Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка і управління в енергетиці

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Амортизація основних засобів

Амортизація ОС - це процес поступового відшкодування первісної (відновлювальної) вартості ОС і нематеріальних активів шляхом перенесення частини їх вартості на собівартість продукції.

Амортизаційні відрахування включаються в собівартість продукції, але є віртуальними витратами, так як компанія не несе ці витрати в даний момент, вона повертає кошти, витрачені в період будівництва об'єкта.

Амортизація нараховується незалежно від фінансових результатів діяльності компанії у відповідність до обраної амортизаційної політикою компанії, основними параметрами якої є:

 • • класифікація ОС по амортизаційних групах;
 • • обґрунтування термінів корисного використання ОС;
 • • вибір рішення по переоцінці ОС;
 • • вибір виду амортизації і методу її нарахування;
 • • використання (або відмову від використання) амортизаційної премії.

Строк корисного використання ОС і норма амортизації

Амортизаційні відрахування визначаються за формулою

де - норма амортизаційних відрахувань, характеризує частку (відсоток) вартості ОС, щорічно переноситься на собівартість продукції .

Відповідно до Постанови Уряду РФ № 1 від 01.01.2002 "Про класифікацію основних засобів, що включаються в амортизаційні групи" основні засоби об'єднані в десять амортизаційних груп. Для кожної групи встановлено або термін або діапазон строку корисного використання, в рамках якого компанія по кожній амортизаційної групі ОС повинна самостійно обгрунтувати термін корисного використання ( ), враховуючи при цьому:

 • • очікуваний термін використання об'єкта;
 • • очікувану продуктивність або потужність основних засобів;
 • • очікуваний фізичний знос;
 • • нормативно-правові та інші обмеження використовуваного об'єкта.

У разі неможливості визначення він приймається рівним нормативному терміну експлуатації об'єкта.

Норма амортизаційних відрахувань визначається за формулою:

де Т пі - термін корисного використання ОС, тобто період часу, протягом якого ОС і НМА приносять дохід компанії.

Види амортизації ОС

Залежно від швидкості перенесення вартості ОС на собівартість продукції виділяється три види амортизації:

 • • звичайна (рівномірна) амортизація, при якій вартість ОС переноситься на собівартість продукції рівними частками протягом всього Т пі ;
 • • уповільнена амортизація, відповідно до якої вартість ОС переноситься на собівартість продукції повільніше в порівнянні зі звичайною амортизацією;
 • • прискорена амортизація, яка передбачає більш швидке списання вартості ОПВ на собівартість продукції в порівнянні зі звичайною амортизацією за рахунок:
 • - Скорочення терміну амортизації в порівнянні з Т пі;
 • - Нерівномірного по роках списання вартості ОПВ;
 • - Одночасного скорочення терміну амортизації і нерівномірного по роках списання вартості.

Прискорена амортизація дозволяє за коротший термін накопичити кошти для заміни фізично і морально застарілого обладнання.

Амортизація нараховується:

 • • при застосуванні нелінійного методу - по кожній амортизаційної групі;
 • • при застосуванні лінійного методу - по кожному об'єкту.

Методи нарахування амортизації

Методи (способи) нарахування амортизації класифікуються за такими ознаками:

 • • за ступенем рівномірності списання вартості ОС на собівартість продукції:
  • - Лінійний метод;
  • - Нелінійні методи;
 • • в залежності від сфери використання:
 • - Методи, що використовуються в бухгалтерському обліку;
 • - Методи, використовувані в податковому обліку.

Слід врахувати, що в бухгалтерському та податковому обліку можуть застосовуватися різні методи нарахування амортизації.

У бухгалтерському обліку нарахування амортизації об'єктів основних засобів здійснюється одним з наступних способів:

 • • лінійним способом;
 • • нелінійним способом, в тому числі:
 • - Способом зменшуваного залишку;
 • - Способом списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання;
 • - Способом списання вартості пропорційно обсягу продукції в натуральних одиницях.

Відповідно до ПБУ1 / 06 "Облік основних засобів" обраний спосіб нарахування амортизації застосовується протягом усього строку корисного використання об'єктів, що входять в дану амортизаційну групу.

З метою оподаткування платники податків мають право вибрати лінійний або нелінійний метод. Метод нарахування вибирається платником податку самостійно і відображається в обліковій політиці компанії. Платник податків має право перейти від нелінійного до лінійного методу не частіше ніж один раз на п'ять років.

Незалежно від прийнятого в обліковій політиці методу нарахування амортизації для цілей оподаткування, лінійний метод нарахування амортизації використовують для будівель, споруд, передавальних пристроїв, НМА, що входять в 8-10-ю амортизаційні групи незалежно від року введення в експлуатацію даного об'єкта. Щодо інших об'єктів амортизації, незалежно від року введення їх в експлуатацію, компанія самостійно вибирає метод нарахування амортизації.

Лібералізація амортизаційної політики в останні роки торкнулася не тільки можливості вибору компанією методів нарахування амортизації, а й нарахування амортизаційної премії, що надає можливість відносити на витрати поточного періоду до початку нарахування амортизації певну частку витрат на придбання або створення основних засобів. Зокрема, Податковим кодексом (ПК) (гл. 25) для основних засобів, що відносяться до 3-7 амортизаційних групах, дозволяється нараховувати амортизаційну премію в розмірі 30% від початкової вартості майна, що амортизується.

Лінійні методи нарахування амортизації, які використовуються в бухгалтерському обліку. Лінійний метод передбачає списання вартості ОПВ на собівартість продукції рівними частками протягом і використовується для нарахування звичайної, сповільненою і прискореної амортизації:

• звичайна амортизація визначається:

• уповільнена амортизація розраховується за формулою

Переваги сповільненій амортизації: за рахунок зменшення норми амортизації в два рази, знижується амортизаційна складова собівартості і собівартість продукції. Недолік сповільненій амортизації - збільшення тривалості експлуатації фізично і морально зношених ОПС. Уповільнена амортизація вводиться розпорядженням Гендиректора в разі важкого фінансового стану компанії;

• прискорена амортизація передбачає збільшення норми амортизації в два рази (для ОПС, зданих в лізинг - в три рази):

Мета прискореної амортизації - прискорити накопичення коштів для заміни зношеного обладнання.

Нелінійні методи нарахування прискореної амортизації, що використовуються в бухгалтерському обліку:

• метод зменшуваного залишку:

де - залишкова вартість ОПВ, - коефіцієнт прискорення нарахування амортизації (однаковий по роках або максимальний в перший і мінімальний в останній рік , але не> 2);

• метод суми чисел років терміну корисного використання:

• метод нарахування амортизації пропорційно річному натуральному обсягу продукції, зробленому даними ОПС:

де , - відповідно річна та сумарна за вироблення електроенергії.

Недоліки методу:

 • - В енергетиці ОПС мають тривалий (30 і більше років), що ускладнює прогноз вироблення енергії на такий період;
 • - Неможливість використання даного методу в енергетиці пояснюється залежністю вироблення електроенергії та відпуску тепла від кліматичних умов (температури зовнішнього повітря, тривалості світлового дня) і як результат - недостовірність прогнозів відпустки тепла і вироблення електроенергії;
 • - При однаковій по роках виробленні енергії нелінійний метод перетворюється в лінійний.

Всі перераховані вище нелінійні методи використовуються для нарахування амортизації у бухгалтерському (економічному) обліку.

Нелінійний метод нарахування амортизації, який використовується в податковому обліку. Порядок нарахування амортизації з використанням нелінійного методу для цілей податкового обліку визначено статтею 259 НК РФ (частина II), в якій платникам податків дозволено нараховувати амортизаційні відрахування або лінійним, або нелінійним методом.

Рекомендований лінійний метод розрахунку звичайної амортизації ідентичний лінійному методу, що використовується в цілях бухгалтерського обліку.

Для цілей податкового обліку дозволяється використання єдиного нелінійного методу відповідно до якого:

• на перше число кожного місяця для кожної амортизаційної групи з урахуванням вартості новоприйнятих і списаних з балансу в попередньому місяці ОПВ визначається залишкова вартість, від якої нараховується амортизація:

де - залишкова вартість ОПВ, відповідно на перше число місяця t і попереднього місяця (t -1); - Вартість прийнятих і списаних ОПС в місяць ; - Амортизаційні відрахування на місяць (t - 1);

• амортизаційні відрахування на місяць t визначаються:

де - норма амортизації відповідної амортизаційної групи; - Залишкова вартість ОПВ на початок місяця t.

• платнику податків не потрібно самостійно визначати норми амортизації, вони вказані в статті 259 НК РФ "Методи і порядок розрахунку сум амортизацій" для кожної амортизаційної групи (табл. 4.1).

Таблиця 4.1. Норми амортизації, які використовуються в податковому обліку

амортизаційна група

Норма амортизації за місяць при нелінійному методі (%)

Строк корисного використання та норми амортизації при лінійному методі

Строк корисного використання (міс.)

Норма амортизації за місяць при лінійному методі (1: гр. 3 • 100%)

1

2

3

4

перша

14,3

13-24

7,7-4,17

друга

8,8

25-36

4-2,77

третя

5,6

37-60

2,7-1,67

четверта

3,8

61-84

1,64-1,19

п'ята

2,7

85-120

1,18-0,83

шоста

1,8

121-180

0,83-0,55

Сьома

1,3

181-240

0,55-0,42

восьма

1,0

241-300

0,42-0,33

дев'ята

0,8

301-360

0,33-0,28

десята

0,7

361 і більше

0,28 і менше

У підсумку слід зазначити, що незалежно від виду амортизації і методу її нарахування сума амортизаційних відрахувань за період нарахування амортизації однакова і дорівнює початкової чи відновлювальної вартості ОПВ. Відмінність полягає лише в швидкості списання вартості ОПВ на собівартість продукції.

Показники технічного стану та ефективності використання ОПВ енергетики

Для оцінки технічного стану і руху ОПС використовуються наступні показники:

• коефіцієнт зносу:

Знос електричних мереж ФСК в 2010 р в цілому по країні склав 50,6%, в тому числі підстанційного обладнання - 60%, ліній електропередачі - 53,5%, будівель і споруд - 39% [1]

• коефіцієнт придатності:

• коефіцієнт оновлення:

За підсумками 2012 р в Росії введено 6,134 ГВт генеруючих потужностей [2] , в результаті коефіцієнт оновлення склав 2,75%;

• коефіцієнт вибуття:

 • • вікова структура ОПВ. На 01.01.2012 структура встановлення потужності електростанцій Росії за термінами експлуатації склала: до 10 років - 7,27%, від 10 до 30 років - 30,5%, 30-50 років - 54,07%, понад 50 років-8, 16% [3] ;
 • • питома вага обладнання, яке виробило парковий ресурс. Даний показник для ТЕС за прогнозами в 2015 р складе: для парових і газових турбін - 63,73%; енергетичних котлів - 52,90%; для генераторів і трансформаторів - 80,16% [4] ;
 • • частка витрат на ремонт обладнання в собівартості продукції;
 • • показники ефективності використання ОПВ:

 • [1] Електричні мережі: Додаток до газети "Коммерсант Business Guide". 2010. 25 Січня. № П / П.
 • [2] Звіт про функціонування ЄЕС Росії в 2012 році. URL: so-ups.ru
 • [3] Проект програми модернізації електроенергетики Росії до 2020 року. URL: so-ups.ru
 • [4] Сумської І. Вироблення паркового ресурсу основного енергетичного обладнання ТЕС Рейтинг ДЗО РАТ "ЄЕС Росії" // Енергоринок. 2006. № 2.
 
<<   ЗМІСТ   >>