Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Ділові та міжкультурні комунікації

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Структуризація за допомогою когнітивних карт

Структуризація па основі когнітивних карт заснована на уявленні знань про ситуацію за допомогою моделей причинно-наслідкових зв'язків між значущими факторами ситуації, які відрізняються різним ступенем формалізації.

Причинно-наслідкові карти використовуються в менеджменті як засіб діагностування причин виникаючих проблем, комунікації в ході узгодження, аналізу ризиків, управління, аналізу повноти, конфліктів і ін. [1] Це, наприклад, такі відомі схеми, як діаграма Ішикава ( Ishikawa diagrams), кола впливу ( impact wheels), дерева рішень (issue trees), стратегічні карти (strategy тар), діаграми причин і наслідків (cause-effect diagram), карти ризиків.

Історія використання поняття "когнітивна карта" в областях знань

Мал. 2.18. Історія використання поняття "когнітивна карта" в областях знань

Когнітивна карта конкретної ситуації зазвичай представляється у вигляді структури, що складається з елементів (званих поняттями, факторами, або конструктами) і, звичайно, причинних [2] відносин (зв'язків) між ними з тими чи іншими атрибутами, що характеризують зв'язку (знаками, вагами впливів) . У цьому підручнику дано огляд деяких сучасних робіт про застосування когнітивних карт в області теорії підтримки прийняття рішень і вирішення проблем, що відносяться до нормативного підходу.

Про історію когнітивних карт

В політології та соціології методика когнітивного моделювання розвивалася в 1960-1980-х рр. в роботах американського дослідника Р. Аксельрода і його послідовників (рис. 2.18). Тут поняття "когнітивна карта» не пов'язувалося з просторовою орієнтацією і трактувалося як схематичне подання суб'єктом фрагмента картини світу, що відноситься до конкретної проблемної ситуації. Когнітивна карта - це спосіб репрезентації розумових структур, орієнтований на конкретну проблему і дозволяє моделювати процес мислення політика при обмірковуванні їм дії, яке сприяє ідентифікації майбутніх подій [3] .

Поняття "когнітивна карта" відсилається до сімейства слабо формалізованих або формальних моделей, що представляють структуру причинно-наслідкових впливів досліджуваної слабоструктурованої ситуації. Серед когнітивних карт можна виділити слабо-формалізовані когнітивні карти, використовувані для формування загального уявлення про ситуацію і аналізу (порівняння) точок зору суб'єктів щодо деякої ситуації, а іноді моделювання для розуміння механізмів вироблення рішень, і формальні когнітивні карти, використовувані для аналізу і моделювання слабоструктурованих ситуацій, джерелом знань про яких служать думки суб'єктів (рис. 2.19).

Типи когнітивних карт

Мал. 2.19. Типи когнітивних карт

Формально обов'язковою основою всіх таких моделей є орієнтований граф, вершини якого відповідають елементам (короткі фрази для слабоформалізованних карт і поняття, фактори або змінні для формалізованих карт), а дуги інтерпретуються як прямі причинні впливу (або причинні відносини, з'єднання, зв'язку) між елементами. Формалізовані карти включають такі параметри, як "знак впливу" або "сила впливу", які несуть цілком певний математичний сенс.

  • [1] Bouzdine-Chameeva Т., Scavarda A. A methodology for constructing Collectiv Casual Maps // Decision Sciences. 2006. Volume 37. №. 2. C. 263-275.
  • [2] Або, що те ж саме, причинно-наслідкових.
  • [3] Axelrod R. Structure of decision: The cognitive maps of political elites. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1976. P. 400.
 
<<   ЗМІСТ   >>