Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Організація готельної справи

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Заохочення за особливі успіхи в роботі

За високопрофесійне виконання трудових обов'язків, підвищення продуктивності праці, тривалу і бездоганну роботу та інші успіхи в праці застосовуються такі заходи заохочення співробітників готелю:

 • • оголошення подяки;
 • • видача премії;
 • • нагородження цінним подарунком.

Заохочення оголошуються наказом, доводяться до відома працівників і вносяться в трудову книжку співробітника.

При застосуванні заходів заохочення забезпечується поєднання матеріального і морального стимулювання праці. Заохоченим співробітникам здійснюється виплата премій відповідно до Положення про оплату і стимулювання праці на основі наказу генерального директора.

За особливі заслуги працівники представляються до органів влади і управління до нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними знаками і до присвоєння почесних звань.

Керівництво готелів прагне оцінити внесок співробітників у спільну справу і підтримувати тих співробітників, які виконують свою роботу на "відмінно".

Програми заохочення і стимулювання співробітників в готелях досить різноманітні.

За виняткову сумлінність і неординарність при виконанні своєї роботи співробітнику може бути присвоєно звання "Герой дня" з врученням йому при цьому пам'ятного подарунка.

З метою визнання заслуг співробітників у багатьох висококласних готелях існує і реалізується програма "Кращий співробітник місяця". Щомісяця вибираються кілька кращих співробітників місяця. Їх кандидатури щомісяця визначаються на зборах відділу. Вибір найкращого співробітника виробляється на нараді менеджером відділу. Кращий співробітник може зробити вибір з кількох призів - таких, наприклад, як: обід в ресторані готелю на 150 дол. США, премія в розмірі 100 дол. США і т.д.

Кращі співробітники місяці є претендентами на звання кращого співробітника року, які можуть бути нагороджені суперпризом - поїздкою за кордон.

Відповідальність працівників за порушення трудової дисципліни

Співробітники готелю несуть відповідальність за вчинення дисциплінарних проступків, тобто невиконання або неналежне виконання покладених на них трудових обов'язків.

За вчинення дисциплінарного проступку роботодавець має право застосувати такі дисциплінарні стягнення:

 • - Зауваження;
 • - Догана;
 • - Звільнення з відповідних підстав.

Незалежно від застосування заходів дисциплінарного стягнення працівникові, який порушив трудову дисципліну, можуть бути зменшені або не виплачуватися премія, винагорода.

До застосування дисциплінарного стягнення від працівника має бути затребувано письмове пояснення. Відмова працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення. У разі відмови працівника дати пояснення за фактом проступку (у встановленій формі) складається відповідний акт.

Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу хвороби або перебування працівника у відпустці, а також часу, необхідного для врахування думки представницького органу працівників.

Дисциплінарне стягнення нс може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку, а за результатами ревізії, перевірки фінансово-господарської діяльності або аудиторської перевірки - пізніше двох років з дня його вчинення. У зазначені терміни не включається час провадження у кримінальній справі.

За кожну провину може бути застосоване лише одне дисциплінарне стягнення.

При застосуванні стягнення повинні враховуватися тяжкість вчиненого проступку, обставини, за яких він зроблений, попередня робота і поведінка працівника. Дисциплінарні стягнення застосовуються наказом Генерального директора за поданням безпосереднього керівника працівника чи інших посадових осіб готелю. До наказу мають бути додані пояснення працівника, акти, довідки, що підтверджують факт правопорушення і винність конкретної працівника.

Наказ про застосування дисциплінарного стягнення із зазначенням мотивів його застосування оголошується працівникові, підданому стягненню, під розпис протягом трьох робочих днів з моменту його видання. У разі відмови працівника підписати зазначений наказ складається відповідний акт.

Наказ в необхідних випадках з метою здійснення виховного впливу доводиться до відома інших працівників готелю.

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається не мав дисциплінарного стягнення.

Наведемо перелік порушень дисципліни, які тягнуть за собою дисциплінарні стягнення (зауваження або догана).

 • 1. Запізнення на роботу.
 • 2. Неправильне носіння форми.
 • 3. Псування майна готелю, гостей.
 • 4. Невиконання посадових обов'язків. Постійна низька ефективність роботи.
 • 5. Порушення порядку інформування про невихід на роботу.
 • 6. Необгрунтований догляд з робочого місця або перебування поза межами робочої зони, визначеної адміністрацією готелю.
 • 7. Присутність в готелі в неробочий час без дозволу адміністрації.
 • 8. Порушення порядку реєстрації робочого часу.
 • 9. Спілкування з гостями, яке виходить за межі посадових обов'язків.
 • 10. Порушення правил санітарії, гігієни, пожежної безпеки. Недотримання правил охорони праці і техніки безпеки.
 • 11. Куріння в недозволених місцях.
 • 12. Прийом їжі на робочому місці.
 • 13. Відсутність іменного (особистого) службового значка або відмову пред'явити службове посвідчення співробітника готелю на вимогу служби безпеки.
 • 14. Вхід або вихід з території готелю не через службову прохідну.
 • 15. Харчування або вживання напоїв поза спеціальним місця і в невстановлений час.
 • 16. Винесення їжі або напоїв за межі службового ресторану (їдальні для персоналу).
 • 17. Відсутність на запланованих навчальних заняттях без попередження або поважних причин.
 • 18. Недотримання графіка роботи або самовільний обмін робочою зміною з іншим співробітником без дозволу безпосереднього керівника.
 • 19. Використання телефону і засобів обслуговування гостей без дозволу.
 • 20. Присутність на заході для гостей без дозволу.
 • 21. Вживання жувальної гумки на території готелю.
 • 22. Свідома і навмисна демонстрація непристойних картин, фотографій або фільмів.
 • 23. Використання обладнання готелю не за призначенням.
 • 24. Відмова підкорятися правилам безпеки готелю, а саме: відмова пред'явити сумку для огляду на вимогу співробітника відділу безпеки.
 • 25. Приховування речей, знайдених на території готелю.
 • 26. Явна або неявне вимагання чайових у гостей.
 • 27. Ігнорування регулярно проводиться медогляду або невідвідування курсів навчання на вимогу адміністрації готелю або держави.

Перерахуємо грубі (тяжкі) порушення дисципліни, які тягнуть за собою звільнення співробітника.

 • 1. Крадіжка майна готелю, власності гостей або колег.
 • 2. Співучасть у крадіжці, сприяння їй.
 • 3. Знаходження на роботі в нетверезому вигляді або під дією наркотиків.
 • 4. Розпивання спиртних напоїв або використання наркотиків на території готелю.
 • 5. Відмова від виконання завдань, передбачених посадовою інструкцією, необхідних безпосереднім керівником на законній підставі.
 • 6. Навмисна псування майна готелю.
 • 7. Навмисні дії, в результаті яких наражаються на небезпеку власне здоров'я і здоров'я інших.
 • 8. Будь-які хуліганські дії, що порушують громадський порядок в готелі.
 • 9. Азартні ігри в приміщеннях готелю.
 • 10. Підробка будь-якої документації, в тому числі щодо врахування робочого часу.

Медичний огляд

Всі працівники, прийняті на роботу в готель, зобов'язані надати медичну книжку встановленої форми відповідно до вимог СЕС, в яку вносяться результати медичних обстежень, відомості про перенесені інфекції і здачі санітарного мінімуму. Висококласні готелі, як правило, надають своїм співробітникам можливість пройти профілактичний медичний огляд в робочий час за рахунок готелю.

Атестація співробітників

Як правило, до закінчення випробувального терміну з співробітником проводиться атестаційну співбесіду. В ході нього співробітнику повідомляється про задовільні або незадовільні результати випробувального терміну.

Щорічна атестація. Щорічна атестація проводиться керівником відділу в присутності співробітника. Всі співробітники висококласного готелю підлягають атестації не рідше одного разу на рік. Атестація дозволяє обговорити і зареєструвати моменти, які виникли протягом усього року. Атестація - це процес взаємодії між співробітником і керівником відділу. Її результатом буде план, який може містити наступні пункти:

 • - План підвищення продуктивності праці;
 • - Виявлення потреб у професійній підготовці;
 • - Виявлення потреб в поліпшенні взаємодії між співробітником і безпосереднім керівником;
 • - Підготовка наступника;
 • - Можливості підвищення за посадою або переведення на іншу роботу.

Атестація - це можливість для співробітника підвести підсумки своєї роботи. Про проведення атестації співробітника інформують заздалегідь, щоб у нього була можливість підготувати до неї все необхідне. Як правило, за результатами атестації здійснюється підвищення заробітної плати відповідно до положення про атестацію, чинним в готелі.

Зробимо висновок. Правила внутрішнього трудового розпорядку знаходяться у адміністрації готелю, а також вивішуються в структурних підрозділах готелю на видному місці. Ознайомлення працівника при прийомі на роботу з правилами внутрішнього трудового розпорядку проводиться в обов'язковому порядку.

 
<<   ЗМІСТ   >>