма прибутковості;
  • • індекс прибутковості дисконтованих інвестицій;
  • • індекс прибутковості дисконтованих витрат.

Методи і критерії оцінки ефективності інвестиційних проектів без урахування дисконтування вартості

До групи критеріїв ефективності інвестиційних проектів, які не враховують дисконтування вартості, відносяться:

1. Рентабельність інвестицій:

Даний показник характеризує, скільки прибутку припадає на рубль вкладених в проект інвестицій. Ефективним вважається проект, якщо розрахункова рентабельність дорівнює або більше рентабельності, необхідної інвестором. При порівнянні альтернатив найбільш ефективним визнається проект з максимальною рентабельністю.

2. Простий (НЕ дисконтований) термін окупності, демонструючи, за який період часу інвестору відшкодовуються вкладені інвестиції, є по суті показником, що оцінює ризик вкладення коштів інвестором:

Чим менший термін окупності, тим менше ризик інвестування. При порівнянні проектів вибирається проект з меншим терміном окупності, за умови, що термін окупності

менше життєвого циклу проекту і відповідає вимогам інвестора.

3. Критерій чистого доходу ЧД представляє накопичене (НЕ дисконтоване) сальдо грошового потоку за розрахунковий період. При позитивному розмірі накопиченого сальдо, проект ефективний. При порівнянні альтернативних проектів більш ефективному відповідає максимальний позитивний ЧД:

де Т - останній рік життєвого циклу об'єкта; - Притоки грошових коштів в рік t; - Відтоки грошових коштів в рік t .

4. Індекс прибутковості інвестицій (ИДИ) визначається за формулою

Якщо індекс прибутковості інвестицій більше одиниці, проект ефективний.

5. Індекс прибутковості витрат (ІДЗ) визначається за формулою

Якщо індекс прибутковості витрат більше одиниці, проект ефективний.

 
<<   ЗМІСТ   >>