Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Історія соціальної роботи

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Система медичного страхування в США

Охорона здоров'я. Одним з найважливіших показників соціальної захищеності населення виступає доступність послуг охорони здоров'я, основним гарантом якої в США є система медичного страхування. Близько 70% державних витрат на охорону здоров'я припадає на федеральний уряд. Понад 80% федеральних витрат на охорону здоров'я припадає на державні програми медичного страхування населення похилого віку "Медікер" і найбіднішого населення "Медікейд". Частка державних коштів переважає у фінансуванні лікарняного і послебольнічний обслуговування (в будинках сестринського догляду); у фінансуванні інших видів медичного обслуговування (послуги лікарів, придбання ліків) головне місце належить витратам населення.

Основною формою гарантії отримання медичного обслуговування в США є приватне страхування (групове та індивідуальне). Приватне страхування поширюється на набагато більшу кількість американців, ніж державне страхування (останнє охоплює лише деякі категорії населення: літніх людей, будинків, немічних, а також державних службовців). З двох існуючих в США форм приватного медичного страхування - групового та індивідуального - найбільшого поширення має групове страхування.

В кінці 1980-х рр. приватна групове медичне страхування охоплювало близько 90% найманих працівників приватного сектора господарства. Більше охоплення спостерігався в промисловості в порівнянні з сільським господарством і в великих компаніях в порівнянні з дрібними. Приватне страхування па випадок госпіталізації поширене ширше, ніж страхування на випадок звернення до послуг лікарів, дантиста, а також покупки ліків. Приватні компанії, особливо великі, виділяють значні і постійно зростаючі кошти на групове медичне страхування своєї робочої сили з метою закріплення кваліфікованих кадрів. Однак не всі фірми надають своїм співробітникам можливість брати участь в груповому медичне страхування. Головний фактор, що визначає доступність для працівників приватного медичного страхування, - розмір фірми.

Лише 39% фірм з зайнятістю менше 25 осіб забезпечують своїх працівників медичною страховкою, для компаній же з числом зайнятих в 100 чоловік і більше відповідний показник становить майже 100%. Витрати на медичне страхування кадрів часто перекладаються на споживачів у формі більш високих цін на американські товари і послуги. Посередництво в оплаті лікування працівників приватних фірм здійснюють страхові компанії: комерційні, "безприбуткові" ( "Блакитний хрест" і "Блакитний щит"), а також страхові агентства, фонди і т.д.

У США існує кілька типів ( "планів") групового приватного медичного страхування:

  • - Традиційні "плани", що передбачають оплату за кожну медичну послугу;
  • - Страхування через Організації з підтримки здоров'я (ОПЗ);
  • - Через Організації кращого постачальника (ОПП).

Традиційні "плани" визначають розміри страхових премій, обсяг участі роботодавців і найманих працівників в оплаті страхових внесків. Для отримання страховки за цим "плану" працівник повинен виплатити 200 дол, в рік. Страховка забезпечує оплату 80% витрат на медичне обслуговування протягом року. 20% платить сам працівник. Якщо ж його витрати перевищать 1200 дол, в рік (понад річного внеску в 200 дол.), То страховка до кінця року буде забезпечувати покриття 100% витрат на медичне обслуговування.

Страхування через ОПЗ (Організації з підтримки здоров'я) забезпечує повну компенсацію витрат за лікарняним лікуванню. За кожне ж відвідування лікаря потрібно платити 5 дол., За кожен рецепт - 3 дол.

Створення ОПП (Організації кращого постачальника) передбачає укладання договорів на надання медичних послуг між підприємцями і виробниками медичних послуг. Відповідно до цього "плану" страхування працівник платить 100 дол, за страховку, яка забезпечує покриття 80-90% його медичного обслуговування.

Зупинимося детальніше на діяльності Організацій з підтримки здоров'я, які стали створюватися в США в 1970-і рр. Організації з підтримки здоров'я об'єднують функції страхування і медичного обслуговування. Пацієнти, які є членами Організації з підтримки здоров'я, повинні звертатися за допомогою тільки в ті медичні установи, які в них входять.

До Організаціям по підтримці здоров'я відносяться і Асоціації незалежних лікарів, які надають всі медичні послуги за фіксовану річну плату, а не за кожну медичну послугу. На відміну від звичайних страхових компаній, просто оплачують медичні послуги, Організації з підтримки здоров'я мають бюджет і планують розподіл своїх ресурсів. Щоб не розоритися, Організації з підтримки здоров'я за допомогою фінансових важелів стимулюють лікарів надавати економічно ефективні медичні послуги. Функціонування ОПЗ враховує конкуренцію між виробниками медичних послуг. Медична допомога через Організації з підтримки здоров'я обходиться дешевше, ніж через традиційні програми страхування.

Великі страхові компанії (в тому числі "Блакитний хрест" і "Блакитний щит") стали брати участь і в страхуванні осіб, які користуються послугами Організації з підтримки здоров'я. Існуюча в США система приватного медичного страхування не забезпечує повного охоплення не тільки всього населення, а й усіх, хто працює, а також повного покриття витрат на лікування застрахованих. В умовах швидких темпів зростання цін медичних послуг витрати американців на лікування досить відчутно позначаються на їхньому бюджеті.

 
<<   ЗМІСТ   >>