Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка і управління в енергетиці

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Позикові ресурси

Кредити

Кредити - це кошти, що видаються кредитором на певний термін на платній основі. На відміну від залучених коштів, які надходять в безстрокове користування, кредитні кошти припускають в термін виплату кредиту і відсотків по кредиту. Переваги і недоліки кредитних коштів наведено в табл. 5.2.

Таблиця 5.2. Характеристика кредитних коштів

переваги кредиту

недоліки кредиту

 • • Відсутність зовнішніх законодавчих обмежень на взяття кредиту
 • • Легкий доступ до отримання капіталу
 • • Рішення про взяття кредиту приймає керівництво компанії
 • • Банк стає тіньовим керівником компанією
 • • Негайна потреба в коштах для здійснення виплат за позиками
 • • Більш висока ціна наступних позик

Кредити можуть надаватися як вітчизняними, так і зарубіжними банками.

Вітчизняні банки оцінюють кредитоспроможність компанії і видають кредит під заставу майна або гарантії третіх осіб. Заставна вартість, яка визначається з коефіцієнтами, що знижують вартість активів в порівнянні з їх балансовою вартістю, повинна бути не менше величини кредиту та суми процентних виплат по кредиту. Вітчизняні банки неохоче видають кредити енергокомпаніям в силу ряду причин: енергетичні проекти дуже капіталомісткі; державне регулювання тарифів для населення і тарифів на передачу енергії не забезпечує високої прибутковості інвестицій; тривалі терміни будівництва і окупності енергетичних об'єктів.

Іноземні кредити видаються енергокомпаніям під більш низький відсоток порівняно з вітчизняними банками, але вимагають державних гарантій. Поряд з іноземними банками кредити можуть надаватися агентствами експортного кредитування, які являють собою сукупність банків, які видають пов'язані кредити компаніям - нерезидентам, але при цьому агентство, видаючи кредит, диктує позичальникові, у якій компанії, розташованої на території даної країни, купувати активи.

Облігаційні позики

Облігація - цінний папір, що випускається компанією або державою. Дохід за облігаціями виплачується у вигляді фіксованого відсотка від номінальної вартості облігацій. Облігація на відміну від акції не має права голосу. Залучення інвестицій через облігаційні позики обходиться дешевше, що пояснюється меншим ризиком вкладення, так як забезпечені облігаційні позики випускаються під заставу частини майна підприємства міста і в разі її банкрутства власнику облігації повертається її номінальна вартість. Переваги та недоліки облігаційних позик наведені в табл. 5.3.

Таблиця 5.3. Характеристика облігаційних позик

переваги облігацій

недоліки облігацій

 • • Довгостроковий джерело грошових коштів
 • • Відсоток по облігаційних позиках менше в порівнянні з дивідендами за акціями, відсоток по облігаціях - фіксована величина
 • • Менший ризик вкладень для інвесторів
 • • Обов'язковість регулярних виплат відсотків по облігаціях, в іншому випадку можливі судові позови до енергокомпанії
 • • Обов'язковість погашення облігаційної позики

Лізинг

Лізинг - вид підприємницької діяльності, спрямований на інвестування тимчасово вільних власних коштів або позикових коштів, коли за договором лізингу лізингодавець зобов'язується придбати у власність вказане в договорі лізингу майно і надати його лізингоодержувачу за плату в тимчасове користування для підприємницької діяльності.

Об'єкт лізингу - рухоме і нерухоме майно.

Суб'єкти лізингу:

 • • лізингодавець - юридична або фізична особа, яка купує майно і передає його за договором лізингу лізингоодержувачу;
 • • лізингоодержувач - юридична або фізична особа, яка отримує майно у тимчасове користування;
 • • продавець лізингового майна - компанія, яка виробляє машини, обладнання та ін, і продає їх лізингодавцю.

Залежно від періоду оренди розрізняють дві форми лізингу:

 • фінансовий лізинг, при якому право власності на лізингове майно належить лізингодавцю (лізингове майно перебуває на балансі лізингодавця). В кінці терміну лізингу передбачається можливість викупу майна лізингоодержувачем, при цьому термін лізингу близький або дорівнює строку корисного використання активів, а сумарна величина лізингових платежів близька або дорівнює вартості лізингового майна плюс винагороду лізингодавцю;
 • оперативний лізинг, при якому термін лізингу передбачається менше терміну корисного використання. Протягом Т пі майно кілька разів передається в лізинг.

Сума лізингових платежів включає:

 • • суму, яка відшкодовує лізингодавцю вартість лізингового майна;
 • • відсотки по кредиту, якщо лізингодавець придбав майно за рахунок кредитних коштів;
 • • комісійну винагороду лізингодавцю;
 • • суму страховки, якщо лізингодавцем майно було застраховано.

Дохід лізингодавця - лізингові платежі за винятком витрат лізингодавця.

Дохід лізингоодержувача - прибуток від реалізації продукції, виробленої на обладнанні, узятому в лізинг.

Переваги лізингу як інструменту залучення інвестицій:

 • • від енергетичної компанії не потрібні великі стартові вкладення в проект, так як ОС купуються лізингодавцем. Плата за лізингом розподіляється на тривалий час;
 • • для лізингоодержувача зменшується ризик морального і фізичного зносу ОПС, так як майно знаходиться на балансі лізингодавця;
 • • на відміну від кредиту, лізинг знижує ризик неповернення коштів, так як за лізингодавцем зберігається право власності на майно, передане в лізинг;
 • • лізингові платежі включаються в собівартість продукції і знижують податок на прибуток лізингоодержувача;
 • • майно знаходиться на балансі лізингодавця, що знижує залишкову вартість майна лізингоодержувача і зменшує податок на майно.
 
<<   ЗМІСТ   >>